Kosten beleggen

Beleggen doet u tegenwoordig heel eenvoudig online. Toch brengt beleggen nog steeds kosten met zich mee. Want achter de schermen wordt nog steeds veel werk verzet. Denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van beleggingstransacties en de administratieve afwikkeling daarvan. Of aan het aanbieden van een goed werkend online handelsplatform. En afhankelijk van de beleggingsvorm maakt u ook gebruik van de expertise van uw vermogensbeheerder om aantrekkelijke beleggingen voor u te selecteren.

Al deze diensten brengen kosten met zich mee. En deze kosten hebben één ding met elkaar gemeen: ze moeten betaald worden, of uw beleggingen nu goed of slecht presteren. Daarom vinden we het bij Evi ook belangrijk om onze kosten scherp in de gaten te houden.

Twee soorten kosten

De kosten die u betaalt om bij Evi te beleggen zijn onder te verdelen in directe en indirecte kosten.

Directe kosten

Directe kosten zijn de kosten die direct samenhangen met het uitvoeren en beheren van uw beleggingen. Bij Evi zijn de directe kosten opgenomen in de beheer- of servicefee. De beheer- of servicefee wordt berekend over uw gemiddeld belegd vermogen en wordt ieder kwartaal achteraf in rekening gebracht. Uw gemiddeld belegd vermogen berekenen we door de waarde van uw vermogen van de laatste vier maanden bij elkaar op te tellen en te delen door vier.

Indirecte kosten

Indirecte kosten zijn de kosten die beleggingen zelf met zich meebrengen. Bij Evi belegt u bijvoorbeeld in beleggingsfondsen. Deze beleggingsfondsen brengen ook kosten in rekening, bijvoorbeeld kosten voor toe- en uittreden (meestal zijn deze in de aan- of verkoopkoers van het beleggingsfonds verwerkt) en kosten voor beheer. De hoogte van deze beheervergoeding verschilt per fonds en kan sterk variëren. De beheervergoeding is meestal een percentage van het fondsvermogen.

Over het algemeen zijn de kosten van (actieve) aandelenfondsen hoger dan obligatiebeleggingsfondsen. De indirecte kosten lopen dan ook per beleggingsprofiel op omdat in die laatste portefeuilles meer aandelenbeleggingen zijn opgenomen.

Een overzicht van de precieze kosten die elk fonds in rekening brengt, vindt u in de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) en/of in het Essentiële informatiedocument (Eid) van uw beleggingen.

Voor beleggers zijn de indirecte kosten veel minder zichtbaar. Toch zijn ze van invloed op uw rendement. Evi let daarom ook sterk op deze kosten en kiest beleggingen die een verwacht aantrekkelijk rendement op lange termijn combineren met redelijke kosten.

Direct contact?

Wij zijn bereikbaar ma t/m vrij 08:30 - 21:00. Maak een afspraak met een van onze beleggingscoaches.

Second opinion?

Een frisse blik op uw beleggingen? Ontvang vrijblijvend een second opinion op uw vermogen

Overstappen naar Evi?

Wilt u uw beleggingen overboeken naar Evi? Dan is dat zo geregeld met de Evi Overstapservice.

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

44.200.82.149