Pensioen opbouwen als zzp'er

Veel zzp’ers staan niet dagelijks stil bij hun pensioenopbouw. Terwijl 49% van de zzp’ers een pensioentekort heeft*. Daarom is het als zzp’er belangrijk om inzicht te hebben in uw inkomen voor later. Wilt u uw huidige levensstijl behouden, start dan op tijd met opbouwen. Zo komt u later niet voor verrassingen te staan. Evi helpt u op weg met handige informatie.

Waaruit is uw pensioen opgebouwd?

Uw inkomen na uw pensioen kan uit 4 pijlers bestaan. Pijler 1 bestaat uit de AOW-uitkering die iedereen krijgt vanuit de overheid. Pijler 2, 3 en 4 zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Heeft u pensioen via een werkgever opgebouwd en/of heeft u zelf een aanvullend pensioen opgebouwd of vermogen? Het is dus niet zeker dat uw pensioen uit alle vier de pijlers bestaat. Samengevat:

  • 1e pijler: AOW-uitkering van de overheid.
  • 2e pijler: Pensioen vanuit een werkgever.
  • 3e pijler: Aanvullend pensioen dat u zelf heeft opgebouwd. 
  • 4e pijler: Vermogen in box-3.

Hoeveel AOW krijgt u?

Op dit moment krijgt u AOW vanaf uw 67e+3 maanden. Maar de AOW leeftijd wordt aangepast aan de gemiddelde levensverwachting. Voor elk jaar dat u in Nederland woont of werkt, bouwt u 2% per jaar op voor uw AOW tot een maximum van 100%. Hiervoor gelden wel een aantal uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld als u in het buitenland werkt of gewoond hebt. De hoogte van uw AOW-uitkering hangt ook af van uw woonsituatie.  Bent u alleenstaand? Dan krijgt u 70% van het minimumloon. Woont u samen of bent u getrouwd? Dan krijgt u 50% van het minimumloon. Voor de meeste zzp’ers is een aanvulling op de AOW-uitkering een absolute noodzaak!

Pensioen opbouwen via de 3e pijler

Als zzp’er bouwt u geen pensioen op via de 2e pijler, het pensioen vanuit een werkgever. U bent zelf verantwoordelijk voor het opbouwen van een aanvulling op uw AOW-uitkering. Dit kunt u fiscaal vriendelijk doen via een lijfrente product. Hiervoor opent u een beleggingsrekening voor uw pensioen, waarbij het opgebouwde vermogen gebruikt wordt als aanvulling op uw AOW. Groot voordeel is dat uw inleg aftrekbaar is van de belasting, dat levert u 36,9% tot 49,5% aan belastingvoordeel op van het bedrag dat u inlegt. En u betaalt ook geen vermogensrendementsbelasting over het bedrag dat u opbouwt op uw beleggingsrekening.

Er zijn wel regels aan verbonden:

  • Het bedrag dat u jaarlijks maximaal mag storten is begrensd. Dit bedrag heet de jaarruimte. U kunt uw jaarruimte eenvoudig uitrekenen met onze jaarruimte tool.
  • Het opgebouwde bedrag kunt u tussentijds niet opnemen, het staat op een geblokkeerde beleggingsrekening die bedoeld is voor uw pensioen.
  • Daarnaast moet u aan het eind van de looptijd het opgebouwde bedrag omzetten in een lijfrente-uitkering. Dit is een bruto-inkomen waarover u belasting betaalt. Hoeveel belasting is afhankelijk van de belastingschijf waarin uw inkomen valt.

Heeft u ook nog reserveringsruimte?

U kunt als zzp’er op deze manier dus voordelig aanvullend pensioen opbouwen. Hebt u uw jaarruimte de afgelopen jaren nog niet (volledig) gebruikt? Dan kunt u een deel van uw jaarruimte van de afgelopen zeven jaar alsnog benutten. Dit noemen we uw reserveringsruimte, hiervoor gelden dezelfde belastingvoordelen als voor uw jaarruimte.

Wat betekent de nieuwe pensioenwet voor zzp-ers?

U heeft als zzp'er nu een overzicht van welke mogelijkheden er zijn om pensioen op te bouwen. Maar zoals u ook regelmatig in het nieuws heeft kunnen horen, gaat het pensioenstelsel flink herzien worden. De nieuwe pensioenwet (WTP) is inmiddels door de Tweede Kamer goedgekeurd en ligt nu bij de Eerste Kamer. Door de komst van deze nieuwe wet, gaat er ook voor zzp’ers het nodige veranderen:

  • De maximale lijfrente-aftrek gaat van 13,3% naar 30% van de premiegrondslag tot een maximum van € 34.550. De premiegrondslag is het deel van uw inkomen waarover u pensioen mag opbouwen. U berekent de premiegrondslag door uw bruto-inkomen te verminderen met de AOW-franchise. Deze wijzigt van € 13.000.- naar ongeveer € 15.000.-.
  • Heeft u uw jaarruimte in voorgaande jaren niet of niet volledig gebruikt dan heeft u nog reserveringsruimte. Het aantal jaar dat ingehaald mag worden, wordt verlengd naar 10 jaar. Dat is nu nog 7 jaar. De reserveringsruimte wordt ook fors opgehoogd naar een maximum van € 38.000.- Dit gaat voor iedereen gelden.
  • Ook de leeftijd voor lijfrente-aftrek wordt waarschijnlijk aangepast. Deze is nu nog beperkt tot het jaar dat de AOW-leeftijd wordt bereikt. De verwachting is dat deze periode met 5 jaar wordt verlengd, tot 5 jaar na de AOW-ingang.

Pensioen opbouwen met Evi

Wilt u als zzp’er aanvullend pensioen opbouwen door te beleggen? Dan kunt u uw jaarruimte inleggen in Evi Pensioenbeleggen. Uw inleg wordt dan op een geblokkeerde rekening gestort en vervolgens belegd door de experts van Evi Het beleggingsrisico bouwt af naarmate uw AOW-datum dichterbij komt. Als u met pensioen gaat, kunt u met het opgebouwde vermogen een lijfrente-uitkering aankopen. Deze uitkeringen worden belast voor de inkomstenbelasting.

 

Let op: beleggen kent risico’s, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Deze tekst is geschreven naar de stand van zaken op 22-08-2023 en is geen advies. Fiscale mogelijkheden en eventuele voordelen zijn afhankelijk van uw individuele omstandigheden en kunnen in de toekomst wijzigen. Raadpleeg daarom uw fiscaal adviseur bij het maken van fiscale keuzes. Voor alle andere vragen staan onze Vermogenscoaches voor u klaar.

*(onderzoek Deloitte, 2020).

Wilt u ons persoonlijk spreken?

Heeft u ergens vragen over? Onze vermogenscoaches staan klaar om met u te sparren of u te begeleiden bij uw keuze.

Maak nu vrijblijvend een afspraak

Gerelateerd

Pensioen

Pensioen regel je met Evi

'Ik hou niet dagelijks bij hoe het met mijn pensioen gaat. Maar ik heb het wel geregeld'. Ondernemer Renske Thole vertelt hoe zij bij Evi begon met pensioenbeleggen.


Pensioen

Kun je nog wel met pensioen?

Misschien denk je nog niet vaak na over pensioen, omdat stoppen met werken nog ver weg is. De vraag is kan je nog wel met pensioen op een leeftijd die je zou willen? Wat staat je te wachten?

3.215.186.30