Schenken aan uw kinderen: wat is de invloed op uw financiële situatie?

Voordat u daadwerkelijk gaat schenken, is het aan te raden om u eerst een belangrijke vraag te stellen: Is het - gezien mijn financiële situatie - verstandig om te schenken?

Dit is de tweede blog in de serie “in 5 stappen naar een goed schenkingsplan”.

Evi noemde in de blog ‘Waarom al geven tijdens leven? 4 redenen’ een aantal redenen waarom het slim is om al te schenken tijdens leven. Voordat u daadwerkelijk gaat schenken, moet u zich eerst een belangrijke vraag stellen: is het - gezien mijn financiële situatie – wel verstandig om te schenken aan kind?

Het is daarbij belangrijk om uit te -laten- rekenen of u zelf voldoende vermogen overhoudt voor de door u gewenste levensstijl. Voor nu én in de toekomst. Dit geldt helemaal als u met een schenkingsplan gaat werken. U krijgt daarmee mogelijk te maken met enkele lastige vraagstukken:

  • Ik heb op dit moment voldoende inkomsten, maar hoe ziet mijn inkomen er bij pensionering uit?
  • Wat is de invloed van inflatie op mijn vermogen? Wat als het rendement op mijn vermogen tegenvalt?
  • Met welke kosten moet ik rekening houden als ik later zorg nodig heb?
  • Wat gebeurt er als ik of mijn partner overlijdt?

Ruimte om te schenken?

Wij kunnen dat ook met in kaart brengen met een van onze vermogenscoaches. Zij brengen uw financiële situatie helder in beeld (beschikbaar voor mensen met een vermogen vanaf € 100.000). We analyseren uw huidige en toekomstige inkomens- en vermogenspositie en vervolgens bekijken we samen met u in hoeverre u uw doelstellingen kunt realiseren. Daarmee wordt ook inzichtelijk welke financiële ruimte u hebt om vermogen over te dragen.

Vaak zit vermogen ‘besloten’ in het woonhuis, een tweede woning of verhuurd onroerend goed. Dan zijn er mogelijk onvoldoende liquide middelen, maar is het vanwege de fiscale besparing wel verstandig om te gaan schenken, belastingvrij wellicht. Ook in die situatie zijn er mogelijkheden zoals voor een notariële acte of schenkingsplan. Daar moet u wel 6% rente over betalen. Als u ieder jaar een bedrag schuldig erkent, kan de te betalen rente behoorlijk oplopen en een (te) groot beslag op uw inkomen leggen.

Langstlevende ouder

Bij families waarvan één van de ouders al is overleden, speelt nog een andere vraag. Hoe is de nalatenschap van de overleden ouder geregeld? Vaak heeft de langstlevende ouder een schuld aan de kinderen. Deze schuld wordt bij overlijden van de langstlevende ouder afgelost. Over dat bedrag hoeven de kinderen geen erfbelasting meer te betalen. Die schuld kan door bijschrijving van rente of door intering op spaargeld of beleggingen gelijk of groter zijn dan de bezittingen van de langstlevende ouder. Dan is er bij het overlijden van de langstlevende ouder helemaal geen erfbelasting meer.

Vermogensregie

Vaak is men zich niet bewust van deze situatie. De schuld aan de kinderen is namelijk in de aangifte inkomstenbelasting van de langstlevende ouder niet zichtbaar. Die lijkt op papier dan een positief vermogen te hebben, terwijl dat feitelijk niet zo is. Dan bent u in de veronderstelling dat schenken fiscaal aantrekkelijk is, maar als u meer schenkt dan het vrijgestelde schenkingsbedrag gaat u juist meer belasting betalen. Het is dus slim om jaarlijks goed bij te houden wat de schenkingsvrijstelling is. 

Al met al maakt dat, bij het opstellen van een schenkingsplan, inzicht in uw financiële situatie essentieel is. Evi helpt u graag met het verhelderen van de stappen die bij het schenken aan uw kinderen komt kijken.

3.230.143.213