Eindejaarstips voor de DGA

Het einde van het jaar is al weer in zicht. Ben je directeur-grootaandeelhouder (DGA) met een eigen BV, en wil je dit jaar fiscaal goed afsluiten? Neem dan de volgende aandachtspunten in overweging. Drie tips welke Evi van Lanschot aan u wilt meegeven.

1. Aanpassen pensioenbrief vóór 1 januari 2015

Als je pensioen in eigen beheer hebt toegezegd in je BV dan kan het zijn dat je jouw pensioenbrief vóór 1 januari aanstaande (weer) moet aanpassen. Het fiscaal toegestane opbouwpercentage voor pensioen wordt verder verlaagd en daarnaast wordt het pensioengevend loon afgetopt op € 100.000 (in 2015). Als je de pensioenbrief niet tijdig aanpast binnen de nieuwe regels kan de Belastingdienst zich op het standpunt stellen dat je pensioen bovenmatig is. Dit kan leiden tot afrekenen over de totale commerciële pensioenaanspraak (maximaal 52% belasting) én betaling van revisierente (20% belasting).

2. Opgave eigen woningschuld BV bij Belastingdienst

Heb je in 2013 of in 2014 een nieuwe hypotheek bij je BV gesloten voor de eigen woning, waarop geen overgangsrecht van toepassing is? Sinds 1 januari 2013 moeten nieuwe hypotheken minimaal annuïtair worden afgelost in 30 jaar om gebruik te kunnen maken van de renteaftrek. Als je deze bij je eigen BV hebt gefinancierd moet je deze financiering zelf opgeven bij de Belastingdienst, anders heb je geen recht op renteaftrek. Je kunt de lening opgeven uiterlijk tot het einde van het jaar dat volgt op het jaar waarin de hypotheek is gesloten. Klik hier voor het formulier.

3. Dividenduitkering met 22% aanmerkelijk belang (ab)- heffing

Wanneer je een BV hebt met overtollige liquiditeiten en de winstreserves het toelaten, dan kun je dit jaar nog gebruik maken van het tijdelijk verlaagde ab-tarief van 25% naar 22%. Deze verlaging geldt voor de eerste € 250.000 uitkering per belastingplichtige, totaal € 500.000 samen met je fiscale partner. Je kunt dan maximaal € 7.500 aan belasting besparen.  Voordat je BV een dividenduitkering kan doen moet er gekeken worden of er voldoende vermogen aanwezig is voor de dekking van de verplichtingen van de BV. Als er een pensioenverplichting is toegezegd, moet deze op commerciële waarde gewaardeerd worden om de dividendruimte te bepalen. Het uitgekeerde dividend kun je bijvoorbeeld gebruiken voor het aflossen van een rekening-courantschuld, een schenking, sparen of beleggen in Box 3. Realiseer je wel dat door de huidige lage spaarrente en de verschuldigde vermogensrendementsheffing, sparen in Box 3 minder aantrekkelijk is dan sparen in de BV.

Of één of meer van deze tips interessant voor je zijn is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Bekijk samen met je adviseur of je er dit jaar nog actie benodigd is.

Lees meer over DGA pensioen.

Groet,
Evi

Geschreven naar de stand van zaken december 2014

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.232.62.64