Twijfels over schenken? U kunt zeggenschap behouden.

Sinds 2018 besteedt Evi Van Lanschot in november aandacht aan het onderwerp ‘schenken’. In 2018 stond de schenking aan kinderen centraal, in 2019 de schenkingen aan goede doelen en in 2020 de schenking aan kleinkinderen. in 2021 is het thema ‘schenken met behoud van zeggenschap’

In deze eerste blog gaan we in op de vraag: waaróm zou u zeggenschap willen houden over schenkingen en op welk moment regelt u dat dan?

Waarom zeggenschap behouden?

Ouders kiezen er vaak voor om tijdens hun leven al vermogen aan hun kind te schenken. Dit doen ze om hen financieel te ondersteunen én om fiscale redenen. Deze schenkingen zijn tot bepaalde bedragen onbelast.

Als er meer dan de vrijstelling wordt geschonken, dan is over de eerste € 152.368 (2024) schenkbelasting van 10% verschuldigd en over alles daarboven 20%. Door gebruik te maken van de vrijstellingen en de 1e schijf, levert dat een besparing op van 10% tot 20% ten opzichte van de vererving van datzelfde vermogen.

Angst voor onbezonnen gedrag

In de praktijk merken we dat ouders wel vermogen willen overdragen aan hun kinderen, maar toch worstelen met de vraag of hun kinderen hier wel verstandig mee zullen omgaan. Ze zijn bang dat kinderen door grote schenkingen op jonge leeftijd geen motivatie meer hebben om te gaan werken of studeren. Of dat ze misschien wel heel onbezonnen met het vermogen omgaan. Denk aan het Ferrari syndroom.

Dit kunnen redenen zijn om schenken nog even uit te stellen. Toch kan het juist verstandig zijn om uw kinderen op tijd te laten wennen aan het hebben van vermogen en hen erbij te begeleiden zodat ze straks goed voorbereid zijn op het beheren ervan.

Voor kinderen kan het ook prettig zijn als de zeggenschap van het vermogen tijdelijk nog bij de ouders ligt. Studerende kinderen hebben mogelijk andere prioriteiten en willen zich nog niet bezig houden met het beheer van vermogen.

Op welke leeftijd schenken?

In 1988 is de leeftijd waarop een kind meerderjarig wordt verlaagd van 21 naar 18 jaar. Veel ouders vinden dit nog te jong om over vermogen te kunnen beschikken en willen de zeggenschap tot een latere leeftijd behouden. Wat is dan wel een geschikte leeftijd? Dat is voor elke situatie anders en hangt af van de omvang van de schenkingen en het karakter van het kind. Veel ouders kiezen ervoor om de zeggenschap te behouden tot hun kind 23 jaar is, maar we zien in de praktijk ook vaak 27 jaar of 30 jaar. Er zijn zelfs mogelijkheden voor schenken aan een kind boven de 40.

Behoud van zeggenschap direct regelen!

We krijgen regelmatig de vraag of ouders zelf de zeggenschap kunnen behouden bij hun kind dat binnenkort 18 wordt? Als er bij een eerdere schenking niets geregeld is, is dat zonder medewerking van het kind niet meer mogelijk. In overleg met uw kind kan wel een zogenaamde beheerovereenkomst worden gemaakt. Uw kind draagt het beheer van het vermogen dan voor een paar jaar aan u over. Maar als uw kind dat niet wil, kunt u dit niet afdwingen.

Wilt u vermogen aan uw kinderen overdragen en de zeggenschap tijdelijk behouden? Dan is het belangrijk dat u, voordat u de schenking doet, overlegt met uw fiscalist of notaris welke vorm voor u geschikt is en op welke leeftijd van uw kind u de zeggenschap wilt overdragen. Een Evi vermogenscoach gaat graag het gesprek met u aan en kan een rekening openen op naam van uw kind.

Vragen of meer informatie

Dit is de eerste blog in de blogserie over schenken met behoud van zeggenschap. De komende maand verschijnen er nog drie blogs. In de tweede blog bespreken we het aanstellen van een bewindvoerder in combinatie met de herroepelijke schenking, in de derde blog gaan we in op een schenking onder schuldigerkenning en we sluiten de serie af met schenken via een familiefonds.

Heeft u vragen of wilt u weten welke schenkingsopties u heeft? Doe de schenkingstool of neem contact op met een van onze vermogenscoaches.

Gerelateerd

Vermogensregie

Schenken op papier? Dit moet u regelen

In de maand november besteden we in een serie blogs altijd aandacht aan het onderwerp ‘schenken’. Dit jaar gaan we in op verschillende valkuilen die zich bij schenken voor kunnen doen.

3.230.143.213