Schenken aan je kind

Misschien denk je er wel eens over na om vermogen te schenken aan je kind of kinderen. Het kan zijn dat je liever niet wilt dat het kind zelf al over de schenking kan beschikken. Of je wilt de mogelijkheid houden om het geld zelf nog te kunnen gebruiken. Dan kan een ‘schenking onder schuldigerkenning’ een optie zijn.  Je schenkt een som geld aan je kind, maar je blijft dit schuldig. Dat betekent dat het kind een vordering krijgt op jou als ouder.

Vijf aandachtspunten 

1. Notariële akte. Voor een schenking onder schuldigerkenning moet je naar de notaris. De notaris maakt dan een notariële akte op waarin de schenking op papier wordt vastgelegd. Afhankelijk van de hoogte van de schenking kan het zijn dat je schenkbelasting moet betalen.

2. Rentepercentage 6%.  Het rentepercentage over de schuld aan het kind moet minimaal 6% zijn. Deze rente moet je ook jaarlijks daadwerkelijk aan je kind betalen. Hiermee krijgt het kind jaarlijks al een deel van jouw geld in handen.

3. Uitsluitingsclausule. Als je aan je kind schenkt wil je misschien niet dat dit vermogen in geval van een eventuele echtscheiding bij een ex-partner terechtkomt. Door bij de schenking een uitsluitingsclausule op te nemen wordt bereikt dat dit geld blijft behoren tot het privévermogen van het kind. Dit kan bij de notaris in dezelfde notariële akte worden vastgelegd.
 
4. Box 3 grondslag. De schenking onder schuldigerkenning verlaagt de Box 3 grondslag van de schenker en verhoogt de Box 3 grondslag bij het kind.  Als het bedrag van de vordering uitkomt boven het heffingsvrije vermogen van € 21.139 (of € 42.278 met fiscaal partner), moet je meerderjarige kind 1,2% vermogensrendementsheffing betalen.
 
5. Eigen bijdrage AWBZ. Deze wordt sinds 1 januari 2013 niet meer enkel op basis van het inkomen vastgesteld, maar ook op grond van vermogen. Dit houdt in dat wanneer er sprake is van Box 3 vermogen er een eigen bijdrage voor de AWBZ verschuldigd kan zijn. Een lagere Box 3 grondslag door de schenking onder schuldigerkenning kan ervoor zorgen dat je in geval van opname in een AWBZ-instelling geen of een lagere eigen bijdrage moet betalen.

Bij schenking onder schuldigerkenning houd je zelf de beschikking over je vermogen, maar draag je al wel een deel over aan de volgende generatie. Door het doen van deze schenkingen én de jaarlijkse rentebetalingen, neemt het totale vermogen af. Daardoor hoeft je kind over dit vermogen in de toekomst geen erfbelasting meer te betalen

Met de schenking onder schuldigerkenning kun je vermogen overdragen aan je kind, maar blijf je zelf de regie voeren. Wil je meer informatie over vermogensoverdracht, neem dan contact op met je notaris.

Groet,
Evi

3.215.186.30