Twijfels over schenken? U kunt zeggenschap behouden.

Sinds 2018 besteedt Evi Van Lanschot in november aandacht aan het onderwerp ‘schenken’. In 2018 stond de schenking aan kinderen centraal, in 2019 de schenkingen aan goede doelen en in 2020 de schenking aan kleinkinderen. in 2021 is het thema ‘schenken met behoud van zeggenschap’

In deze eerste blog gaan we in op de vraag: waaróm zou u zeggenschap willen houden over schenkingen en op welk moment regelt u dat dan?

Waarom zeggenschap behouden?

Ouders kiezen er vaak voor om tijdens hun leven al vermogen aan hun kind te schenken. Dit doen ze om hen financieel te ondersteunen én om fiscale redenen. Deze schenkingen zijn tot bepaalde bedragen onbelast.

Als er meer dan de vrijstelling wordt geschonken, dan is over de eerste € 138.642 schenkbelasting van 10% verschuldigd en over alles daarboven 20%. Door gebruik te maken van de vrijstellingen en de 1e schijf, levert dat een besparing op van 10% tot 20% ten opzichte van de vererving van datzelfde vermogen.

Angst voor onbezonnen gedrag

In de praktijk merken we dat ouders wel vermogen willen overdragen aan hun kinderen, maar toch worstelen met de vraag of hun kinderen hier wel verstandig mee zullen omgaan. Ze zijn bang dat kinderen door grote schenkingen op jonge leeftijd geen motivatie meer hebben om te gaan werken of studeren. Of dat ze misschien wel heel onbezonnen met het vermogen omgaan. Denk aan het Ferrari syndroom.

Dit kunnen redenen zijn om schenken nog even uit te stellen. Toch kan het juist verstandig zijn om uw kinderen op tijd te laten wennen aan het hebben van vermogen en hen erbij te begeleiden zodat ze straks goed voorbereid zijn op het beheren ervan.

Voor kinderen kan het ook prettig zijn als de zeggenschap van het vermogen tijdelijk nog bij de ouders ligt. Studerende kinderen hebben mogelijk andere prioriteiten en willen zich nog niet bezig houden met het beheer van vermogen.

Op welke leeftijd schenken?

In 1988 is de leeftijd waarop een kind meerderjarig wordt verlaagd van 21 naar 18 jaar. Veel ouders vinden dit nog te jong om over vermogen te kunnen beschikken en willen de zeggenschap tot een latere leeftijd behouden. Wat is dan wel een geschikte leeftijd? Dat is voor elke situatie anders en hangt af van de omvang van de schenkingen en het karakter van het kind. Veel ouders kiezen ervoor om de zeggenschap te behouden tot hun kind 23 jaar is, maar we zien in de praktijk ook vaak 27 jaar of 30 jaar. Er zijn zelfs mogelijkheden voor schenken aan een kind boven de 40.

Behoud van zeggenschap direct regelen!

We krijgen regelmatig de vraag of ouders zelf de zeggenschap kunnen behouden bij hun kind dat binnenkort 18 wordt? Als er bij een eerdere schenking niets geregeld is, is dat zonder medewerking van het kind niet meer mogelijk. In overleg met uw kind kan wel een zogenaamde beheerovereenkomst worden gemaakt. Uw kind draagt het beheer van het vermogen dan voor een paar jaar aan u over. Maar als uw kind dat niet wil, kunt u dit niet afdwingen.

Wilt u vermogen aan uw kinderen overdragen en de zeggenschap tijdelijk behouden? Dan is het belangrijk dat u, voordat u de schenking doet, overlegt met uw fiscalist of notaris welke vorm voor u geschikt is en op welke leeftijd van uw kind u de zeggenschap wilt overdragen. Een Evi vermogenscoach gaat graag het gesprek met u aan en kan een rekening openen op naam van uw kind.

Vragen of meer informatie

Dit is de eerste blog in de blogserie over schenken met behoud van zeggenschap. De komende maand verschijnen er nog drie blogs. In de tweede blog bespreken we het aanstellen van een bewindvoerder in combinatie met de herroepelijke schenking, in de derde blog gaan we in op een schenking onder schuldigerkenning en we sluiten de serie af met schenken via een familiefonds.

Heeft u vragen of wilt u weten welke schenkingsopties u heeft? Doe de schenkingstool of neem contact op met een van onze vermogensexperts.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.232.62.64