Zzp’er? Stel uw pensioenopbouw niet uit

Pensioen opbouwen als zzp'er

Veel zzp’ers staan niet dagelijks stil bij hun pensioenopbouw. Terwijl 49% van de zzp’ers een pensioentekort heeft*. Daarom is het als zzp’er belangrijk om inzicht te hebben in uw inkomen voor later. Wilt u uw huidige levensstijl behouden, start dan op tijd met opbouwen. Zo komt u later niet voor verrassingen te staan. Evi helpt u op weg met handige informatie.

Waaruit is uw pensioen opgebouwd?

Uw inkomen na uw pensioen kan uit 4 pijlers bestaan. Pijler 1 bestaat uit de AOW-uitkering die iedereen krijgt vanuit de overheid. Pijler 2, 3 en 4 zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Heeft u pensioen via een werkgever opgebouwd en/of heeft u zelf een aanvullend pensioen opgebouwd of vermogen? Het is dus niet zeker dat uw pensioen uit alle vier de pijlers bestaat. Samengevat:

 • 1e pijler: AOW-uitkering van de overheid.
 • 2e pijler: Pensioen vanuit een werkgever.
 • 3e pijler: Aanvullend pensioen dat u zelf heeft opgebouwd. 
 • 4e pijler: Vermogen in box-3.

Hoeveel AOW krijgt u?

Op dit moment krijgt u AOW vanaf uw 67e+3 maanden. Maar de AOW leeftijd wordt aangepast aan de gemiddelde levensverwachting. Voor elk jaar dat u in Nederland woont of werkt, bouwt u 2% per jaar op voor uw AOW tot een maximum van 100%. Hiervoor gelden wel een aantal uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld als u in het buitenland werkt of gewoond hebt. De hoogte van uw AOW-uitkering hangt ook af van uw woonsituatie.  Bent u alleenstaand? Dan krijgt u 70% van het minimumloon. Woont u samen of bent u getrouwd? Dan krijgt u 50% van het minimumloon. Voor de meeste zzp’ers is een aanvulling op de AOW-uitkering een absolute noodzaak!

Aanvullend pensioen opbouwen via de 3e pijler

Als zzp’er bouwt u geen pensioen op via de 2e pijler, het pensioen vanuit een werkgever. U bent zelf verantwoordelijk voor het opbouwen van een aanvulling op uw AOW-uitkering. Dit kunt u fiscaal vriendelijk doen via een lijfrente product. Hiervoor opent u een beleggingsrekening voor uw pensioen, waarbij het opgebouwde vermogen gebruikt wordt als aanvulling op uw AOW. Groot voordeel is dat u ieder jaar een deel van uw inleg terugkrijgt van de belasting (zo’n 37% tot 49%). En u betaalt ook geen vermogensbelasting over het bedrag dat u opbouwt op uw beleggingsrekening.

Er zijn wel regels aan verbonden:

 • Het bedrag dat u jaarlijks maximaal mag storten is begrensd. Dit bedrag heet de jaarruimte. U kunt uw jaarruimte eenvoudig uitrekenen met onze jaarruimte tool.
 • Het opgebouwde bedrag kunt u tussentijds niet opnemen, het staat op een geblokkeerde beleggingsrekening die bedoeld is voor uw pensioen.
 • Daarnaast moet u aan het eind van de looptijd het opgebouwde bedrag omzetten in een lijfrente-uitkering. Dit is een bruto-inkomen waarover u belasting betaalt. Hoeveel belasting is afhankelijk van de belastingschijf waarin uw inkomen valt.

Heeft u ook nog reserveringsruimte?

U kunt als zzp’er op deze manier dus voordelig aanvullend pensioen opbouwen. Hebt u uw jaarruimte de afgelopen jaren nog niet (volledig) gebruikt? Dan kunt u een deel van uw jaarruimte van de afgelopen zeven jaar alsnog benutten. Dit noemen we uw reserveringsruimte, hiervoor gelden dezelfde belastingvoordelen als voor uw jaarruimte.

Wat betekent de nieuwe pensioenwet voor zzp-ers?

U heeft als zzp'er nu een overzicht van welke mogelijkheden er zijn om pensioen op te bouwen. Maar zoals u ook regelmatig in het nieuws heeft kunnen horen, gaat het pensioenstelsel flink herzien worden. De nieuwe pensioenwet (WTP) is inmiddels door de Tweede Kamer goedgekeurd en ligt nu bij de Eerste Kamer. Door de komst van deze nieuwe wet, gaat er ook voor zzp’ers het nodige veranderen:

 • De maximale lijfrente-aftrek gaat van 13,3% naar 30% van de premiegrondslag tot een maximum van € 29.960. De premiegrondslag is het deel van uw inkomen waarover u pensioen mag opbouwen. U berekent de premiegrondslag door uw bruto-inkomen te verminderen met de AOW-franchise. Deze wijzigt van € 13.000.- naar ongeveer € 15.000.-.
 • Heeft u uw jaarruimte in voorgaande jaren niet of niet volledig gebruikt dan heeft u nog reserveringsruimte. Het aantal jaar dat ingehaald mag worden, wordt verlengd naar 10 jaar. Dat is nu nog 7 jaar. De reserveringsruimte wordt ook fors opgehoogd naar een maximum van € 38.000.- Dit gaat voor iedereen gelden.
 • Ook de leeftijd voor lijfrente-aftrek wordt waarschijnlijk aangepast. Deze is nu nog beperkt tot het jaar dat de AOW-leeftijd wordt bereikt. De verwachting is dat deze periode met 5 jaar wordt verlengd, tot 5 jaar na de AOW-ingang.

Pensioen opbouwen met Evi

Wilt u als zzp’er aanvullend pensioen opbouwen door te beleggen? Dan kunt u uw jaarruimte inleggen in Evi Pensioenbeleggen. Uw inleg wordt dan op een geblokkeerde rekening gestort en vervolgens belegd door de experts van Evi. Zij bouwen het beleggingsrisico af naarmate uw AOW-datum dichterbij komt. Als u met pensioen gaat, kunt u met het opgebouwde vermogen een lijfrente-uitkering aankopen. Deze uitkeringen worden belast voor de inkomstenbelasting.

Let op: beleggen kent risico’s, u kunt (een deel) van uw inleg verliezen.

Wij geven geen fiscaal advies, overleg daarvoor met uw fiscaal adviseur. Voor alle andere vragen staan onze vermogenscoaches voor u klaar.

*(onderzoek Deloitte, 2020).

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
 • Totale inleg
 • Doelbedrag
 • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

44.200.82.149