Samenwonen: wel of niet fiscaal partner?

Je hebt de liefde van je leven gevonden. Het gesleep met spullen ben je zat en ook de dubbele lasten zijn zonde, dus jullie besluiten samen te gaan wonen! Als je gaat samenwonen heeft dit ook fiscale consequenties. Wanneer word je fiscaal partner en wanneer niet?

Je bent fiscaal partner voor de inkomstenbelasting als je een notariële samenlevingsovereenkomst hebt opgemaakt en op hetzelfde woonadres staat ingeschreven. Maar zelfs als je geen samenlevingsovereenkomst hebt, ben je in een aantal gevallen al fiscaal partner. Dit is bijvoorbeeld zo als je samen een eigen woning bezit of als partner bent aangemeld voor de pensioenregeling van je partner. Dit fiscale partnerschap heeft fiscale gevolgen. Zo kan het zijn dat er toeslagen komen te vervallen. Maar je kunt ook schuiven met aftrekposten en fiscale lasten. Doordat je gezamenlijk aangifte voor de inkomstenbelasting doet, kun je onderling de aftrekposten zo verdelen dat jullie het maximale bedrag aan inkomstenbelasting terugkrijgen. Drie aandachtspunten hierbij:

Eigen huis
Het schuiven met de hypotheekrente is vooral een interessante optie als de ene partner beduidend meer verdient dan de ander. Het maakt nogal verschil of de hypotheekrente tegen ruim 36% of tegen ca. 50% kan worden afgetrokken. Let op: het eigenwoningforfait wordt dan ook tegen het hogere belastingtarief bijgeteld.

Spaargeld
Ook spaargelden kunnen fiscaal worden overgeheveld. Er zijn 3 vermogensschijven met oplopende tarieven. Fiscale partners kunnen het gezamenlijke box 3-vermogen – na aftrek van het heffingsvrije vermogen van 2 x € 25.000 – onderling verdelen. Deze verdeling heeft effect op de belastingdruk, omdat het fictieve rendement van de vermogensschijven oploopt (2,9%, 4,7%  en 5,5%). Het is dus zinvol om de laagste schijven van beide partners zoveel mogelijk te benutten.

Erfenis
Samenwoners erven niet automatisch van elkaar. Zonder kinderen en testament gaat de erfenis bij jouw overlijden naar je ouders, broer(s) en/of zus(sen). In een samenlevingsovereenkomst kun je regelen dat gezamenlijke eigendommen via een zogenaamd verblijvingsbeding aan elkaar toekomen bij overlijden. Maar je kunt natuurlijk ook een testament maken waarin je je partner benoemt tot erfgenaam. Als je samenwoont en je vermogen nalaat door een verblijvingsbeding of op grond van een testament, moet er erfbelasting betaald worden. Dit tarief is hoog (30-40%). Alleen als samenwoners fiscaal partner zijn, geldt voor hen toch het lage tarief (10-20%). Heb je geen notariële samenlevingsovereenkomst? Dan ben je voor de erfbelasting pas fiscaal partner als je vijf jaar hebt samengewoond.

Laat je dus altijd goed adviseren over de fiscale gevolgen van samenwonen.

Groet, Evi

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.232.62.64