Schenken aan kinderen boven de veertig?

Vier opties schenken aan een kind van de veertig

Dankzij de schenkingsvrijstelling kunt u jaarlijks een bepaald bedrag belastingvrij aan uw kinderen tussen de 18 en 40 jaar schenken. Maar hoe zit dat met kinderen die al ouder dan 40 jaar zijn? Wat zijn dan fiscaal interessante opties? We bespreken er vier vormen van schenken.

 1. Leeftijd partner kind

  Allereerst kunt u kijken of de (fiscale) partner van uw kind nog geen 40 jaar is. U schenkt dan aan uw eigen kind onder de hoge vrijstelling, maar maakt gebruik van de leeftijd van de partner. Let op: dit kan alleen als u niet eerder onder de hoge vrijstelling aan uw kind geschonken hebt.

 2. Jaarlijkse vrijstelling

  U kunt, ongeacht de leeftijd, jaarlijks een bepaald bedrag ‘belastingvrij’ schenken aan uw kind. Dat betekent dat uw kind geen schenkingsbelasting hierover hoeft te betalen.  in 2023 is het vrijgestelde bedrag € 6.035.

  Schenkt u meer? Dan betaalt uw kind over dat extra deel schenkbelasting. Over de eerste € 138.641 is dat 10%. Daarboven is dat 20%.

 3. Schenken door schuldigerkenning

  Als u wilt schenken, maar zelf nog over het vermogen wilt blijven beschikken dan kan schenken door schuldigerkenning, ofwel schenken op papier, een oplossing zijn. Deze vorm wordt ook wel gebruikt als het vermogen vast zit in bijvoorbeeld onroerend goed. In plaats van geld of effecten over te boeken, legt u in een notariële akte vast dat uw kind een vordering op u krijgt die u pas bij uw overlijden hoeft af te lossen. Over deze ‘schuld‘ aan uw kind moet u wel jaarlijks 6% rente betalen. Dit bedrag moet ook echt worden overgemaakt aan uw kind. Het mag niet worden bijgeschreven. Doet u dit niet, dan moet uw kind bij uw overlijden alsnog erfbelasting betalen over de vordering.

  De vordering van uw kind valt voor de belasting onder een box-3 bezitting. De ‘schuld’ aan uw kind is een box-3 schuld. Alleen als u ook daadwerkelijk box-3 bezittingen heeft, is dit voordelig voor u.

 4. Schenken van onroerend goed

  Als u bijvoorbeeld verhuurd onroerend goed bezit, dan kunt u eens kijken of het interessant is om dit te schenken. Bij verhuurde woningen wordt voor de schenkbelasting niet de werkelijke waarde maar de WOZ-waarde gehanteerd. En voor verhuurde woningen die onder de huurbescherming vallen, wordt die WOZ-waarde ook nog eens verlaagd met de leegwaarderatio. Die korting bedraagt minimaal 15% en kan oplopen tot 55%, afhankelijk van de hoogte van de huur.

  Naast schenkbelasting is er ook overdrachtsbelasting verschuldigd. Deze bedraagt sinds 2021 8%. De overdrachtsbelasting wordt berekend over de werkelijke waarde.

  U krijgt mogelijk wel een korting op de schenkbelasting die u moet betalen. De korting bedraagt 8% over het belaste deel van de schenking.

 

Meer weten over schenken?

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden om uw vermogen over te dragen aan uw kinderen? Of bijvoorbeeld belastingvrij schenken aan een kleinkind. Vraag de schenkingswijzer van Evi aan. Of ga samen met uw kinderen in gesprek met uw vermogenscoach. En als u overweegt om onroerend goed te schenken, raadpleeg dan altijd uw fiscalist of notaris.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
 • Totale inleg
 • Doelbedrag
 • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.239.152.207