Levenstestament

Als je door ziekte of ongeval niet meer in staat bent om zelf te handelen, wie mag er dan jouw zaken regelen? Misschien zijn er wel mensen in je omgeving die dat voor jou willen doen, maar als je niets geregeld hebt, mogen ze heel veel dingen niet. Of misschien wil je bepalen wie jouw zaken dan gaat behartigen.

Dat kun je allemaal vastleggen in een levenstestament.
Hier krijg je vijf redenen waarom een levenstestament een goed idee is:

1. Met een levenstestament kan je zaken voor jouw partner eenvoudiger maken.

Stel je voor dat er een andere woning gekocht moet worden, en de oude gezamenlijke woning moet worden verkocht. Je partner mag dat niet op eigen houtje doen. Die heeft daar de toestemming van jou voor nodig. Net als voor het aantrekken van een nieuwe hypotheek. Door middel van een levenstestament kan je voorkomen dat je partner naar de rechter moet om daar toestemming te vragen.

2. Met een levenstestament kan je schenkingen goed regelen.

In sommige gevallen kan het wel eens voordelig zijn om je vermogen al bij leven te schenken aan je kinderen. Bijvoorbeeld als opname in een zorginstelling te verwachten is. Je eigen bijdrage is onder andere afhankelijk van je eigen vermogen. In een levenstestament kun je regelen dat je partner of je kinderen onder voorwaarden schenkingen mogen doen om je vermogen, en daarmee je eigen bijdrage, zo klein mogelijk te maken.

3. Jij bepaalt zelf wanneer het levenstestament ingaat.

Als je in je levenstestament een volmacht aan iemand geeft dan is het mogelijk om een direct ingaande volmacht te geven. Je partner of je kind kan dan direct handelen. Maar het is ook mogelijk om de volmacht pas in te laten gaan als is vastgesteld dat je zelf niet meer in staat bent om te handelen. Een onafhankelijke en ter zake kundig arts zal dit moeten vaststellen.

4. Het is mogelijk om een toezichthouder te benoemen

Naast dat je in je levenstestament iemand benoemt die voor je mag handelen, kan je ook overwegen om een toezichthouder aan te wijzen. Die moet dan van tijd tot tijd controleren of degene die jouw zaken behartigt zijn werk goed heeft gedaan. Je kan dus bijvoorbeeld je ene kind als gemachtigde aanwijzen en je andere kind als toezichthouder.

5. Centrale registratie maakt toegang tot jouw levenstestament eenvoudig en snel.

De notaris kan je meer informatie geven en een levenstestament voor je opstellen. Je kunt hem het levenstestament laten inschrijven in het Centraal Levenstestamentregister (CLTR). Dit is niet verplicht, maar als je het levenstestament wel inschrijft, kan een notaris altijd nakijken of er een levenstestament is en bij welke notaris dit te vinden is.

Testamenten en dergelijke zaken zijn nooit zo leuk om aan te moeten denken, maar het is wel een geruststellende gedachte om te weten dat alle zaken goed geregeld zijn.

Groet,
Evi

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.239.152.207