Spreiding, het geheim van succesvol beleggen

Spreiding, het geheim van succesvol beleggen

Spreiding is een van de geheimen van succesvol beleggen. Een diverse portefeuille is beter bestand tegen koersschommelingen. Door periodiek in te leggen profiteert u bovendien van spreiding over de tijd. Evi weet hoe je deze voordelen inzet bij het opbouwen van uw vermogen.

Maak slim gebruik van de verschillen

De ene belegging is de andere niet. Elke individuele belegging laat een eigen koersverloop zien, onder invloed van economische ontwikkelingen en marktomstandigheden. Combineer verschillende beleggingen, dan is uw beleggingsportefeuille minder gevoelig voor allerlei ontwikkelingen en de bijbehorende koersuitslagen. Dat heeft een positieve invloed op uw rendement, dat is stabieler.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwde beleggers recent nog dat te weinig spreiden over beleggingsinstrumenten en regio’s het verwachte rendement verslechtert. Misschien telt voor u vooral het beperken van neerwaarts risico? Spreiden helpt daarbij: de koersval van een individueel aandeel heeft een beperkt negatief effect op uw totaalrendement binnen een gespreide portefeuille.

Kies voor gemak

Slim om dus de voordelen van spreiding benutten. Hoe pakt u dat aan? Het samenstellen van een portefeuille met aandelen uit diverse sectoren en regio’s is een optie, maar houd rekening met de tijd en (transactie)kosten die dit vraagt. U hoeft zo’n beleggingsportefeuille natuurlijk niet zelf samen te stellen. Besteed het uit aan beleggingsexperts. Door te beleggen in een goed gespreid beleggingsfonds benut u eenvoudig alle voordelen van spreiding..

Alles draait om de juiste mix

Wie alleen spreidt binnen een beleggingscategorie zoals aandelen laat voordeel liggen. Vooral de combinatie van verschillende beleggingscategorieën draagt bij aan een aantrekkelijke verhouding tussen risico en rendement. Uit onderzoek blijkt: met het toevoegen van een extra beleggingscategorie in de portefeuille blijft het verwachte rendement gelijk, terwijl het risico afneemt.

Een goed gespreide portefeuille bevat dan ook beleggingen uit verschillende beleggingscategorieën. Aandelen, maar ook obligaties, grondstoffen, vastgoed en cash. De verschillende beleggingscategorieën kennen ook weer subcategorieën. Denk aan aandelen uit verschillende regio’s en in verschillende sectoren. Bij obligaties maken we onderscheid tussen staats- en bedrijfsobligaties.

Elk van de Evi Fondsen heeft een eigen verhouding tussen risico en rendement, gericht op stabiele vermogensgroei op de lange termijn. De beleggingsexperts houden de verhoudingen tussen de diverse beleggingscategorieën continu in het oog.

Profiteer van hoge én lage koersen

Periodiek beleggen - het op verschillende momenten kopen van beleggingen - is ook een goede manier van spreiden. Bij periodiek beleggen investeert u niet in een keer een groot bedrag, maar elke maand of kwartaal. Door op verschillende momenten beleggingen te kopen, spreidt u het risico. U koopt bijvoorbeeld de ene maand het beleggingsfonds voor een lagere prijs en de andere maand voor een hogere prijs. Op deze manier middelt de prijs tot een gemiddelde aankoopprijs. Zo bent u op langere termijn minder gevoelig voor koersschommelingen. Dat verlaagt het risico van beleggen.

U laat zich bovendien minder afleiden door emoties rond het timen van de markt. Beleggers proberen soms het juiste instapmoment – op het moment dat de beurzen laag staan - te bepalen. Het timen van de markt is echter meer geluk dan wijsheid, zo blijkt uit onderzoek. De markt is niet te timen. Dat kunnen zelf de experts niet. U loopt bovendien het risico dat uw geld lang aan de zijlijn staat terwijl u wacht op het juiste moment. Zonde, want in die periode kan uw geld niet renderen.

Laat de tijd in uw voordeel werken

Periodiek beleggen kan al met een klein bedrag per maand. Het te beleggen bedrag wordt telkens automatisch van uw rekening afgeschreven en wordt automatisch belegd. Dat maakt het makkelijk om direct te beginnen en regelmatig beleggen vol te houden.

U houdt zelf de regie en kunt uw inleg eenvoudig verlagen, verhogen of tijdelijk stopzetten. Zo legt u de basis voor het vermogen op lange termijn. Vermogen waarmee u op termijn uw financiële doelen kunt behalen, zoals eerder stoppen met werken of financiële onafhankelijkheid. 

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.239.152.207