Schenking ontvangen in 2022? Doe aangifte vóór 1 maart 2023

Schenking ontvangen in 2022? Doe aangifte vóór 1 maart 2023

Heeft u in 2022 een schenking ontvangen? Afhankelijk van het bedrag van de schenking moet u hiervoor aangifte doen bij de Belastingdienst. Dit moet vóór 1 maart 2023. Dit geldt voor schenkingen die u ontving van iemand die in Nederland woont*. Op de site van de Belastingdienst kunt u met uw DigiD aangifte schenkbelasting doen. De Belastingdienst stuurt geen verzoek voor het doen van aangifte.

Drie aandachtspunten bij uw aangifte schenkbelasting.

1. Wie moet de aangifte doen?

In de meeste gevallen doet u als begunstigde aangifte en betaalt de schenkbelasting. Als de schenker een zogenaamde ‘schenking vrij van recht’ heeft gedaan, kan de schenker de aangifte doen. Hierbij neemt de schenker namelijk de schenkbelasting voor zijn of haar rekening. U ontvangt de schenking dan netto. 

2. Vrijstelling schenkbelasting, toch aangifte doen?

In de Successiewet is een aantal schenkingsvrijstellingen opgenomen. Als u een schenking van uw ouder(s) heeft ontvangen, dan hoeft u tot en met € 5.677 (in 2022) geen aangifte te doen. Bij een schenking van anderen is dat bedrag € 2.274 (in 2022) en hoeft u dus ook geen aangifte te doen. Als er sprake is van een schenking met een hoger bedrag, dan moet er wél aangifte worden gedaan. U moet dan een beroep op deze vrijstelling doen.

Overzicht vrijstellingen 2022

Kinderen

€ 5.677

Kinderen van 18 t/m 39 jaar, eenmalig 

€ 27.231

         - te verhogen voor dure studie tot

€ 56.724

         - te verhogen voor eigen woning tot

€ 106.671

Overige begunstigden

€ 2.274

Overige begunstigden 18 t/m 39 jaar, eenmalig voor eigen woning

€ 106.671

 

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is voor 2023 verlaagd naar € 28.947. Met ingang van 2024 wordt deze helemaal afgeschaft.

Spreiding schenkingsvrijstelling eigen woning
De hoge vrijstelling voor de eigen woning is over 2022 nog € 106.671. Deze mag gespreid ontvangen worden over 2022 en 2023. U moet dan zowel over 2022 als over 2023 aangifte schenkbelasting doen. Voor beide jaren moet u zich dan beroepen op de schenkingsvrijstelling eigen woning. Doet u een beroep op de gewone vrijstelling van 2022? Dan is het niet meer mogelijk om in 2023 nog een aanvullende schenking te ontvangen. Let dus goed op dat u een beroep doet op de juiste vrijstelling. Daarnaast mag u in 2023 nog gebruikmaken van de gewone vrijstelling van € 6.035 of € 2.418 (dit zijn de bedragen die gelden voor 2023).

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning bedroeg in 2021 € 105.302. Als u in dat jaar voor het eerst een deel van deze vrijstelling heeft benut, kan die in 2022 en/of 2023 nog aangevuld worden tot maximaal € 105.302. Daarnaast mag u dan in 2022 en 2023 nog gebruikmaken van de gewone vrijstelling (2022: € 5.677 of € 2.274 en 2023: € 6.035 of € 2.418). U moet dan wel over ieder jaar aangifte schenkbelasting doen.

3. Welke schenkingen moet u bij elkaar optellen?

Als u vorig jaar meerdere schenkingen van één persoon heeft gekregen, dan moet u die bij elkaar optellen. Krijgt u een schenking van twee mensen die elkaars partner zijn? Dan ziet de Belastingdienst hen als één schenker en moet u die bedragen bij elkaar optellen. Een schenking van  uw opa en oma telt u dus bij elkaar op. Maar zijn uw opa en oma gescheiden, dan hoeft dat niet. Schenkingen van uw ouders moet u altíjd bij elkaar optellen, zelfs als uw ouders gescheiden zijn.

Hebben u en uw partner beiden vorig jaar van dezelfde persoon (geen familie van u of uw partner) een schenking gekregen? Dan moet u ook die schenkingen bij elkaar optellen. U heeft dan ook maar één keer recht op de vrijstelling.

Een voorbeeld:

U bent gehuwd of woont samen (langer dan vijf jaar of langer dan twee jaar met een notariële samenlevingsovereenkomst) en u heeft in 2022 van een gezamenlijke vriend allebei een schenking van € 10.000 ontvangen. U moet dan € 20.000 als schenking opgeven en er wordt schenkbelasting geheven over € 17.726 (u heeft namelijk maar één keer recht op de vrijstelling van € 2.274). De schenkbelasting bedraagt dan € 5.317 (30%).

Wilt u meer weten over schenken en vrijstellingen? Lees hier meer.

Geschreven naar de stand van zaken op 23 februari 2023.

* Voor schenkingen die u ontving van iemand met de Nederlandse nationaliteit die minder dan tien jaar geleden geëmigreerd is, moet u ook aangifte doen.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.232.62.64