Jaarruimte 2021 van vast naar variabel bedrag

Jaarruimte 2021 van vast naar variabel bedrag

In juli 2020 was het zover, het Pensioenakkoord. De nieuwe regels gaan per 1 januari 2022 in, maar een aantal pensioenfondsen heeft nu al gekozen voor het nieuwe pensioensysteem. En dat betekent voor sommigen dat de jaarruimte dit jaar lager kan zijn dan verwacht, of zelfs wegvalt. Evi van Lanschot vertelt u waarom en wat u kunt doen.

Uw jaarruimte kan dit jaar lager zijn of zelfs vervallen

Door het nieuwe pensioensysteem kan het zijn dat de jaarruimte beperkt wordt of zelfs vervalt. De vaststelling van de wijze waarop de pensioenaangroei, de factor A, wordt berekend is anders. Dit jaar kan uw factor A aanzienlijk hoger zijn dan u gewend bent. Wanneer uw factor A hoger wordt, wordt uw jaarruimte juist kleiner. Wanneer wordt bekend wat uw factor A is dit jaar? Dat weet u zodra u uw Uniform Pensioen overzicht ontvangt. Daarin vindt u het bedrag voor uw Factor A terug.

Wat betekent dat voor u?

Heeft u nog geen jaarruimte ingelegd dit jaar? Geen zorgen, dan is er niets aan de hand. Gebruikt u uw lijfrente product zoals Evi Pensioenbeleggen als aanvulling op uw reguliere pensioenopbouw via uw werkgever? En stort u maandelijks bij of heeft u al jaarruimte ingelegd? Zet de periodieke inleg dan tijdelijk stil. U voorkomt hiermee dat u te veel jaarruimte stort. Zodra u uw UPO binnen heeft kunt u de jaarruimte berekening maken voor 2021 en kunt u dan uw toegestane jaarruimte inleggen. Dan bent u er zeker van dat u niet te veel jaarruimte heeft gestort.

Te veel jaarruimte ingelegd

Als u dit jaar al jaarruimte heeft ingelegd op uw lijfrente product naast uw reguliere pensioenopbouw is de kans aanwezig dat u nu al te veel jaarruimte heeft ingelegd. U kunt dit bedrag terugvragen bij de Belastingdienst. Dit doet u door het opvragen van een verklaring geruisloze terugstorting. Maar dit vraagt de nodige inspanningen. In dit geval is voorkomen zeker beter dan genezen. Zet uw periodieke inleg voor de zekerheid stop en maak een nieuwe berekening zodra u uw UPO binnen heeft.

Hoe weet ik dat mijn pensioenfonds heeft voorgesorteerd op het nieuwe akkoord?

Helaas is onduidelijk welke pensioenfondsen al gebruik maken van het nieuwe pensioensysteem. Het inzicht hierin krijgt u pas op het moment dat u uw UPO heeft ontvangen. Heeft u vragen hierover? Graag helpen wij u. Maak een afspraak met onze pensioenspecialist.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.232.62.64