10 jaar in de wereld van vermogensbeheer: ‘Evi helpt ambities waar te maken’

Evi bestaat 10 jaar! Toch een moment om bij stil te staan. We vragen Maurice Pordon, directeur Marketing en Pieter Runhaar, directeur Evi van Lanschot, naar de belangrijkste momenten van de afgelopen jaren en wat de toekomstplannen van Evi zijn.

Gefeliciteerd met 10 jaar Evi! Evi presenteert zich nadrukkelijk als vrouwelijk, een uitzondering in de traditionele bankensector. Dat zal zeker in het begin discussie hebben opgeleverd?

Pieter: ‘Evi wil vanaf het begin een beetje anders zijn. De naam, de uitstraling, de vrouwelijke animatie: Evi is meer een persoon en voelt daardoor minder puur zakelijk. Een opvallende verschijning in de sector. Die dat persoonlijke ook echt waarmaakt richting klanten en daarin onderscheidend is. En ook gewoon mooi dat een eeuwenoude maar toch moderne private bank als Van Lanschot Kempen zo’n vooruitstrevende dochter heeft.’

Maurice: ‘Een belangrijk onderdeel van het merk Evi is inderdaad dat ze een persoonlijkheid is. Discussie was er daardoor zeker. Vooral of ze nu wel of geen ogen moest hebben. Maar ook hoe opvallend ze mag zijn, qua kleding bijvoorbeeld. Het mag opvallend en eigenzinnig, maar moet ook zorgvuldig. Een animatie van Evi in bikini bij een zomerse update bijvoorbeeld: kan dat wel? We zien bij onderzoeken steeds dat de avatar ook echt een positief effect heeft. Je bent toch meer in contact met een persoonlijkheid dan met een logo.’

 

Hoe is Evi veranderd in de afgelopen tien jaar?

Maurice: ‘Als je teruggaat naar de start in 2013, dan is Evi ontstaan vanuit de wens de expertise van Van Lanschot toegankelijk te maken voor een breder publiek. Bijvoorbeeld kinderen van klanten op leeftijd en jonge ondernemers. Ook op lagere vermogensniveaus dan bij een private bank, maar niet voor iedereen. In 2017 hebben we dat breder getrokken en adverteerden we met ‘Iedereen verdient Evi’. Daarmee dwaalden we toch wat af van onze oorsprong. Eind 2019 hebben we eens goed in de spiegel gekeken en zijn we teruggekeerd naar waar we vandaan kwamen: we zijn er voor mensen die ambitie hebben met hun vermogen. ‘Van geld naar vermogen’ dus, dat past uiteindelijk toch het beste bij Evi en haar rol binnen Van Lanschot Kempen.

Pieter: ‘Wat we niet willen is ons heel specifiek op bepaalde groepen klanten richten en daarmee dus ook groepen uitsluiten of van ons vervreemden. Evi is er voor mensen die hun vermogensopbouw serieus nemen en/of een serieus vermogen hebben. Daar kunnen we met onze kennis en ervaring echt waarde toevoegen, in combinatie met onze persoonlijke aanpak.’

Maurice: ‘Zeker na de overname van de online klanten van Robeco in 2023, zijn we op weg om de grootste onafhankelijke online vermogensbeheerder in Nederland te worden. Door de combinatie vormen we een platform met 150.000 klanten voor wie we ongeveer 6 miljard aan vermogen beheren. Een hele mooie stap die ook ten goede gaat komen aan onze klanten. Evi is volwassen geworden en kan hierdoor verder investeren in kwaliteit en dienstverlening.’

 

Hoe helpt Evi haar klanten met het opbouwen van vermogen?

