Eigen huis? Check je WOZ-waarde!

Als je een eigen huis hebt, dan is pasgeleden de nieuwe Wet waardering onroerende zaken (WOZ)-beschikking op je deurmat gevallen. Bij de meeste huizen zal er sprake zijn van een hogere waarde. De WOZ-waarde 2016 is een schatting door de gemeente van de marktwaarde van je woning per 1 januari 2015. De huizenprijzen zijn in 2014 licht gestegen en dat zie je terug in de WOZ-beschikking. Belangrijk is om na te gaan of de WOZ-waarde van je huis overeenkomt met de waarde per 1 januari 2015. De WOZ-waarde is namelijk bepalend voor een groot aantal belastingen die je moet betalen.  Is de waarde op de beschikking volgens jou te hoog? Dan heb je zes weken de tijd om bezwaar te maken.

De WOZ-beschikking heeft onder andere gevolgen voor de hoogte van de:

1. Inkomstenbelasting

Als je een eigen woning hebt, dan heb je bij de aangifte inkomstenbelasting te maken met het eigenwoningforfait.  Dit forfait is een bepaald percentage (0,75% tot € 1.050.000, daarboven 2,35%)  van de WOZ-waarde van je eigen woning. Deze bijtelling verhoogt je zogenaamde box 1-inkomen. Het eigenwoningforfait wordt dus behandeld als extra inkomen. Hoe hoger de WOZ-waarde hoe meer inkomstenbelasting je betaalt. Maar de bijtelling van het eigenwoningforfait mag nooit hoger zijn dan het bedrag aan hypotheekrenteaftrek.

2. Gemeentelijke belasting

De WOZ-waarde speelt een rol bij een aantal gemeentelijke belastingen zoals de onroerendezaakbelasting (ozb), de rioolheffing en  de afvalstoffenheffing. Hoe hoger je WOZ hoe meer je betaalt aan deze gemeentelijke belastingen.

3. Waterschapsbelasting

De waterschappen gebruiken de WOZ-waarde als heffingsgrondslag voor de waterschapsbelasting. De gemeente levert de waardegegevens bij het waterschap aan.

4. Erfbelasting

De WOZ-waarde speelt ook een rol als je een woning erft.  Voor de aangifte erfbelasting moet je de waarde van de geërfde woning stellen op de WOZ-waarde van het jaar van overlijden. Maar sinds 2012 mag je ook kiezen voor de WOZ-waarde van het jaar daarna. Als je de WOZ-waarde te hoog vindt, kun je als erfgenaam ook een nieuwe WOZ-beschikking aanvragen. Daar kun je eventueel weer bezwaar en beroep tegen indienen. De nieuwe WOZ-beschikking geldt dan ook voor de erfbelasting.

Na het ontvangen van de WOZ-beschikking heb je maar zes weken de tijd om eventueel bezwaar te maken. Dus leg de beschikking niet op een stapel, maar geef dit op tijd prioriteit.

Groet
Evi

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.232.62.64