Nieuwe WOZ-waarde: kom op tijd in actie!

Kun je bij je belegde geld?

Ben je een huiseigenaar? Dan heb je waarschijnlijk al de nieuwe WOZ-beschikking van je huis ontvangen. De WOZ-waarde is de grondslag voor verschillende belastingen, zoals de inkomstenbelasting, gemeentelijke belastingen, waterschapsbelasting en de schenk- en erfbelasting. Ook kan de WOZ-waarde van invloed zijn op de hoogte en de voorwaarden van je hypotheek. Een goede reden dus om de nieuwe beschikking eens kritisch te bekijken. Dit zijn drie belangrijke punten:

1. WOZ waarderingsmethode 

De WOZ-waarde voor 2018 is de waarde van je woning aan het begin van het jaar (1 januari). Soms mag de gemeente uitgaan van de waarde per 1 januari van het volgende jaar, namelijk wanneer je in de tussentijd hebt uitgebouwd, of afgebroken. De waarde wordt niet meer bepaald aan de hand van vergelijkbare woning, maar op basis van de gebruiksoppervlakte. In alle verkoopadvertenties staat de gebruiksoppervlakte centraal, dus dit sluit ook beter aan bij de markt.

2. Bezwaar maken

Je kunt binnen zes weken na dagtekening bij de gemeente bezwaar maken tegen een WOZ-beschikking. Ben je het niet eens met de waarde? Kom dan snel in actie want als de termijn verstreken is, dan staat de waarde vast. Via het openbare WOZ-waardeloket, op www.wozwaardeloket.nl, kun je de WOZ-waarde vergelijken met die van andere woningen. Bij de gemeente kun je het taxatieverslag van je eigen woning opvragen. Daarin kun je lezen hoe een taxateur tot de waarde van jouw woning is gekomen, en of en hoe eventuele waardeverminderende aspecten erin zijn verwerkt.

3. WOZ-waarde en hypotheek

Een hogere WOZ-waarde kan een aanknopingspunt zijn om een wijziging van je hypotheekrente aan te vragen. Een hogere WOZ-waarde betekent namelijk vaak ook een hogere marktwaarde. En een hogere marktwaarde kan betekenen dat je bank bereid is op jouw verzoek de hypotheekrente te verlagen. Bij sommige banken kan dat alleen op een renteherzieningsdatum (als je tenminste geen vergoeding wilt betalen), bij andere banken kan het ook tussentijds. Houd er verder rekening mee dat een bank meestal om een recent taxatierapport zal vragen. De nieuwe WOZ-beschikking alleen is vaak niet voldoende. Een hogere WOZ-waarde leidt meestal tot hogere belastingheffingen, maar kan je dus ook wat opleveren.

Kom op tijd in actie!

Groet
Evi

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.232.62.64