Is aflossen van je aflossingsvrije hypotheek verstandig?

Vóór 1 januari 2013 was het mogelijk een aanzienlijk deel van de hypothecaire lening aflossingsvrij af te sluiten voor de aankoop of verbetering van je eigen woning. Bij een aflossingsvrije hypotheek betaal je alleen rente en hoef je gedurende de looptijd niet af te lossen. Tegenwoordig geldt er voor nieuwe eigenwoningschulden (in Box 1) dat de gehele lening annuïtair of lineair afgelost moet worden.

Wanneer je een aflossingsvrije hypotheek hebt in Box 1 en daarnaast vermogen in Box 3, overweeg je misschien om een deel van je vermogen te gebruiken voor aflossing van de hypotheek, voor het einde van de looptijd.  Immers de rente op een spaarrekening is momenteel laag en daarnaast betaal je boven het heffingsvrije vermogen (€ 21.139 of € 42.278 samen met fiscale partner) vermogensrendementsheffing van 1,2%.

Wanneer je bijvoorbeeld 1,4% ontvangt op een spaarrekening en je haalt hier de vermogensrendementsheffing van 1,2% van af houd je netto nog maar 0,2% over (zonder rekening te houden met inflatie). Als je aan de andere kant 4% rente betaalt voor je hypotheek dan krijg je hier, afhankelijk van de hoogte van je inkomen en de WOZ-waarde, nog een deel van terug.  Bij een renteaftrek van bijvoorbeeld 42%, betaal je netto ruim 2,3% rente.

Wanneer je een keuze wilt maken of het voortijdig aflossen (van een gedeelte) van de hypotheek verstandig voor je is, neem dan de volgende punten mee in je overweging.

Vijf aandachtspunten

1. Breng in kaart hoeveel van je vermogen écht vrij te besteden is. Hoeveel heb je nodig voor onverwachte uitgaven, vakanties en andere grote geplande uitgaven. Of zou je willen schenken? Haal dat totaalbedrag af van het totale vermogen in Box 3. Het vermogen wat dan resteert kun je mogelijk gebruiken voor aflossing van je hypotheek.

2. Eenmaal afgelost blijft afgelost. Door af te lossen op je hypotheekschuld kun je dit in de toekomst niet meer lenen in Box 1, en heb je dus geen renteaftrek meer. Het gedeelte wat je afgelost hebt zit ‘vast’ in je huis.  

3. Hoeveel mag je aflossen zonder boete? Als je wilt aflossen bekijk dan goed de voorwaarden van je hypotheekverstrekker. Het kan zijn dat je bij extra aflossing boeterente verschuldigd bent. 

4. Wanneer de spaarrente in de toekomst weer hoger wordt en je hypotheekrente hetzelfde blijft omdat je die lang hebt vastgezet, wordt het rendementsplaatje anders. Het kan zijn dat bij een hogere spaarrente, of een hoger beleggingsrendement het niet aantrekkelijk is om af te lossen.

5. Als je een eigen BV hebt kun je ook overwegen om in plaats van de hypothecaire lening af te lossen met spaargeld, de lening over te sluiten. Wanneer je BV voldoende liquide middelen heeft, kan de BV (een deel van) de hypotheek van de bank overnemen.

Het is verstandig goed na te denken of (gedeeltelijk) aflossen van je aflossingsvrije hypotheek bij je past. Belangrijk is dat je jezelf hier comfortabel bij voelt.  Wanneer je besluit om zelf meer vrij vermogen op te bouwen in Box 3, dan kan dat natuurlijk ook! Dit geeft je een stukje vrijheid en flexibiliteit. Via Evi Beleggen en Evi Sparen is dit mogelijk.

Groet,
Evi

Geschreven naar de stand van zaken juli 2014

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.239.152.207