Nieuwe tarieven voor belasting op vermogen.

De 1 mei deadline nadert. De belastingdienst verwacht een aangifte van uw vermogen. Spaarders en beleggers, let op; per 1 mei 2017 gelden andere tarieven en vrijstellingen voor de belasting op uw vermogen. Wat is er veranderd?

1. Kleine spaarder gaan erop vooruit

De vrijstelling is verhoogd van € 24.437 naar € 25.000 per persoon. Een huishouden van twee personen hoeft over de eerste € 50.000 vermogen in box 3 (geld, effecten, vakantiewoning, verhuurd onroerend goed, enzovoort) geen vermogensrendementsheffing te betalen. Wel over vermogen boven deze vrijstelling. Over de eerste € 75.000 boven de vrijstelling wordt niet langer met een fictief rendement van 4% gerekend, maar met een percentage van 2,87%.

2. Grotere spaarders gaan erop achteruit

Voor vermogens van € 100.000 tot € 1.000.000 is het percentage van het fictieve rendement juist verhoogd. In plaats van 4% geldt per 1 januari 2017 een fictief rendement van 4,6%. In plaats van een heffing van 1,2% over het vermogen in box 3, is er nu sprake van een heffing van 1,38% over het meerdere boven de € 100.000.
Voor vermogens boven de € 1.000.000 is het fictief rendement 5,39%. De belastingdruk van 1,2% over het meerdere boven € 1.000.000 verandert in 1,62%.

Dit ziet er als volgt uit:

Schijf Forfaitairrendement Belastingtarief Vermogens-rendementsheffing definitief 2017 Vermogens-rendementsheffing 2016
€ 25.000* - €100.000 2.87% 30% 0,86% 1.2%
€ 100.000 - €1.000.000 4,6% 30% 1,38% 1.2%
> € 1.000.000 5,39% 30% 1,62% 1.2%

* De eerste € 25.000 is vrijgesteld.

Succes met uw belastingaangifte. Heeft u vragen neem dan gerust contact met ons op.

Groet
Evi

3.215.186.30