Pieter: ‘Allereerst met een goede spreiding, een langetermijnvisie en een focus op duurzaamheid. Pensioenopbouw past daar ook goed bij. Een verantwoordelijkheid, die steeds meer naar het individu gaat, maar voor velen nog voelt als complex, ‘ver van je bed’ en niet urgent. Daarom vindt Evi het belangrijk klanten te helpen daar al vroeg mee te beginnen. Rechtstreeks of via je financieel adviseur, want ook intermediairs gaan we hierin nog actiever ondersteunen. We merken ook dat klanten, als ze eenmaal geaccepteerd hebben dat pensioenopbouw belangrijk is, heel trouw zijn in het periodiek blijven storten. Een keuze waar ze uiteindelijk heel veel plezier van hebben en voor ons de bevestiging dat het echt zin heeft klanten vroegtijdig te stimuleren hier iets mee te doen.’

Maurice: ‘Bij het laten groeien van je vermogen zie je dat de stap van 0 naar 100 eigenlijk de moeilijkste is. Als je eenmaal op een bepaald vermogensniveau zit, wordt het makkelijker om iets opzij te zetten en groei je ook makkelijker door. Maar juist in de beginfase zijn er vaak allerlei dingen in je leven waardoor je geen geld opzij zet. Evi helpt je op tijd te beginnen om aan de slag te gaan met je financiële doelen en je ambities waar te maken.'

 

Evi doet veel online, hoe wordt daar vanuit Private Banking naar gekeken?

Maurice: ‘In het begin was Evi een beetje de vreemde eend in de bijt bij Van Lanschot Kempen, maar we zijn in de loop der jaren steeds meer naar elkaar toegegroeid. De private bank is nu veel digitaler dan tien jaar geleden. Tegelijk is Evi persoonlijker geworden. De digitale ondersteuning is niet meer weg te denken, maar als het gaat om belangrijke, vertrouwelijke zaken, dan kan persoonlijk contact pure toegevoegde waarde zijn.’

Pieter: ‘We zien echt die behoefte aan persoonlijk contact, dat missen mensen vaak bij grotere banken. De waarde van je vermogen is niet alleen maar een getal. Wat een paar miljoen is voor de een, is een ton voor de ander. Ook dan kan er behoefte zijn aan persoonlijk contact en dat biedt Evi. Daarin zijn we dus een beetje anders dan banken die alles digitaliseren, maar wel met volle overtuiging.’

 

Wat zijn Evi’s toekomstplannen? Komt er straks een persoonlijke AI Evi op maat voor iedere klant?

Pieter: ‘Voorlopig wint een pratende avatar het niet van echt persoonlijk contact, maar met de snelheid waarin het zich nu ontwikkelt toch ook benieuwd waar we na de volgende 10 jaar staan.’

Maurice vult aan: ‘Op de achtergrond is zeker een rol weggelegd voor artificiële intelligentie: je kunt sneller en makkelijker dingen opzoeken en doorrekenen. Of inzichten halen uit grote hoeveelheden data en personalisatie. Daar maken we ook gebruik van, juist ook in het persoonlijk contact’

 

Bij een toekomstvisie hoort ook een kijk op duurzaamheid. Kunnen jullie daar tot slot iets over zeggen?

Maurice: ‘Wij hebben de doelstelling om elk jaar 7% minder C02 uitstoot via de beleggingen in onze fondsen te realiseren en voor 2050 netto uitstootvrij te zijn. Daarmee willen we vooruitlopen ten opzichte van het klimaatakkoord van Parijs. Zo maken we dat ook heel concreet.’ *

Pieter: ‘Evi is er voor de lange termijn, voor de toekomst en dus ook voor duurzaamheid. Een bewuste keuze, waarbij we de balans met belangen op kortere termijn overigens niet uit het oog verliezen. We hebben een duidelijke ambitie en selecteren fondsen die daaraan bijdragen. Maar altijd omdat we geloven dat dit goed is voor het rendement en voor onze klanten.’ **

Door Anja Corbijn

 

 

* https://www.evivanlanschot.nl/beleggen/duurzaamheid

** https://www.evivanlanschot.nl/kennis/beleggen/duurzaam-beleggen-is-ook-op-tijd-voorsorteren

3.238.121.7