Kunnen wij je helpen?

Ja graag Nu niet

Hoe kunnen wij u helpen?

De chat is offline
  • Whatsapp +31203544545
  • Bel ons 0800 - 290 29 00
  • Maandag t/m vrijdag 08:30 - 21:00 uur

Twee soorten kosten

De kosten die u betaalt om bij Evi te beleggen zijn onder te verdelen in directe en indirecte kosten.

Directe kosten

Directe kosten zijn de kosten die direct samenhangen met het uitvoeren en beheren van uw beleggingen. Bij Evi zijn de directe kosten opgenomen in de beheer- of servicefee. De beheer- of servicefee wordt berekend over uw gemiddeld belegd vermogen en wordt ieder kwartaal achteraf in rekening gebracht. Uw gemiddeld belegd vermogen berekenen we door de waarde van uw vermogen van de laatste vier maanden bij elkaar op te tellen en te delen door vier.

Indirecte kosten

Indirecte kosten zijn de kosten die beleggingen zelf met zich meebrengen. Bij Evi belegt u bijvoorbeeld in beleggingsfondsen. Deze beleggingsfondsen brengen ook kosten in rekening, bijvoorbeeld kosten voor toe- en uittreden (meestal zijn deze in de aan- of verkoopkoers van het beleggingsfonds verwerkt) en kosten voor beheer. De hoogte van deze beheervergoeding verschilt per fonds en kan sterk variëren. De beheervergoeding is meestal een percentage van het fondsvermogen.

Over het algemeen zijn de kosten van (actieve) aandelenfondsen hoger dan obligatiebeleggingsfondsen. De indirecte kosten lopen dan ook per beleggingsprofiel op omdat in die laatste portefeuilles meer aandelenbeleggingen zijn opgenomen.

Een overzicht van de precieze kosten die elk fonds in rekening brengt, vindt u in de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) en/of in het Essentiële informatiedocument (Eid) van uw beleggingen.

Voor beleggers zijn de indirecte kosten veel minder zichtbaar. Toch zijn ze van invloed op uw rendement. Evi let daarom ook sterk op deze kosten en kiest beleggingen die een verwacht aantrekkelijk rendement op lange termijn combineren met redelijke kosten.

Direct contact?

Wij zijn bereikbaar ma t/m vrij 08:30 - 21:00. Maak een afspraak met een van onze beleggingscoaches.

Second opinion?

Een frisse blik op uw beleggingen? Ontvang vrijblijvend een second opinion op uw vermogen.

Overstappen naar Evi?

Wilt u uw beleggingen overboeken naar Evi? Dan is dat zo geregeld met de Evi Overstapservice.

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.