Zelf de regie houden over uw beleggingen? Maak een levenstestament.

Het komt steeds vaker voor dat mensen op hogere leeftijd niet meer in staat zijn hun beleggingen zelf te beheren. Dit kan u ook overkomen. Als er op dat moment niets geregeld is, zal de rechter een bewindvoerder aanstellen. Heeft u kinderen? Dan wordt een van hen meestal tot bewindvoerder benoemd. Deze bewindvoerder moet uw vermogen doelmatig beleggen en jaarlijks verantwoording afleggen aan de kantonrechter.

Daarmee lijkt het beheer van uw effecten ook op latere leeftijd goed geregeld. Alleen zit er een addertje onder dit bewindvoerdersgras. Het gaat echter alleen goed als uw depot het risicoprofiel (zeer) defensief heeft. Hoe werkt dit precies?

Addertje onder het gras

Uw bewindvoerder mag nu bij de bank namens u in effecten handelen, maar de kantonrechter heeft bepaald dat voor iedere belegging of herbelegging in bijvoorbeeld aandelen of effecten wel toestemming nodig is van u als rechthebbende of van de kantonrechter. Die toestemming kan achterwege blijven, als de (her)beleggingen passen binnen de grenzen van een door de kantonrechter goedgekeurd, (zeer) defensief beleggingsplan.

En dat kan weer verstrekkende gevolgen hebben voor uw effectendepot. Belegt u nu bijvoorbeeld gematigd offensief? Als u onder bewind komt te staan, moet het profiel worden aangepast naar (zeer) defensief als uw bewindvoerder niet voor elke handeling toestemming aan de kantonrechter wil vragen. De vraag is of u die aanpassing van het beleggingsprofiel gewild zou hebben als u niet onder bewind had gestaan. Het antwoord is waarschijnlijk ‘nee’.

Wat kunt u doen?

Om dit te voorkomen, kunt u een levenstestament laten opstellen bij de notaris. Dat moet u laten doen zolang u handelingsbekwaam bent. Zodra u dementerend bent, behoort dit niet meer tot de mogelijkheden.

In het levenstestament kunt u zelf bepalen wie de volmacht krijgt om namens u uw effectendepot te beheren. U kunt ook zelf bepalen aan wie de gevolmachtigde verantwoording moet afleggen en hoe vaak. Zo kunt u bijvoorbeeld uw dochter een volmacht geven en bepalen dat zij elk half jaar verantwoording aflegt aan uw zoon. Daarnaast kunt u in het levenstestament instructies opnemen voor de gevolmachtigde over het beleggingsbeleid en over de financiële instelling waar belegd moet worden. Vanzelfsprekend kunt u de gevolmachtigde ook de volledige vrijheid geven.

In een levenstestament kunt u nog veel meer zaken regelen. U leest alles hierover in onze LevenstestamentenWijzer.

Zelf de regie houden

Wilt u zelf de regie houden over uw beleggingen, ook als u op latere leeftijd niet meer handelingsbekwaam bent? Neem dan contact op met een notaris om een levenstestament op te stellen. Wilt u sparren over de keuzes voor het beleggingsbeleid in uw levenstestament? Maak een afspraak met een van onze beleggingsexperts. Zij helpen u graag op weg.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.239.152.207