Schenken aan kinderen boven de veertig?

Dankzij de schenkingsvrijstelling kunt u jaarlijks een bepaald bedrag belastingvrij aan uw kinderen tussen de 18 en 40 jaar schenken. Maar hoe zit dat met kinderen die al ouder dan 40 jaar zijn? Wat zijn dan fiscaal interessante opties? We bespreken vier vormen van schenken.

1. Leeftijd partner kind

Allereerst kunt u kijken of de (fiscale) partner van uw kind nog geen 40 jaar is. U schenkt dan aan uw eigen kind onder de hoge vrijstelling, maar maakt gebruik van de leeftijd van de partner. Let op: dit kan alleen als u niet eerder onder de hoge vrijstelling aan uw kind geschonken hebt.

2. Jaarlijkse vrijstelling

U kunt, ongeacht de leeftijd, jaarlijks een bepaald bedrag ‘belastingvrij’ schenken aan uw kind. Dat betekent dat uw kind geen schenkingsbelasting hierover hoeft te betalen. In 2024 is het vrijgestelde bedrag € 6.633.

Schenkt u meer? Dan betaalt uw kind over dat extra deel schenkbelasting. Over de eerste € 152.368 is dat 10% (2024). Daarboven is dat 20%.

3. Schenken door schuldigerkenning

Als u wilt schenken, maar zelf nog over het vermogen wilt blijven beschikken dan kan schenken door schuldigerkenning, ofwel schenken op papier, een oplossing zijn. Deze vorm wordt ook wel gebruikt als het vermogen vast zit in bijvoorbeeld onroerend goed. In plaats van geld of effecten over te boeken, legt u in een notariële akte vast dat uw kind een vordering op u krijgt die u pas bij uw overlijden hoeft af te lossen. Over deze ‘schuld‘ aan uw kind moet u wel jaarlijks 6% rente betalen. Dit bedrag moet ook echt worden overgemaakt aan uw kind. Het mag niet worden bijgeschreven. Doet u dit niet, dan moet uw kind bij uw overlijden alsnog erfbelasting betalen over de vordering.

De vordering van uw kind valt voor de belasting onder een box-3 bezitting. De ‘schuld’ aan uw kind is een box-3 schuld. Alleen als u ook daadwerkelijk box-3 bezittingen heeft, is dit voordelig voor u.

4. Schenken van onroerend goed

Als u bijvoorbeeld verhuurd onroerend goed bezit, dan kunt u eens kijken of het interessant is om dit te schenken. Bij verhuurde woningen wordt voor de schenkbelasting niet de werkelijke waarde maar de WOZ-waarde gehanteerd. En voor verhuurde woningen die onder de huurbescherming vallen, wordt die WOZ-waarde ook nog eens verlaagd met de leegwaarderatio. Die korting bedraagt minimaal 15% en kan oplopen tot 55%, afhankelijk van de hoogte van de huur.

Naast schenkbelasting is er ook overdrachtsbelasting verschuldigd. Deze bedraagt sinds 2021 8%. De overdrachtsbelasting wordt berekend over de werkelijke waarde.

U krijgt mogelijk wel een korting op de schenkbelasting die u moet betalen. De korting bedraagt 8% over het belaste deel van de schenking.

Meer weten over schenken?

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden om uw vermogen over te dragen aan uw kinderen? Of bijvoorbeeld belastingvrij schenken aan een kleinkind. Vraag de schenkingswijzer van Evi aan. Of ga samen met uw kinderen in gesprek met uw vermogenscoach. En als u overweegt om onroerend goed te schenken, raadpleeg dan altijd uw fiscalist of notaris.

Gerelateerd

Vermogensregie

Schenken op papier? Dit moet u regelen

In de maand november besteden we in een serie blogs altijd aandacht aan het onderwerp ‘schenken’. Dit jaar gaan we in op verschillende valkuilen die zich bij schenken voor kunnen doen.

100.28.132.102