Aanvullend pensioen met lijfrente: jaar- en reserveringsruimte verhoogd

Door de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) is er per 1 juli veel veranderd op gebied van pensioen. Eén van de belangrijke veranderingen is dat de fiscale ruimte om vermogen op te bouwen in de 3e pijler is verhoogd. Als u een pensioentekort heeft, dan kunt u fiscaal vriendelijk sparen of beleggen binnen de verruimde grenzen van uw jaar- en reserveringsruimte. Deze zijn sinds 1 juli fors verhoogd.

Wat is jaarruimte?

Als u zelf vermogen wilt opbouwen als aanvulling op uw pensioen, dan kan dat fiscaalvriendelijk als het bedrag dat u inlegt binnen uw jaarruimte blijft. Dit is het bedrag dat u, volgens de fiscale regels, te weinig aan pensioen hebt opgebouwd in het afgelopen jaar.

Om precies te zijn: het is het verschil tussen het pensioen wat u in het afgelopen kalenderjaar maximaal mocht opbouwen over het deel van uw salaris tot € 128.810 en het pensioen wat u daadwerkelijk hebt opgebouwd.

U kunt uw jaarruimte eenvoudig uitrekenen met onze jaarruimtetool.

Wat verandert er aan de jaarruimte?

  • Het maximale inkomen waarover de jaarruimte wordt berekend is verhoogd naar € 128.810.
  • Het deel waarover geen jaarruimte wordt berekend (de franchise of drempel) blijft voor 2023 nog € 13.646. In 2024 wordt deze verhoogd naar € 16.322
  • Het percentage van uw inkomen waarover u 3e pijler pensioen mag opbouwen gaat omhoog: dit gaat van 13,3% naar 30% van de premiegrondslag, tot een maximum van € 34.550.

Hieronder hebben we een voorbeeld uitgewerkt om het te verduidelijken:

Hoe wordt de jaarruimte berekend?

De jaarruimte formule voor 2023 is als volgt:

(30% *Premiegrondslag) - (6,27*factor A)

  • De premiegrondslag is het bruto inkomen minus de AOW franchise.
  • Voor 2023 is de AOW franchise € 13.646.
  • Het inkomen waarover u jaarruimte mag berekenen is maximaal € 128.810.

De factor A is de pensioenaangroei van pensioen via uw werkgever in het afgelopen kalenderjaar. De factor A vindt u terug in uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Deze ontvangt u jaarlijks van uw pensioenuitvoerder.

Voorbeeld: Wat is de maximale jaarruimte van iemand zonder factor A pensioengroei?

30% van € 115.164 (€ 128.810 - € 13.646) - € 0 (geen factor A)
Maximale jaarruimte is dan € 34.550

Reserveringsruimte – gemiste jaren inhalen

Hebt u uw jaarruimte de afgelopen jaren nog niet gebruikt? Dan kunt u uw jaarruimte van de afgelopen 10 jaar alsnog benutten (dit was 7 jaar in het oude stelsel). Dit noemen we reserveringsruimte. De maximale reserveringsruimte is door de Wet Toekomst Pensioenen per 1 juli verhoogd  naar € 38.000. Voor de reserveringsruimte gelden dezelfde belastingvoordelen als voor de jaarruimte. De reserveringsruimte kunt u berekenen via de tool van de belastingdienst.

Jaarruimte als aanvulling op uw pensioen

Als u nog jaarruimte of reserveringsruimte hebt, kunt u het bedrag, of een deel ervan, jaarlijks inleggen in een lijfrente zoals bijvoorbeeld Evi Pensioenbeleggen. Hiermee bouwt u zelf aanvullend pensioen op met fiscaal voordeel. Dat werkt als volgt:

  • Uw inleg is aftrekbaar van de belasting. Dat levert u 36,9% tot 49,5% aan belastingvoordeel op van het bedrag dat u inlegt.
  • U betaalt geen box 3 belasting (vermogensrendementsheffing) over het bedrag dat u opbouwt op deze beleggingsrekening.
  • Het opgebouwde bedrag kunt u tussentijds niet zomaar opnemen, het staat op een beleggingsrekening die uitsluitend bedoeld is voor uw (3e pijler) pensioen.
  • Binnen 5 jaar na uw AOW-datum moet u het opgebouwde bedrag omzetten in een lijfrente-uitkering. Die uitkering wordt aangemerkt als bruto-inkomen waarover u op dat moment inkomstenbelasting betaalt. U betaalt dan in de regel minder belasting.

Begin op tijd met uw aanvullende pensioen

Een belangrijke les blijft: begin op tijd met het opbouwen van vermogen voor uw pensioen. Hoe eerder u begint met het opbouwen van vermogen, hoe langer de beleggingshorizon is en hoe langer uw vermogen kan renderen. Houdt u er hierbij rekening mee dat beleggen risico’s kent, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Vragen of contact?

Heeft u nog vragen? Onze specialisten staan voor u klaar. Wij geven geen (fiscaal)advies, neemt u hiervoor contact op met een (fiscaal)adviseur.

Deze tekst is geschreven naar de stand van 03-10-2023 en is geen advies. Fiscale mogelijkheden en eventuele voordelen zijn afhankelijk van uw individuele omstandigheden en kunnen in de toekomst wijzigen.

Wat kan Evi Pensioen u opleveren
3.235.60.197