Huwelijkse voorwaarden

Als je als ondernemer het privévermogen van je echtgeno(o)t(e) veilig wilt stellen, is het aan te raden om huwelijkse voorwaarden op te laten stellen. Hiermee voorkom je dat schuldeisers van jouw onderneming zich kunnen verhalen op het vermogen van je partner. Bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden kan je ook regelen dat je echtgeno(o)t(e) bij een echtscheiding geen aanspraak kan maken op het ondernemingsvermogen, zodat de voortzetting van je bedrijf in elk geval daardoor niet in gevaar komt. Ondanks dat je huwelijkse voorwaarden hebt gemaakt kunnen er natuurlijk nog zaken mis gaan.

Ik heb een aantal aandachtspunten voor je:

1. Zorg dat je echtgeno(o)t(e) niet borg staat bij een leningovereenkomst.

Het is van belang dat je echtgeno(o)t(e) geen leningsovereenkomst van het bedrijf meetekent en niet borg staat. Gebeurt dit wel, dan is het mogelijk dat de schuldeisers alsnog aanspraak (proberen te) maken op het privévermogen van je partner.

2. Echtscheiding bij finaal verrekenbeding?

Controleer wat je hierover hebt opgenomen in de huwelijkse voorwaarden. Er kan een ‘finaal verrekenbeding’ bij echtscheiding in de huwelijkse voorwaarden staan. Dat houdt in dat jij en je partner bij een echtscheiding met elkaar zullen afrekenen alsof er sprake was van een gemeenschap van goederen. Heb je het finaal verrekenbeding opgenomen in je huwelijkse voorwaarden? Dan is het mogelijk dat je echtgeno(o)t(e) bij echtscheiding toch recht heeft op een deel van (de waarde van) het bedrijf.

3. Periodiek verrekenbeding opgenomen in huwelijkse voorwaarden? Let op de details.

Een ‘periodiek verrekenbeding’ houdt in dat jij en je echtgeno(o)t(e) het overgespaarde inkomen tijdens een jaar met elkaar moeten delen. Het overgespaarde inkomen is, kort gezegd, het inkomen dat overblijft nadat jullie de huishoudelijke kosten hebben betaald. Heb je in je huwelijkse voorwaarden een periodiek verrekenbeding opgenomen? Spreek dan goed af wat je onder het begrip inkomen verstaat. Is dit bijvoorbeeld alleen het salaris dat je uit de BV ontvangt of is dit ook de overwinst die de BV maakt?

4. Niet jaarlijks verrekend?

Heb je een periodiek verrekenbeding opgenomen in je huwelijkse voorwaarden, maar toch niet jaarlijks verrekend? Dan kan de rechter bij een mogelijke echtscheiding beoordelen dat er verrekend moet worden alsof er een gemeenschap van goederen was. In feite betekent dit dat het gehele, tijdens het huwelijk opgebouwde, vermogen verrekend moet worden. Een uitzondering daarop zijn de goederen waarvan je kan bewijzen dat ze van jou zijn. Denk hierbij aan een erfenis.

Als je in het verleden huwelijkse voorwaarden hebt laten opmaken, kan het verstandig zijn deze eens uit je kluis te halen om te kijken wat de impact hiervan is op je huidige situatie. Huwelijkse voorwaarden kunnen helpen om het vermogen van je echtgeno(o)t(e) en je bedrijf bij een echtscheiding te beschermen. Welke afspraken jullie ook maken, laat je altijd goed adviseren door de notaris.

Groet,
Evi

Geschreven naar de stand van zaken van april 2015

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.232.62.64