Wat gebeurt er bij...

Eerder of later met pensioen

Overweegt u om eerder te stoppen met werken of juist langer door te werken? Pensionering is een belangrijke fase in het leven waar veel mensen naar uitkijken. Maar wist u dat de keuze om eerder te stoppen met werken of juist langer doorwerken grote gevolgen kan hebben voor uw pensioen? We leggen uit waar u rekening mee moet houden.

Rekenen Met Adviseur

 

 

Eerder stoppen met werken

Als u ervan droomt om eerder met pensioen te gaan, is het verstandig om u goed voor te bereiden. Hoe eerder u begint met sparen, hoe groter de kans dat u genoeg geld heeft om de periode tot uw AOW-leeftijd te overbruggen. Het is daarom belangrijk om een spaarplan op te stellen en consequent geld opzij te zetten. Hou daarbij rekening met uw huidige uitgavenpatroon, verwachte toekomstige uitgaven en het bedrag dat u maandelijks denkt nodig te hebben tijdens uw pensioen.

Financiële gevolgen
Wilt u weten wat de financiële gevolgen zijn als u eerder stopt? Via www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u persoonlijke rekenvoorbeelden. Dit zijn schattingen, maar ze kunnen u wel een beeld geven van wat u kunt verwachten. Het is belangrijk om deze informatie in gedachten te houden bij het plannen van uw pensioen. Hou er rekening mee dat het stoppen met werken voor uw AOW-leeftijd kan betekenen dat u een periode moet overbruggen zonder inkomen.

Wat heeft u opgebouwd?
Behalve eventueel pensioen dat u via een werkgever heeft opgebouwd, kunt u misschien nog een ander vermogen gebruiken om eerder met pensioen te gaan. Bijvoorbeeld een lijfrente, spaargeld en beleggingen. Het is belangrijk om een compleet beeld te hebben van al uw mogelijke pensioeninkomsten.

Gevolgen voor belasting en toeslagen
Na de AOW-leeftijd betaalt u minder belasting. Hierdoor houdt u netto meer over van het bruto-inkomen. Echter, eerder stoppen met werken kan ook gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw netto hypotheeklasten of het recht op zorg- of huurtoeslag. Het is belangrijk om deze factoren in overweging te nemen bij het plannen van uw pensioen.

Langer doorwerken

Als u besluit te blijven werken na uw AOW-leeftijd, heeft dat geen gevolgen voor uw AOW of pensioen. U wordt dus niet gekort als u blijft doorwerken. Dit betekent dat u naast uw pensioen ook nog inkomsten uit werk heeft. Bovendien heeft u meestal de optie om uw werkgeverspensioen uit te stellen, wat kan leiden tot een hoger pensioen op een later tijdstip. Dit kunnen goede manieren zijn om uw inkomen tijdens uw pensioen te verhogen.

Gevolgen voor verzekeringen
Als u besluit te blijven werken na uw AOW-leeftijd, dan heeft dat invloed op uw verzekeringen voor werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid en (beperkt voor) de ziektewet. Het is daarom belangrijk om u goed te laten informeren over de gevolgen van langer doorwerken voor uw verzekeringen.

Check uw pensioensituatie
Twijfelt u of u wilt doorwerken na uw pensionering? En bent u benieuwd welke financiële consequenties dit heeft? Dan is het verstandig om vroegtijdig goed inzicht te krijgen in uw financiële situatie. Zo kunt u een weloverwogen keuze maken en volop genieten van uw pensioen, of u nu eerder stopt of langer doorwerkt.

Maak kennis met Evi Pensioenbeleggen

Wilt u zelf uw pensioenpotje opbouwen? Ontdek wat Evi Pensioenbeleggen voor u kan betekenen.

Ontdek Evi Pensioenbeleggen

Man Beker (1)

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.

3.238.121.7