Welke documenten hebben wij van u nodig?

Bij het openen van een zakelijke rekening wordt u om de volgende (ingevulde en ondertekende) documenten gevraagd:

  • Uittreksel handelsregister Kamer van Koophandel (KvK)

  • Kopie geldig paspoort of identiteitskaart (van iedere bestuurder conform uittreksel KvK)

  • Kopie bedrijfsstatuten

  • Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende

  • Formulier Bepalen Buitenlandse Belastingstatus

  • Verklaring bevoegden (wanneer van toepassing)

 

Open een Evi Go Zakelijk rekening

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Meer uitleg over de documentatie

Om een zakelijke beleggingsrekening te openen, moet u verschillende documenten aanleveren. Evi vertelt u welke documenten u nodig heeft en waarom. 

Uittreksel handelsregister Kamer van Koophandel (KvK)

In een uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel staat een overzicht van de geregistreerde gegevens van uw bedrijf, zoals naam, adres, oprichtingsdatum en bestuurders. Een uittreksel van het handelsregister is verplicht bij het openen van een zakelijke rekening. Het uittreksel moet gewaarmerkt zijn en mag niet ouder dan 3 maanden zijn.

Kopie geldig paspoort of identiteitskaart

Een kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart van de bestuurders en de uiteindelijk belanghebbende(n) is verplicht bij het openen van een zakelijke rekening.

Kopie bedrijfsstatuten

Bedrijfsstatuten zijn een overzicht van de regels en bepalingen van een bv of nv en bevatten onder andere een beschrijving van de doelen van de vennootschap. Een kopie van de bedrijfsstatuten van uw onderneming is verplicht bij het openen van een zakelijke rekening.

Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)

Om een zakelijke rekening voor een bv of nv te openen, moet u de uiteindelijk belanghebbende(n), oftewel de UBO’s, bepalen. Onder de UBO wordt verstaan:

  • De uiteindelijk belanghebbende op basis van ‘eigendom’. Dit is (elke) natuurlijke persoon die uiteindelijk eigenaar (>25% belang) is van de organisatie.
  • De belanghebbende op basis van ‘zeggenschap’. Dit is (elke) natuurlijke persoon die zeggenschap heeft over de organisatie.

Als er op grond van bovenstaande vereisten geen UBO aangewezen kan worden dan moet één of meerdere personen van het hoger leidinggevend personeel vermeld worden als UBO. Onder hoger leidinggevend personeel wordt het in de bedrijfsstatuten genoemde bestuur verstaan.

De uiteindelijk belanghebbende hoeft niet de persoon te zijn die de  zakelijke rekening aanvraagt en beheert. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s).

Formulier Bepalen Buitenlandse Belastingstatus

Met dit formulier geeft u aan wat de fiscale vestigingsplaats van uw onderneming is. Wij zijn wettelijk verplicht om dit door te geven aan de Belastingdienst, die deze gegevens gebruikt om belastingontduiking tegen te gaan. Is de fiscale vestigingsplaats van uw onderneming niet Nederland? Dan is het niet mogelijk om een zakelijke beleggingsrekening bij Evi te openen.

Verklaring Bevoegden

Met deze verklaring geven de bestuurders aan dat zij akkoord zijn met de opening van de zakelijke rekening en het beheer van de rekening door één van de bestuurders. Dit is alleen van toepassing wanneer de bestuurders gezamenlijk bevoegd zijn.

Waar kunt u de documenten tijdens de aanmelding vinden?

Tijdens het openen van uw zakelijke rekening krijgt u de mogelijkheid om het Formulier Bepalen Buitenlandse Belastingstatus, de Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende en eventueel de Verklaring Bevoegden (wanneer van toepassing) te downloaden.

U kunt alle documenten tijdens het openen van uw zakelijke rekening gelijk uploaden en naar ons versturen. Maar u kunt dit ook nog later doen, of zelfs alle documenten per post versturen. Uw zakelijke rekening kan pas worden geopend als alle formulieren ontvangen en beoordeeld zijn.

7,5miljard

€7,5 miljard

aan vermogen in Nederland toevertrouwd.

Finner waardeert Evi van Lanschot met 5 sterren

Direct contact?

Wij zijn bereikbaar ma t/m vrij 08:30 - 21:00. Maak een afspraak met een van onze beleggingscoaches.

Second opinion?

Een frisse blik op uw beleggingen? Ontvang vrijblijvend een second opinion op uw vermogen.

Overstappen naar Evi?

Wilt u uw beleggingen overboeken naar Evi? Dan is dat zo geregeld met de Evi Overstapservice.

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.

100.28.132.102