Voorbereid op belastingplan 2018

Ook dit jaar zijn er verschillende veranderingen in de belastingheffing. Hoe zijn die van invloed op jouw persoonlijke financiën? Evi zet een aantal belangrijke veranderingen voor je op een rij.

Je spaargeld en beleggingen

Spaargeld, bitcoins, beleggingen? Hoe je vermogen ook is samengesteld, over de waarde ervan betaal je belasting in box 3. De mate waarin je vermogen wordt belast verandert dit jaar. Zo gaat het bedrag van het heffingsvrije vermogen omhoog. Dit jaar betaal je over de eerste € 30.000 van je vermogen geen belasting.

Ook verandert de belastingheffing zelf. De overheid wil dat de forfaitaire (vooraf bepaalde) belasting beter aansluit bij het werkelijke rendement dat je hebt behaald. Daarbij gaat de belastingdienst uit van een fictief rendement tussen de 2,02 en 5,38 procent. Dit levert een effectieve belastingheffing van 0,61 tot 1,61 procent op. Het uitgangspunt; hoe meer vermogen, hoe meer rendement. Ben je nog vermogen aan het opbouwen, dan betaal je dus minder belasting. Heb je al vermogen, dan behaal je waarschijnlijk meer rendement en betaal je daarom meer belasting. In alle gevallen is het aantrekkelijk om zoveel mogelijk rendement te behalen. Natuurlijk tegen een voor jou acceptabel risico. Bedenk dat je door de lage spaarrente relatief veel belasting over je spaargeld betaalt. Met beleggen heb je op termijn een grotere kans op een aantrekkelijk rendement, maar dit is risicovoller dan sparen. Tijd dus voor een kritische blik op je vermogen.

Let op: bitcoins zijn virtuele munten. Over het tegoed in je wallet betaal je echter wel belasting. Bij je aangifte over 2018 moet je straks de waarde ervan opgeven in box 3, onder het kopje ‘overige bezittingen’.

De belasting over je eigen woning

De belastingen rond je eigen huis veranderen dit jaar ook. Het maximale tarief waartegen je de hypotheekrente mag aftrekken daalt opnieuw. De rentekosten van je eigen huis zijn dit jaar tegen maximaal 49,5 procent aftrekbaar in box 1. Een relatief klein verschil natuurlijk, maar houd er rekening mee dat de hypotheekrenteaftrek in de komende jaren telkens verder daalt. Over vijf jaar – in 2023 – is de maximale aftrek naar verwachting 37 procent. Iets om nu al rekening mee te houden. Diverse online tools laten je bij benadering zien wat dat betekent voor jouw financiën.

Bijtelling eigen woning verlaagd

Dit jaar is het eigenwoningforfait - de bijtelling voor woningen - verlaagd met 0,05%. Het eigenwoningforfait wordt opgeteld bij je belastbaar inkomen in box 1 als je (mede) eigenaar bent van een woning. Ligt de WOZ-waarde van je huis tussen de €75.000 en €1.060.000? Dan is het percentage van het eigenwoningforfait 0,70 procent. In 2017 was dit nog 0,75 procent. Is de WOZ-waarde van je huis hoger, dan betaal je over het meerdere net als vorig jaar 2,35 procent.

Je inkomen voor later

De belastingregels in 2018 hebben niet alleen invloed op je financiën nu. Ook zijn ze van invloed op je inkomen in de toekomst. Bijvoorbeeld als je straks met pensioen gaat. Zet je al geld opzij voor je pensioen? Houd dan rekening met het feit dat de jaarruimte dit jaar lager is. De jaarruimte is het bedrag dat je maximaal fiscaal aantrekkelijk van je inkomen mag aftrekken om met sparen of beleggen pensioen op te bouwen. Je mag je altijd meer opzij zetten voor je pensioen, maar de overheid stelt een maximum aan het fiscale voordeel. In 2018 is de maximale ruimte die je daarvoor hebt iets verlaagd, met 0,5 procent. Dit komt door de verhoging van de pensioenrichtleeftijd. Simpel gesteld: omdat je pensioen later ingaat, hoef je in totaal minder vermogen op te bouwen. Het is natuurlijk maar de vraag of dit aansluit bij je plannen voor later.

Trek je eigen plan

Wie slim is laat zich niet afleiden door de fiscale veranderingen, maar trekt nu al zijn eigen plan. Misschien wil je eerder met pensioen? Of juist langer, maar minder doorwerken? Dan is het goed om vermogen op te bouwen. Dat geeft je de flexibiliteit om zelf te bepalen wanneer je stopt. Zo bepaal je zelf je financiële toekomst en ben je minder gevoelig voor de veranderingen van de overheid.

3.230.143.213