Voorbereid op belastingplan 2018

Ook dit jaar zijn er verschillende veranderingen in de belastingheffing. Hoe zijn die van invloed op jouw persoonlijke financiën? Evi zet een aantal belangrijke veranderingen voor je op een rij.

Je spaargeld en beleggingen

Spaargeld, bitcoins, beleggingen? Hoe je vermogen ook is samengesteld, over de waarde ervan betaal je belasting in box 3. De mate waarin je vermogen wordt belast verandert dit jaar. Zo gaat het bedrag van het heffingsvrije vermogen omhoog. Dit jaar betaal je over de eerste € 30.000 van je vermogen geen belasting.

Ook verandert de belastingheffing zelf. De overheid wil dat de forfaitaire (vooraf bepaalde) belasting beter aansluit bij het werkelijke rendement dat je hebt behaald. Daarbij gaat de belastingdienst uit van een fictief rendement tussen de 2,02 en 5,38 procent. Dit levert een effectieve belastingheffing van 0,61 tot 1,61 procent op. Het uitgangspunt; hoe meer vermogen, hoe meer rendement. Ben je nog vermogen aan het opbouwen, dan betaal je dus minder belasting. Heb je al vermogen, dan behaal je waarschijnlijk meer rendement en betaal je daarom meer belasting. In alle gevallen is het aantrekkelijk om zoveel mogelijk rendement te behalen. Natuurlijk tegen een voor jou acceptabel risico. Bedenk dat je door de lage spaarrente relatief veel belasting over je spaargeld betaalt. Met beleggen heb je op termijn een grotere kans op een aantrekkelijk rendement, maar dit is risicovoller dan sparen. Tijd dus voor een kritische blik op je vermogen.

Let op: bitcoins zijn virtuele munten. Over het tegoed in je wallet betaal je echter wel belasting. Bij je aangifte over 2018 moet je straks de waarde ervan opgeven in box 3, onder het kopje ‘overige bezittingen’.

De belasting over je eigen woning

De belastingen rond je eigen huis veranderen dit jaar ook. Het maximale tarief waartegen je de hypotheekrente mag aftrekken daalt opnieuw. De rentekosten van je eigen huis zijn dit jaar tegen maximaal 49,5 procent aftrekbaar in box 1. Een relatief klein verschil natuurlijk, maar houd er rekening mee dat de hypotheekrenteaftrek in de komende jaren telkens verder daalt. Over vijf jaar – in 2023 – is de maximale aftrek naar verwachting 37 procent. Iets om nu al rekening mee te houden. Diverse online tools laten je bij benadering zien wat dat betekent voor jouw financiën.

Bijtelling eigen woning verlaagd

Dit jaar is het eigenwoningforfait - de bijtelling voor woningen - verlaagd met 0,05%. Het eigenwoningforfait wordt opgeteld bij je belastbaar inkomen in box 1 als je (mede) eigenaar bent van een woning. Ligt de WOZ-waarde van je huis tussen de €75.000 en €1.060.000? Dan is het percentage van het eigenwoningforfait 0,70 procent. In 2017 was dit nog 0,75 procent. Is de WOZ-waarde van je huis hoger, dan betaal je over het meerdere net als vorig jaar 2,35 procent.

Je inkomen voor later

De belastingregels in 2018 hebben niet alleen invloed op je financiën nu. Ook zijn ze van invloed op je inkomen in de toekomst. Bijvoorbeeld als je straks met pensioen gaat. Zet je al geld opzij voor je pensioen? Houd dan rekening met het feit dat de jaarruimte dit jaar lager is. De jaarruimte is het bedrag dat je maximaal fiscaal aantrekkelijk van je inkomen mag aftrekken om met sparen of beleggen pensioen op te bouwen. Je mag je altijd meer opzij zetten voor je pensioen, maar de overheid stelt een maximum aan het fiscale voordeel. In 2018 is de maximale ruimte die je daarvoor hebt iets verlaagd, met 0,5 procent. Dit komt door de verhoging van de pensioenrichtleeftijd. Simpel gesteld: omdat je pensioen later ingaat, hoef je in totaal minder vermogen op te bouwen. Het is natuurlijk maar de vraag of dit aansluit bij je plannen voor later.

Trek je eigen plan

Wie slim is laat zich niet afleiden door de fiscale veranderingen, maar trekt nu al zijn eigen plan. Misschien wil je eerder met pensioen? Of juist langer, maar minder doorwerken? Dan is het goed om vermogen op te bouwen. Dat geeft je de flexibiliteit om zelf te bepalen wanneer je stopt. Zo bepaal je zelf je financiële toekomst en ben je minder gevoelig voor de veranderingen van de overheid.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.232.62.64