Huwelijkse voorwaarden

Als je als ondernemer het privévermogen van je echtgeno(o)t(e) veilig wilt stellen, is het aan te raden om huwelijkse voorwaarden op te laten stellen. Hiermee voorkom je dat schuldeisers van jouw onderneming zich kunnen verhalen op het vermogen van je partner. Bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden kan je ook regelen dat je echtgeno(o)t(e) bij een echtscheiding geen aanspraak kan maken op het ondernemingsvermogen, zodat de voortzetting van je bedrijf in elk geval daardoor niet in gevaar komt. Ondanks dat je huwelijkse voorwaarden hebt gemaakt kunnen er natuurlijk nog zaken mis gaan.

Ik heb een aantal aandachtspunten voor je:

1. Zorg dat je echtgeno(o)t(e) niet borg staat bij een leningovereenkomst.

Het is van belang dat je echtgeno(o)t(e) geen leningsovereenkomst van het bedrijf meetekent en niet borg staat. Gebeurt dit wel, dan is het mogelijk dat de schuldeisers alsnog aanspraak (proberen te) maken op het privévermogen van je partner.

2. Echtscheiding bij finaal verrekenbeding?

Controleer wat je hierover hebt opgenomen in de huwelijkse voorwaarden. Er kan een ‘finaal verrekenbeding’ bij echtscheiding in de huwelijkse voorwaarden staan. Dat houdt in dat jij en je partner bij een echtscheiding met elkaar zullen afrekenen alsof er sprake was van een gemeenschap van goederen. Heb je het finaal verrekenbeding opgenomen in je huwelijkse voorwaarden? Dan is het mogelijk dat je echtgeno(o)t(e) bij echtscheiding toch recht heeft op een deel van (de waarde van) het bedrijf.

3. Periodiek verrekenbeding opgenomen in huwelijkse voorwaarden? Let op de details.

Een ‘periodiek verrekenbeding’ houdt in dat jij en je echtgeno(o)t(e) het overgespaarde inkomen tijdens een jaar met elkaar moeten delen. Het overgespaarde inkomen is, kort gezegd, het inkomen dat overblijft nadat jullie de huishoudelijke kosten hebben betaald. Heb je in je huwelijkse voorwaarden een periodiek verrekenbeding opgenomen? Spreek dan goed af wat je onder het begrip inkomen verstaat. Is dit bijvoorbeeld alleen het salaris dat je uit de BV ontvangt of is dit ook de overwinst die de BV maakt?

4. Niet jaarlijks verrekend?

Heb je een periodiek verrekenbeding opgenomen in je huwelijkse voorwaarden, maar toch niet jaarlijks verrekend? Dan kan de rechter bij een mogelijke echtscheiding beoordelen dat er verrekend moet worden alsof er een gemeenschap van goederen was. In feite betekent dit dat het gehele, tijdens het huwelijk opgebouwde, vermogen verrekend moet worden. Een uitzondering daarop zijn de goederen waarvan je kan bewijzen dat ze van jou zijn. Denk hierbij aan een erfenis.

Als je in het verleden huwelijkse voorwaarden hebt laten opmaken, kan het verstandig zijn deze eens uit je kluis te halen om te kijken wat de impact hiervan is op je huidige situatie. Huwelijkse voorwaarden kunnen helpen om het vermogen van je echtgeno(o)t(e) en je bedrijf bij een echtscheiding te beschermen. Welke afspraken jullie ook maken, laat je altijd goed adviseren door de notaris.

Groet,
Evi

Geschreven naar de stand van zaken van april 2015

3.230.143.213