Eigen huis? Check je WOZ-waarde!

Als je een eigen huis hebt, dan is pasgeleden de nieuwe Wet waardering onroerende zaken (WOZ)-beschikking op je deurmat gevallen. Bij de meeste huizen zal er sprake zijn van een hogere waarde. De WOZ-waarde 2016 is een schatting door de gemeente van de marktwaarde van je woning per 1 januari 2015. De huizenprijzen zijn in 2014 licht gestegen en dat zie je terug in de WOZ-beschikking. Belangrijk is om na te gaan of de WOZ-waarde van je huis overeenkomt met de waarde per 1 januari 2015. De WOZ-waarde is namelijk bepalend voor een groot aantal belastingen die je moet betalen.  Is de waarde op de beschikking volgens jou te hoog? Dan heb je zes weken de tijd om bezwaar te maken.

De WOZ-beschikking heeft onder andere gevolgen voor de hoogte van de:

1. Inkomstenbelasting

Als je een eigen woning hebt, dan heb je bij de aangifte inkomstenbelasting te maken met het eigenwoningforfait.  Dit forfait is een bepaald percentage (0,75% tot € 1.050.000, daarboven 2,35%)  van de WOZ-waarde van je eigen woning. Deze bijtelling verhoogt je zogenaamde box 1-inkomen. Het eigenwoningforfait wordt dus behandeld als extra inkomen. Hoe hoger de WOZ-waarde hoe meer inkomstenbelasting je betaalt. Maar de bijtelling van het eigenwoningforfait mag nooit hoger zijn dan het bedrag aan hypotheekrenteaftrek.

2. Gemeentelijke belasting

De WOZ-waarde speelt een rol bij een aantal gemeentelijke belastingen zoals de onroerendezaakbelasting (ozb), de rioolheffing en  de afvalstoffenheffing. Hoe hoger je WOZ hoe meer je betaalt aan deze gemeentelijke belastingen.

3. Waterschapsbelasting

De waterschappen gebruiken de WOZ-waarde als heffingsgrondslag voor de waterschapsbelasting. De gemeente levert de waardegegevens bij het waterschap aan.

4. Erfbelasting

De WOZ-waarde speelt ook een rol als je een woning erft.  Voor de aangifte erfbelasting moet je de waarde van de geërfde woning stellen op de WOZ-waarde van het jaar van overlijden. Maar sinds 2012 mag je ook kiezen voor de WOZ-waarde van het jaar daarna. Als je de WOZ-waarde te hoog vindt, kun je als erfgenaam ook een nieuwe WOZ-beschikking aanvragen. Daar kun je eventueel weer bezwaar en beroep tegen indienen. De nieuwe WOZ-beschikking geldt dan ook voor de erfbelasting.

Na het ontvangen van de WOZ-beschikking heb je maar zes weken de tijd om eventueel bezwaar te maken. Dus leg de beschikking niet op een stapel, maar geef dit op tijd prioriteit.

Groet
Evi

3.238.121.7