Belasting op sparen en beleggen: dit moet u weten voor uw aangifte 2023

In het kort

  • De Belastingdienst gebruikt fictieve rendementen om uw belasting te berekenen
  • De fictieve rendementen voor 2023 zijn nu bekend
  • Ze kunnen mogelijk nog wijzigen na een uitspraak van de Hoge Raad
  • Update april: de uitspraak van de hoge raad is uitgesteld naar augustus

 

U betaalt belasting over uw inkomen uit werk en woning (box 1), een onderneming (box 2) en over uw spaargeld, beleggingen en schulden (box 3). Had u in 2023 in box 3 meer dan €57.000 (per fiscaal partner) dan moet u daarover box 3 belasting betalen. De Belastingdienst gaat er in 2023 vanuit  dat het forfaitaire rendement met  32% wordt belast.

Forfaitaire rendementen

Voor de berekening van uw belasting kijkt de Belastingdienst niet naar uw daadwerkelijk behaalde rendementen. In plaats daarvan worden forfaitaire rendementen gebruikt. Begin dit jaar zal de Hoge Raad naar verwachting nog een uitspraak over de heffing op basis van forfaitair rendement en in hoeverre dit mag afwijken van het werkelijk gerealiseerd rendement. Update april: De uitspraak van de Hoge Raad is uitgesteld naar augustus 2024. De vraag die de Hoge Raad in de uitgestelde uitspraak moet beantwoorden is of de spaarvariant ook in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Mogelijk neemt de Hoge Raad daarom langer de tijd. 

Drie categorieën

Het vermogen in box 3 bestaat nu uit drie categorieën: banktegoeden (waaronder spaargeld), overige bezittingen (waaronder beleggingen) en schulden. De Belastingdienst stelt aan het begin van het jaar het forfaitair rendement voor de categorie overige bezittingen vast. Voor banktegoeden en schulden wordt dit percentage pas aan het einde van het jaar bekend.  Voor banktegoeden kijkt men achteraf naar de gemiddelde rente op deposito’s van huishoudens, met een looptijd van maximaal drie maanden. Voor schulden is dat de gemiddelde rente op uitstaande woninghypotheken van huishoudens.

Forfaitaire rendementen 2023 bekend

De forfaitaire rendementen voor 2023 zijn nu als volgt vastgesteld:

Banktegoeden

0.92%

Overige bezittingen

6.17%

Schulden

2.46%

 

Goed om te weten

In uw voorlopige aanslag over 2023 is gerekend met schattingen van het CBS. Voor banktegoeden was dat 0,36% en voor schulden was dat 2,57%. Omdat de spaarrente in 2023 flink is gestegen wijkt het definitieve rendement bij banktegoeden dus flink af van deze schatting. Heeft u veel spaargeld dan kan het dus zijn dat u moet bijbetalen bij de definitieve aanslag over 2023.

Geschreven naar de stand van zaken op 12 april 2024.

Disclaimer

Dit artikel bevat alleen algemene informatie en geen persoonlijk advies. Wilt u persoonlijk advies, overleg dan met uw fiscaal adviseur of uw notaris wat de beste keuze voor u is.

Wilt u ons persoonlijk spreken?

Hebt u ergens vragen over? Onze vermogenscoaches staan klaar om met u te sparren of u te begeleiden bij uw keuze.

Maak nu vrijblijvend een afspraak

Gerelateerd

Geldzaken

Zo ziet box 3 er in 2027 uit: de hoofdlijnen

De contouren van het nieuwe box 3-stelsel zijn bekend gemaakt. Er wordt naar gestreefd om dit per 1 januari 2027 in te voeren. In deze blog vindt u in hoofdlijnen de inhoud van het nieuwe wetsvoorstel box 3.

100.28.132.102