Nieuwe WOZ-waarde: kom op tijd in actie!

Kun je bij je belegde geld?

Ben je een huiseigenaar? Dan heb je waarschijnlijk al de nieuwe WOZ-beschikking van je huis ontvangen. De WOZ-waarde is de grondslag voor verschillende belastingen, zoals de inkomstenbelasting, gemeentelijke belastingen, waterschapsbelasting en de schenk- en erfbelasting. Ook kan de WOZ-waarde van invloed zijn op de hoogte en de voorwaarden van je hypotheek. Een goede reden dus om de nieuwe beschikking eens kritisch te bekijken. Dit zijn drie belangrijke punten:

1. WOZ waarderingsmethode 

De WOZ-waarde voor 2018 is de waarde van je woning aan het begin van het jaar (1 januari). Soms mag de gemeente uitgaan van de waarde per 1 januari van het volgende jaar, namelijk wanneer je in de tussentijd hebt uitgebouwd, of afgebroken. De waarde wordt niet meer bepaald aan de hand van vergelijkbare woning, maar op basis van de gebruiksoppervlakte. In alle verkoopadvertenties staat de gebruiksoppervlakte centraal, dus dit sluit ook beter aan bij de markt.

2. Bezwaar maken

Je kunt binnen zes weken na dagtekening bij de gemeente bezwaar maken tegen een WOZ-beschikking. Ben je het niet eens met de waarde? Kom dan snel in actie want als de termijn verstreken is, dan staat de waarde vast. Via het openbare WOZ-waardeloket, op www.wozwaardeloket.nl, kun je de WOZ-waarde vergelijken met die van andere woningen. Bij de gemeente kun je het taxatieverslag van je eigen woning opvragen. Daarin kun je lezen hoe een taxateur tot de waarde van jouw woning is gekomen, en of en hoe eventuele waardeverminderende aspecten erin zijn verwerkt.

3. WOZ-waarde en hypotheek

Een hogere WOZ-waarde kan een aanknopingspunt zijn om een wijziging van je hypotheekrente aan te vragen. Een hogere WOZ-waarde betekent namelijk vaak ook een hogere marktwaarde. En een hogere marktwaarde kan betekenen dat je bank bereid is op jouw verzoek de hypotheekrente te verlagen. Bij sommige banken kan dat alleen op een renteherzieningsdatum (als je tenminste geen vergoeding wilt betalen), bij andere banken kan het ook tussentijds. Houd er verder rekening mee dat een bank meestal om een recent taxatierapport zal vragen. De nieuwe WOZ-beschikking alleen is vaak niet voldoende. Een hogere WOZ-waarde leidt meestal tot hogere belastingheffingen, maar kan je dus ook wat opleveren.

Kom op tijd in actie!

Groet
Evi

100.28.132.102