Tips om je maandlasten te verlagen

Maandlasten verlagen, kan dat?

In de loop van de jaren kunnen je maandlasten, soms ongemerkt, steeds hoger worden. Wil je weten of je je lasten kunt verlagen, dan is het verstandig om op zijn tijd je uitgaven onder de loep te nemen.

Hieronder geef ik je vijf tips die kunnen helpen om je maandlasten te verlagen.

1. Spreek een nieuwe rente af voor je hypotheek.

De hypotheekrente is de laatste jaren steeds verder gedaald. Je kunt aan je bank vragen hoeveel boeterente je moet betalen als je je hypotheek oversluit naar de nieuwe rente. Als de boeterente en de bijkomende kosten lager zijn dan het voordeel van de renteverlaging, heb je niet alleen lagere lasten, maar staat je rente weer voor een nieuwe periode vast. De juiste keuze vergt wel wat rekenwerk. Laat je vooral goed adviseren voordat je een besluit neemt.

2. Verlaag je woonlasten door rentemiddeling.

In plaats van je hypotheek over te sluiten, is het soms ook mogelijk om rente te middelen. Ook nu ontkom je niet aan de boeterente, alleen betaal je die nu niet ineens, maar wordt het verrekend in de toekomstige rentetermijnen. Dit levert je ook een bruto lastenverlichting op. Bovendien heb je dan de zekerheid dat je rente weer voor een nieuwe periode vast staat.

3. Verhoog je netto salaris door vooraf belasting terug te vragen.

In plaats van je lasten te verlagen, kun je ook je netto inkomen verhogen. Als je hypotheekrente betaalt, levert je dat een belastingvoordeel op. Maar je moet wel tot het midden van het volgende jaar wachten tot je geld terugkrijgt. Wil of kun je daar niet zo lang op wachten, dan kun je vooraf een verzoek tot voorlopige teruggaaf indienen bij de Belastingdienst.

4. Stop de premie op je lijfrentepolis.

Een extra pensioenpotje opbouwen in de vorm van een lijfrenteverzekering kan een goed idee zijn. Bovendien levert de premiebetaling een aftrekpost op voor de inkomstenbelasting als sprake is van een pensioentekort. Maar wat nog wel eens uit het oog wordt verloren, is dat je over de uitkering weer inkomstenbelasting moet betalen. Het komt niet zelden voor dat de belastingbesparing maar 42% is en dat nu al te verwachten is dat je later over de uitkering 52% belasting moet betalen. In plaats van een voordeel geeft de polis dan een belastingnadeel. Het stoppen van premiebetaling op die polis levert dan een besparing en een verlichting van je maandlasten op. Laat je hierover, en over een alternatief voor het pensioenpotje, goed adviseren voordat je die stap neemt.

5. Bekijk je privé uitgaven kritisch.

Misschien heb je abonnementen op tijdschriften die je eigenlijk nooit meer leest? Of lidmaatschappen van clubs waar je niet meer naartoe gaat. Door je uitgaven op zijn tijd kritisch te bekijken en erin te schrappen, kun je kosten besparen. Denk ook aan verzekeringen die hun nut hebben verloren, zoals de verzekering van een camera die bijna niets meer uitkeert bij verlies of schade, omdat hij zo ver is afgeschreven. Een speurtocht door je rekeningoverzichten en polismap kan wel eens tot verrassende resultaten leiden.

Door alle besparingsmogelijkheden de revue te laten passeren kun je een verlaging van je maandlasten bereiken. Misschien ook een kostenbesparing. Maar de grootste winst is misschien wel dat je beter inzicht krijgt in je financiële huishouding. Dit leidt tot bewustere keuzes en dat leidt weer tot gezondere financiën.

Het kost je natuurlijk tijd om uit te zoeken wat voor jou het beste werkt, maar het kan zeker de moeite waard zijn.

Spaar of beleg je ‘gratis’ geld

Misschien kun je wel elke maand enkele tientallen euro’s besparen. Daar kun je leuke dingen mee doen als een keer extra uit eten of mooie kleding kopen. Je kan het extraatje ook opzijzetten voor later. Op een spaarrekening of natuurlijk een beleggingsrekening.

Groet,
Evi

3.215.186.30