Pensioen opbouwen

Beleggen in leeftijdsgroepen

Wanneer u start met Evi Pensioenbeleggen wordt u in uw opdracht ingedeeld in een leeftijdsgroep met een bepaalde beleggingsmix. Bij elke leeftijdsgroep hoort een standaardverdeling van uw inleg, in twee goed gespreide beleggingsfondsen.

Beleggen In Leeftijdsgroepen

 

 

Waarin belegt u?

Met Evi Pensioenbeleggen belegt u in beleggingsfondsen van Van Lanschot Kempen. De fondsmanagers van deze fondsen zijn ook ervaren in het beheren van beleggingen voor pensioenfondsen en zetten hun kennis en ervaring in voor Evi Pensioenbeleggen. Uw leeftijdsgroep bepaalt hoe uw inleg wordt verdeeld over de beleggingsfondsen Kempen Profielfonds 0 en Kempen Profielfonds 5.

Kempen Profielfonds 0 belegt meer in risicomijdende beleggingen zoals obligaties en heeft daardoor een lager beleggingsrisico dan Kempen Profielfonds 5, wat voornamelijk belegt in risicodragende waarden zoals aandelen. KPF 0 heeft een lager risicoprofiel dan KPF 5.

Risico afbouwen

Per leeftijdsgroep wordt het risico afgebouwd door het deel minder risicovolle beleggingen te vergroten en het deel risicovolle beleggingen te verkleinen. Naarmate u ouder wordt, wordt uw beleggingsmix daar op aangepast. Hierdoor wordt het risico van uw beleggingen geleidelijk verminderd naarmate uw pensioendatum nadert. Dit helpt om de kans op grote waardedalingen vlak voor uw pensioenleeftijd te beperken en vergroot de kans op een hoger pensioeninkomen.

Lifecycle

 

Meer informatie over de fondsen vindt u in de Essentiële-informatiedocumenten:

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Evi Pensioenbeleggen is execution-only beleggingsdienstverlening. Dit is dienstverlening waarbij de beleggingsonderneming alleen opdrachten ontvangt en uitvoert in opdracht van de klant en zelf geen advies geeft.

Maak kennis met Evi Pensioenbeleggen

Wilt u zelf uw pensioenpotje opbouwen? Ontdek wat Evi Pensioenbeleggen voor u kan betekenen.

Ontdek Evi Pensioenbeleggen

Man Beker (1)

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.

3.238.121.7