Eindejaarstips voor de DGA

Het einde van het jaar is al weer in zicht. Ben je directeur-grootaandeelhouder (DGA) met een eigen BV, en wil je dit jaar fiscaal goed afsluiten? Neem dan de volgende aandachtspunten in overweging. Drie tips welke Evi van Lanschot aan u wilt meegeven.

1. Aanpassen pensioenbrief vóór 1 januari 2015

Als je pensioen in eigen beheer hebt toegezegd in je BV dan kan het zijn dat je jouw pensioenbrief vóór 1 januari aanstaande (weer) moet aanpassen. Het fiscaal toegestane opbouwpercentage voor pensioen wordt verder verlaagd en daarnaast wordt het pensioengevend loon afgetopt op € 100.000 (in 2015). Als je de pensioenbrief niet tijdig aanpast binnen de nieuwe regels kan de Belastingdienst zich op het standpunt stellen dat je pensioen bovenmatig is. Dit kan leiden tot afrekenen over de totale commerciële pensioenaanspraak (maximaal 52% belasting) én betaling van revisierente (20% belasting).

2. Opgave eigen woningschuld BV bij Belastingdienst

Heb je in 2013 of in 2014 een nieuwe hypotheek bij je BV gesloten voor de eigen woning, waarop geen overgangsrecht van toepassing is? Sinds 1 januari 2013 moeten nieuwe hypotheken minimaal annuïtair worden afgelost in 30 jaar om gebruik te kunnen maken van de renteaftrek. Als je deze bij je eigen BV hebt gefinancierd moet je deze financiering zelf opgeven bij de Belastingdienst, anders heb je geen recht op renteaftrek. Je kunt de lening opgeven uiterlijk tot het einde van het jaar dat volgt op het jaar waarin de hypotheek is gesloten. Klik hier voor het formulier.

3. Dividenduitkering met 22% aanmerkelijk belang (ab)- heffing

Wanneer je een BV hebt met overtollige liquiditeiten en de winstreserves het toelaten, dan kun je dit jaar nog gebruik maken van het tijdelijk verlaagde ab-tarief van 25% naar 22%. Deze verlaging geldt voor de eerste € 250.000 uitkering per belastingplichtige, totaal € 500.000 samen met je fiscale partner. Je kunt dan maximaal € 7.500 aan belasting besparen.  Voordat je BV een dividenduitkering kan doen moet er gekeken worden of er voldoende vermogen aanwezig is voor de dekking van de verplichtingen van de BV. Als er een pensioenverplichting is toegezegd, moet deze op commerciële waarde gewaardeerd worden om de dividendruimte te bepalen. Het uitgekeerde dividend kun je bijvoorbeeld gebruiken voor het aflossen van een rekening-courantschuld, een schenking, sparen of beleggen in Box 3. Realiseer je wel dat door de huidige lage spaarrente en de verschuldigde vermogensrendementsheffing, sparen in Box 3 minder aantrekkelijk is dan sparen in de BV.

Of één of meer van deze tips interessant voor je zijn is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Bekijk samen met je adviseur of je er dit jaar nog actie benodigd is.

Lees meer over DGA pensioen.

Groet,
Evi

Geschreven naar de stand van zaken december 2014

100.28.132.102