Krijg belastinggeld terug met belasting middelen

Belasting middelen

Ben je minder uren gaan werken? Heeft je eigen bedrijf wisselend gedraaid de laatste jaren? Of ben je pas net de arbeidsmarkt opgekomen? Er zijn veel situaties te bedenken waardoor je inkomen een paar jaar achter elkaar schommelt. Maar het gevolg is waarschijnlijk dat je het ene jaar meer belasting betaalt dan het andere jaar. Niet helemaal eerlijk, vindt ook de Belastingdienst. Dus bieden ze de mogelijkheid tot middeling.

Wat is belasting middelen?

Belasting middelen betekent dat je inkomen uit 3 opeenvolgende jaren gelijk wordt getrokken. Een simpele rekensom: inkomsten bij elkaar optellen en delen door 3. Op basis van dat nieuwe, gelijke bedrag wordt bepaald hoeveel belasting je moet betalen. Dit betekent vaak dat je geld terug krijgt. Zeker wanneer je door belasting middelen in een lagere belastingschaal terecht komt.

Volgens een evaluatie van de middelingsregeling van het Ministerie van Financiën hebben ieder jaar naar schatting zo’n 300.000 Nederlanders recht op belastingmiddeling. Maar slechts 15% doet ook echt een aanvraag. We laten dus massaal geld liggen. In totaal voor heel Nederland zo’n 200 miljoen euro per jaar.

Middelen: hoe doe je dat?

Heb je een boekhouder of accountant? Dan kun je hem of haar vragen middeling voor je aan te vragen. Maar je kunt het ook zelf doen, door deze 6 stappen te doorlopen:

  1. Pak je belastingpapieren over de afgelopen jaren erbij. Kun je ze nergens vinden? Als je inlogt op Belastingdienst.nl heb je alle aanslagen in één keer bij de hand.
  2. Bereken of je recht hebt op middeling. De Belastingdienst keert alleen uit wanneer het bedrag dat je terug moet krijgen boven de € 544 is. Combineer verschillende jaren en reken uit wat het meest oplevert. Maar let op: je mag over ieder jaar maar één keer middelen.
  3. Kijk of je aan de voorwaarden voor middeling van de Belastingdienst voldoet.
  4. Om middeling aan te vragen moet je de Belastingdienst een ouderwetse brief sturen. Hierin doe je een verzoek om middeling. Je vertelt over welke jaren het gaat en hoeveel geld je terug denkt te krijgen. Dit moet je wel even onderbouwen met een berekening. Daar kun je de rekensom voor gebruiken die je bij stap 2 hebt gemaakt.
  5. De brief stuur je op naar het belastingkantoor waar jij onder valt. Het adres is te vinden op de website van de Belastingdienst.
  6. Dan is het wachten geblazen. Je krijgt uiterlijk binnen 8 weken een reactie.

Wacht niet te lang met het indienen van een verzoek tot belastingmiddeling. De definitieve aanslag over het oudste jaar van de 3 jaar waarover je middelt, mag niet ouder zijn dan 3 jaar.

Goed om te weten:

  • Middeling heeft geen gevolgen voor toeslagen die je hebt ontvangen. Je hoeft ontvangen toeslagen nooit terug te betalen, maar je ontvangt ook niet met terugwerkende kracht meer toeslagen.
  • Heb je in een jaar een negatief inkomen? Dan rekent de Belastingdienst met een inkomen van 0.
  • Je mag alleen middelen over jaren waarover je een definitieve aanslag hebt ontvangen. Een definitieve aanslag wordt 6 weken na de datum op de aanslag onherroepelijk. Vanaf die datum mag je middeling aanvragen.

Laat dus geen geld liggen en check of je recht hebt op middeling. Met dit stappenplan is het zó aangevraagd. En krijg je geld terug van de Belastingdienst? Dan is zo’n onverwachte financiële meevaller natuurlijk een mooie kans om wat extra vermogen in te leggen op je Evi-beleggingsrekening.

3.215.186.30