Goed geven aan goede doelen

Geef je wel eens geld aan een goed doel dat aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI)? Dan kun je gebruikmaken van fiscale faciliteiten en daardoor fiscaal voordeel genieten. Ten eerste is de schenking niet belast met schenkbelasting als het goede doel de ANBI-status heeft. Daarnaast zijn er fiscale voordelen in de inkomstenbelasting voor jou als gever. In de inkomstenbelasting zijn er twee soorten giften: een periodieke gift en een eenmalige (gewone) gift. 

De aftrek voor de eenmalige gift is beperkt, omdat deze een niet-aftrekbare drempel kent en een maximum. De periodieke gift daarentegen kent geen beperkingen qua aftrek. Deze periodieke schenking kent wel een aantal spelregels.

Vijf aandachtspunten

1. De periodieke schenking moet schriftelijk worden vastgelegd in een akte. Sinds januari 2014 hoeft dit niet meer notarieel. Je kunt gebruikmaken van een modelschenkingsovereenkomst die je kunt downloaden via de website van de Belastingdienst. Om het jou als schenker makkelijk te maken hebben sommige ANBI’s tegenwoordig zelf ook een schenkingsovereenkomst op hun website staan die je kunt gebruiken hiervoor.

2. De periodieke gift moet minimaal vijf jaar achter elkaar aan hetzelfde goede doel gedaan worden. En de bedragen moeten jaarlijks ongeveer even hoog zijn.  

3. Kun je de periodieke gift binnen de vijfjaarstermijn niet meer voortzetten, omdat je onverhoopt arbeidsongeschikt of werkloos raakt? Dan gelden de eerdere geschonken termijnen toch als periodieke gift. De aftrek voor de inkomstenbelasting blijft behouden, wanneer deze reden tot stoppen met schenken in de akte is opgenomen.

4. Wanneer je zeker wilt weten of het goede doel van je keuze (nog steeds) de ANBI-status heeft, kun je het ANBI-register checken op de website van de Belastingdienst. Hierin staan alle goede doelen waaraan een ANBI-status is verleend. 

5. Verliest het goede doel waaraan je periodiek schenkt binnen de vijfjaarstermijn haar ANBI-status? Dan mag de periodieke gift eerder dan vijf jaar eindigen, zonder dat de kwalificatie periodieke gift van de al geschonken termijnen verloren gaat. Dit geldt alleen voor de periode dat je niet kon weten dat de instelling geen ANBI meer was.

Schenken aan goede doelen geeft de meeste gevers een goed gevoel. Dat is fijn voor de gever en natuurlijk voor het goede doel. Het goede doel kan bij een periodieke schenking voor een langere periode rekenen op jouw steun. Daarnaast heb je bij schenken aan goede doelen mogelijk ook nog fiscaal voordeel in de inkomstenbelasting. Deze aftrekmogelijkheid staat overigens wel ter discussie. We wachten af wat Prinsjesdag 2014 ons brengen gaat. Ik houd je op de hoogte!

Groet,
Evi

Geschreven naar de stand van zaken juni 2014

100.28.132.102