Schenken aan je kind

Misschien denk je er wel eens over na om vermogen te schenken aan je kind of kinderen. Het kan zijn dat je liever niet wilt dat het kind zelf al over de schenking kan beschikken. Of je wilt de mogelijkheid houden om het geld zelf nog te kunnen gebruiken. Dan kan een ‘schenking onder schuldigerkenning’ een optie zijn.  Je schenkt een som geld aan je kind, maar je blijft dit schuldig. Dat betekent dat het kind een vordering krijgt op jou als ouder.

Vijf aandachtspunten 

1. Notariële akte. Voor een schenking onder schuldigerkenning moet je naar de notaris. De notaris maakt dan een notariële akte op waarin de schenking op papier wordt vastgelegd. Afhankelijk van de hoogte van de schenking kan het zijn dat je schenkbelasting moet betalen.

2. Rentepercentage 6%.  Het rentepercentage over de schuld aan het kind moet minimaal 6% zijn. Deze rente moet je ook jaarlijks daadwerkelijk aan je kind betalen. Hiermee krijgt het kind jaarlijks al een deel van jouw geld in handen.

3. Uitsluitingsclausule. Als je aan je kind schenkt wil je misschien niet dat dit vermogen in geval van een eventuele echtscheiding bij een ex-partner terechtkomt. Door bij de schenking een uitsluitingsclausule op te nemen wordt bereikt dat dit geld blijft behoren tot het privévermogen van het kind. Dit kan bij de notaris in dezelfde notariële akte worden vastgelegd.
 
4. Box 3 grondslag. De schenking onder schuldigerkenning verlaagt de Box 3 grondslag van de schenker en verhoogt de Box 3 grondslag bij het kind.  Als het bedrag van de vordering uitkomt boven het heffingsvrije vermogen van € 21.139 (of € 42.278 met fiscaal partner), moet je meerderjarige kind 1,2% vermogensrendementsheffing betalen.
 
5. Eigen bijdrage AWBZ. Deze wordt sinds 1 januari 2013 niet meer enkel op basis van het inkomen vastgesteld, maar ook op grond van vermogen. Dit houdt in dat wanneer er sprake is van Box 3 vermogen er een eigen bijdrage voor de AWBZ verschuldigd kan zijn. Een lagere Box 3 grondslag door de schenking onder schuldigerkenning kan ervoor zorgen dat je in geval van opname in een AWBZ-instelling geen of een lagere eigen bijdrage moet betalen.

Bij schenking onder schuldigerkenning houd je zelf de beschikking over je vermogen, maar draag je al wel een deel over aan de volgende generatie. Door het doen van deze schenkingen én de jaarlijkse rentebetalingen, neemt het totale vermogen af. Daardoor hoeft je kind over dit vermogen in de toekomst geen erfbelasting meer te betalen

Met de schenking onder schuldigerkenning kun je vermogen overdragen aan je kind, maar blijf je zelf de regie voeren. Wil je meer informatie over vermogensoverdracht, neem dan contact op met je notaris.

Groet,
Evi

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.232.62.64