Goed geven aan goede doelen

Geef je wel eens geld aan een goed doel dat aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI)? Dan kun je gebruikmaken van fiscale faciliteiten en daardoor fiscaal voordeel genieten. Ten eerste is de schenking niet belast met schenkbelasting als het goede doel de ANBI-status heeft. Daarnaast zijn er fiscale voordelen in de inkomstenbelasting voor jou als gever. In de inkomstenbelasting zijn er twee soorten giften: een periodieke gift en een eenmalige (gewone) gift. 

De aftrek voor de eenmalige gift is beperkt, omdat deze een niet-aftrekbare drempel kent en een maximum. De periodieke gift daarentegen kent geen beperkingen qua aftrek. Deze periodieke schenking kent wel een aantal spelregels.

Vijf aandachtspunten

1. De periodieke schenking moet schriftelijk worden vastgelegd in een akte. Sinds januari 2014 hoeft dit niet meer notarieel. Je kunt gebruikmaken van een modelschenkingsovereenkomst die je kunt downloaden via de website van de Belastingdienst. Om het jou als schenker makkelijk te maken hebben sommige ANBI’s tegenwoordig zelf ook een schenkingsovereenkomst op hun website staan die je kunt gebruiken hiervoor.

2. De periodieke gift moet minimaal vijf jaar achter elkaar aan hetzelfde goede doel gedaan worden. En de bedragen moeten jaarlijks ongeveer even hoog zijn.  

3. Kun je de periodieke gift binnen de vijfjaarstermijn niet meer voortzetten, omdat je onverhoopt arbeidsongeschikt of werkloos raakt? Dan gelden de eerdere geschonken termijnen toch als periodieke gift. De aftrek voor de inkomstenbelasting blijft behouden, wanneer deze reden tot stoppen met schenken in de akte is opgenomen.

4. Wanneer je zeker wilt weten of het goede doel van je keuze (nog steeds) de ANBI-status heeft, kun je het ANBI-register checken op de website van de Belastingdienst. Hierin staan alle goede doelen waaraan een ANBI-status is verleend. 

5. Verliest het goede doel waaraan je periodiek schenkt binnen de vijfjaarstermijn haar ANBI-status? Dan mag de periodieke gift eerder dan vijf jaar eindigen, zonder dat de kwalificatie periodieke gift van de al geschonken termijnen verloren gaat. Dit geldt alleen voor de periode dat je niet kon weten dat de instelling geen ANBI meer was.

Schenken aan goede doelen geeft de meeste gevers een goed gevoel. Dat is fijn voor de gever en natuurlijk voor het goede doel. Het goede doel kan bij een periodieke schenking voor een langere periode rekenen op jouw steun. Daarnaast heb je bij schenken aan goede doelen mogelijk ook nog fiscaal voordeel in de inkomstenbelasting. Deze aftrekmogelijkheid staat overigens wel ter discussie. We wachten af wat Prinsjesdag 2014 ons brengen gaat. Ik houd je op de hoogte!

Groet,
Evi

Geschreven naar de stand van zaken juni 2014

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.232.62.64