4 redenen waarom het slim is om te schenken tijdens uw leven

Een goed schenkingsplan helpt u om slim om te gaan met de overdracht van uw vermogen naar de volgende generatie. Dit is de eerste blog in de serie “in 5 stappen naar een goed schenkingsplan”.

In deze blog gaat Evi in op de vraag naar het waarom: Wat zijn mogelijke redenen waarom het verstandig kan zijn om vermogen te schenken?

Evi zet vier redenen voor u op een rij:

Schenken met de warme hand (en hart)

Bij uw overlijden gaat uw vermogen uiteindelijk naar uw erfgenamen over. Het geeft vaak meer voldoening om zelf mee te maken hoe blij en dankbaar uw (klein)kind met de schenking is. Immers, als u overleden bent merkt u daar zelf niets meer van.

Geef uw kind een goede financiële start

Een schenking is een mooie manier om uw kind of kleinkind op weg te helpen, bijvoorbeeld voor een studie, aankoop van een woning of start van een onderneming. Ook als uw kind het minder breed heeft kan een al dan niet periodieke schenking een welkome aanvulling op zijn of haar budget zijn. En kan uw kind er een langere periode van profiteren.

Belasting besparen

Als uw vermogen bij uw overlijden vererft, wordt op dat moment bij de erfgenamen in één keer erfbelasting geheven over ieders deel. Kinderen en kleinkinderen hebben ieder een vrijstelling van € 22.918. Over het meerdere is erfbelasting verschuldigd volgens de onderstaande tabel.

Schenk- en erfbelasting (2023)

 

Partner/kind

(Achter)kleinkind

Overig 

 € 0 tot € 138.641

 10%

 18%

 30%

 > € 138.641

 20%

 36%

 40%

Wanneer alles in één keer vererft, kunnen de erfgenamen al snel in de hoogste schijf vallen. Als u tijdens uw leven al schenkt, kunnen kinderen  of kleinkinderen jaarlijks gebruikmaken van een schenkingsvrijstelling. Voor kinderen is dat in 2023 € 6.035, voor kleinkinderen (en anderen) € 2.418. Daarboven is in de 1e schijf 10% respectievelijk 18% schenkbelasting verschuldigd. Door tijdens uw leven (al dan niet regelmatig) onbelast of tegen het lage tarief te schenken verlaagt u het toekomstig te vererven vermogen, en daarmee realiseert u een besparing van erfbelasting. Daarnaast groeit het geschonken vermogen vrij van schenk- en erfbelasting bij de (klein)kinderen aan.

Financiële begeleiding voor uw kind

Verantwoord omgaan met vermogen vergt bepaalde kennis en vaardigheden. U kunt uw (klein)kinderen hierop voorbereiden door schenkingen te doen en hen te begeleiden bij het beheer ervan. U kunt hiermee ook het gesprek met uw kinderen aangaan over de latere vererving van uw vermogen. Vaak een moeilijk onderwerp om over te beginnen, maar er zijn veel voordelen om dat op tijd te doen zodat er duidelijke afspraken gemaakt kunnen worden en er achteraf geen gedoe in de familie ontstaat

Meer weten?

Dit is de eerste blog in de serie “in 5 stappen naar een goed schenkingsplan”.

Overweegt u om te schenken aan uw (klein)kinderen? Uw vermogenscoach fungeert graag als uw sparringpartner.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

44.200.82.149