Vier eindejaarstips voor 2021

Evi's eindejaarstips 2021

We naderen het einde van het jaar en dan is het weer tijd om – in overleg met uw fiscalist – te bekijken of u dit jaar mogelijk nog zaken moet regelen. In deze blog behandelt Evi vier onderwerpen. Voor sommige daarvan weten we nog niet of de voorgestelde wijzigingen ook daadwerkelijk in wetgeving worden omgezet. Het Belastingplan 2022 en de daaraan gekoppelde wetgeving is namelijk nog in behandeling bij het parlement.

1. Box 3-vermogen

In het Belastingplan 2022 is geen wijziging opgenomen voor de box 3-belasting. Alleen het fictieve rendement daalt licht en de vrijstelling en schijven worden aangepast met de inflatiecorrectie. Voor vermogende spaarders en defensieve beleggers kan het interessant zijn om vermogen over te brengen naar een Spaar-BV of een Open Fonds voor Gemene Rekening (OFGR). In plaats van box 3-belasting over een forfaitair rendement, gaat u dan vennootschapsbelasting en box 2-belasting betalen over uw daadwerkelijk gerealiseerde rendement. Let op: dit moet allemaal geregeld zijn vóór 1 januari 2022. Zeker als u daarvoor nog een BV of OFGR moet oprichten, moet u daar snel mee starten. Schakel uw fiscalist dus tijdig in. Belangrijk is nog om te vermelden dat het OFGR onder druk staat. Het wachten is op een aangepast wetsvoorstel dat in 2022 is aangekondigd.

2. Hypotheek oversluiten

Is uw inkomen dit jaar hoger dan € 68.500? Dan is het voordeel van de aftrek van hypotheekrente in box 1 geen 49,5%, maar 43%; die aftrek daalt de komende twee jaar verder naar circa 37%. Als u nu een relatief hoge rente betaalt is het, gezien de huidige rentestand, mogelijk interessant om uw hypotheek over te sluiten naar een lagere rente. Vaak zult u dan een aflossingsvergoeding aan de bank moeten betalen, deze aflossingsvergoeding is dit jaar dan aftrekbaar tegen maximaal 43%. Met een lagere hypotheekrente heeft u vervolgens minder last van het dalende aftrekpercentage. Per saldo kunnen de nettolasten (inclusief aflossingsvergoeding na oversluiten) lager liggen dan uw huidige nettolasten. Als oversluiten door de aflossingsvergoeding voor u niet aantrekkelijk is, kunt als alternatief mogelijk gebruik maken van rentemiddeling. De aflossingsvergoeding betaalt u dan niet in één keer, maar gespreid in de vorm van een opslag op de nieuwe hypotheekrente.

Als u ook box 3-vermogen heeft, kan het interessant zijn om de hypotheek “over te sluiten” van box 1 naar box 3. De belastingbesparing is in veel gevallen in box 3 groter dan in box 1. U krijgt uw hypotheek niet zomaar van box 1 naar box 3. Afhankelijk van de aflossingsvorm is daar een aantal stappen voor nodig. Als u bijvoorbeeld nog een aflossingsvrije hypotheek heeft, moet u deze eerst helemaal met eigen geld aflossen. Op een later moment kunt u weer een hypotheek opnemen, die dan in box 3 belandt.

Ook voor het oversluiten geldt: wilt u dit nog in 2021 regelen, dan moet u daar snel mee starten. Overigens kan extra aflossen op uw hypotheek ook een goede optie zijn. Zorg ervoor dat u dit op tijd bij uw bank aankondigt.

3. Schenken

In 2022 is de jaarlijkse vrijstelling voor schenken aan uw kinderen €5.677 en voor kleinkinderen € 2.274. Als u gebruik wilt maken van de vrijstelling in 2022, is het belangrijk dat u ervoor zorgt dat het geld in 2022 van uw rekening is afgeschreven. Als u gebruik maakt van de jaarlijkse vrijstelling hoeft er geen aangifte voor de schenkbelasting te worden gedaan. Overweegt u van te voren goed of u misschien voorwaarden aan de schenking wilt verbinden. Denk hierbij aan de zogenaamde uitsluitingsclausule, het instellen van bewind of bijvoorbeeld een tweetrapsmaking. Voor onze klanten hebben wij een schenkingsakte beschikbaar die geschikt is voor schenkingen tot € 50.000, die niet gebruikt worden voor de eigen woning.

Ook is het mogelijk om eenmalig een hoger bedrag belastingvrij aan uw kind te schenken. Voorwaarde is dat uw kind tussen de 18 en 40 jaar is. Let op: de uiterste datum voor deze schenking is de 40-ste verjaardag. U kunt in 2022 € 27.231 schenken; dit bedrag is vrij besteedbaar. Als u voor deze optie kiest, is het niet mogelijk om later ook nog eens voor de eigen woning van dat kind te schenken. Wilt u juist schenken voor de eigen woning van uw kind dan is het eenmalige bedrag in 2022 € 106.671. Uw kind moet de schenking dan vóór 31 december 2023 gebruiken voor de eigen woning. Hierbij kunt u onder andere denken aan (gedeeltelijke) aflossing van de hypotheek, aankoop van een eigen woning of een verbouwing van de eigen woning. Overigens is de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning niet beperkt tot een schenking van ouder aan kind. Deze vrijstelling geldt ook voor een schenking aan een kleinkind, neef of nicht, vriend of willekeurige derde, mits deze maar tussen de 18 en 40 jaar is. Ook al is deze eenmalige hoge schenking vrijgesteld van schenkbelasting, toch moet u hiervan aangifte doen.

4. Premie voor een lijfrente

Als u een pensioentekort heeft, dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de lijfrenteaftrek. De hoogte van de aftrekbare premie is afhankelijk van uw inkomen en eventuele pensioenopbouw. Dit jaar is de maximaal aftrekbare premie in de jaarruimte € 13.236 Heeft u over het verleden geen lijfrentepremie afgetrokken terwijl u daar wel voor in aanmerking kwam? Dan kunt u naast de jaarruimte nog gebruikmaken van de inhaalaftrek. Deze bedraagt maximaal € 7.489 Als u ouder bent dan 56 jaar en 4 maanden, dan bedraagt het maximum  € 14.785. Op de site van de Belastingdienst kunt u berekenen hoeveel uw maximale aftrekbare lijfrentepremie bedraagt. De premie is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Bij een inkomen in box 1 van meer dan € 68.500 is uw belastingvoordeel 49,5%, daaronder circa 37%.

3.238.121.7