Schenken aan uw kinderen: wat is de invloed op uw financiële situatie?

Voordat u daadwerkelijk gaat schenken, is het aan te raden om u eerst een belangrijke vraag te stellen: Is het - gezien mijn financiële situatie - verstandig om te schenken?

Dit is de tweede blog in de serie “in 5 stappen naar een goed schenkingsplan”.

Evi noemde in de blog ‘Waarom al geven tijdens leven? 4 redenen’ een aantal redenen waarom het slim is om al te schenken tijdens leven. Voordat u daadwerkelijk gaat schenken, moet u zich eerst een belangrijke vraag stellen: is het - gezien mijn financiële situatie – wel verstandig om te schenken aan kind?

Het is daarbij belangrijk om uit te -laten- rekenen of u zelf voldoende vermogen overhoudt voor de door u gewenste levensstijl. Voor nu én in de toekomst. Dit geldt helemaal als u met een schenkingsplan gaat werken. U krijgt daarmee mogelijk te maken met enkele lastige vraagstukken:

  • Ik heb op dit moment voldoende inkomsten, maar hoe ziet mijn inkomen er bij pensionering uit?
  • Wat is de invloed van inflatie op mijn vermogen? Wat als het rendement op mijn vermogen tegenvalt?
  • Met welke kosten moet ik rekening houden als ik later zorg nodig heb?
  • Wat gebeurt er als ik of mijn partner overlijdt?

Ruimte om te schenken?

Wij kunnen dat ook met in kaart brengen met een van onze vermogenscoaches. Zij brengen uw financiële situatie helder in beeld (beschikbaar voor mensen met een vermogen vanaf € 100.000). We analyseren uw huidige en toekomstige inkomens- en vermogenspositie en vervolgens bekijken we samen met u in hoeverre u uw doelstellingen kunt realiseren. Daarmee wordt ook inzichtelijk welke financiële ruimte u hebt om vermogen over te dragen.

Vaak zit vermogen ‘besloten’ in het woonhuis, een tweede woning of verhuurd onroerend goed. Dan zijn er mogelijk onvoldoende liquide middelen, maar is het vanwege de fiscale besparing wel verstandig om te gaan schenken, belastingvrij wellicht. Ook in die situatie zijn er mogelijkheden zoals voor een notariële acte of schenkingsplan. Daar moet u wel 6% rente over betalen. Als u ieder jaar een bedrag schuldig erkent, kan de te betalen rente behoorlijk oplopen en een (te) groot beslag op uw inkomen leggen.

Langstlevende ouder

Bij families waarvan één van de ouders al is overleden, speelt nog een andere vraag. Hoe is de nalatenschap van de overleden ouder geregeld? Vaak heeft de langstlevende ouder een schuld aan de kinderen. Deze schuld wordt bij overlijden van de langstlevende ouder afgelost. Over dat bedrag hoeven de kinderen geen erfbelasting meer te betalen. Die schuld kan door bijschrijving van rente of door intering op spaargeld of beleggingen gelijk of groter zijn dan de bezittingen van de langstlevende ouder. Dan is er bij het overlijden van de langstlevende ouder helemaal geen erfbelasting meer.

Vermogensregie

Vaak is men zich niet bewust van deze situatie. De schuld aan de kinderen is namelijk in de aangifte inkomstenbelasting van de langstlevende ouder niet zichtbaar. Die lijkt op papier dan een positief vermogen te hebben, terwijl dat feitelijk niet zo is. Dan bent u in de veronderstelling dat schenken fiscaal aantrekkelijk is, maar als u meer schenkt dan het vrijgestelde schenkingsbedrag gaat u juist meer belasting betalen. Het is dus slim om jaarlijks goed bij te houden wat de schenkingsvrijstelling is. 

Al met al maakt dat, bij het opstellen van een schenkingsplan, inzicht in uw financiële situatie essentieel is. Evi helpt u graag met het verhelderen van de stappen die bij het schenken aan uw kinderen komt kijken.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.239.152.207