Zelf de regie houden over uw beleggingen? Maak een levenstestament.

Het komt steeds vaker voor dat mensen op hogere leeftijd niet meer in staat zijn hun beleggingen zelf te beheren. Dit kan u ook overkomen. Als er op dat moment niets geregeld is, zal de rechter een bewindvoerder aanstellen. Heeft u kinderen? Dan wordt een van hen meestal tot bewindvoerder benoemd. Deze bewindvoerder moet uw vermogen doelmatig beleggen en jaarlijks verantwoording afleggen aan de kantonrechter.

Daarmee lijkt het beheer van uw effecten ook op latere leeftijd goed geregeld. Alleen zit er een addertje onder dit bewindvoerdersgras. Het gaat echter alleen goed als uw depot het risicoprofiel (zeer) defensief heeft. Hoe werkt dit precies?

Addertje onder het gras

Uw bewindvoerder mag nu bij de bank namens u in effecten handelen, maar de kantonrechter heeft bepaald dat voor iedere belegging of herbelegging in bijvoorbeeld aandelen of effecten wel toestemming nodig is van u als rechthebbende of van de kantonrechter. Die toestemming kan achterwege blijven, als de (her)beleggingen passen binnen de grenzen van een door de kantonrechter goedgekeurd, (zeer) defensief beleggingsplan.

En dat kan weer verstrekkende gevolgen hebben voor uw effectendepot. Belegt u nu bijvoorbeeld gematigd offensief? Als u onder bewind komt te staan, moet het profiel worden aangepast naar (zeer) defensief als uw bewindvoerder niet voor elke handeling toestemming aan de kantonrechter wil vragen. De vraag is of u die aanpassing van het beleggingsprofiel gewild zou hebben als u niet onder bewind had gestaan. Het antwoord is waarschijnlijk ‘nee’.

Wat kunt u doen?

Om dit te voorkomen, kunt u een levenstestament laten opstellen bij de notaris. Dat moet u laten doen zolang u handelingsbekwaam bent. Zodra u dementerend bent, behoort dit niet meer tot de mogelijkheden.

In het levenstestament kunt u zelf bepalen wie de volmacht krijgt om namens u uw effectendepot te beheren. U kunt ook zelf bepalen aan wie de gevolmachtigde verantwoording moet afleggen en hoe vaak. Zo kunt u bijvoorbeeld uw dochter een volmacht geven en bepalen dat zij elk half jaar verantwoording aflegt aan uw zoon. Daarnaast kunt u in het levenstestament instructies opnemen voor de gevolmachtigde over het beleggingsbeleid en over de financiële instelling waar belegd moet worden. Vanzelfsprekend kunt u de gevolmachtigde ook de volledige vrijheid geven.

In een levenstestament kunt u nog veel meer zaken regelen. U leest alles hierover in onze LevenstestamentenWijzer.

Zelf de regie houden

Wilt u zelf de regie houden over uw beleggingen, ook als u op latere leeftijd niet meer handelingsbekwaam bent? Neem dan contact op met een notaris om een levenstestament op te stellen. Wilt u sparren over de keuzes voor het beleggingsbeleid in uw levenstestament? Maak een afspraak met een van onze beleggingsexperts. Zij helpen u graag op weg.

3.230.143.213