Tarieven Evi Go Zakelijk

Bij Evi Go Zakelijk betaalt u een vaste servicefee. Ook rekenen het Evi-fonds en de onderliggende beleggingsfondsen waarin u belegt indirecte kosten. Die kosten kunnen variëren. Daarom geven we de gemiddeld totaal te verwachten kosten weer, uitgedrukt in een percentage van het belegde vermogen.

Kies je Evi Go fondsvariant

Kosten Evi Go Zakelijk

Evi is eerlijk over haar kosten en is in veel gevallen goedkoper dan haar concurrenten. Bekijk de tarieven van Evi Go Zakelijk en zie hoe deze zijn opgebouwd.

Evi Zeer Defensief

Weinig risico
Kosten dienstverlening 0,26%
Kosten beleggingen 0,65%
Gemiddeld totaal te verwachten kosten 0,91%

Evi Defensief

Minder risico
Kosten dienstverlening 0,26%
Kosten beleggingen 0,77%
Gemiddeld totaal te verwachten kosten 1,03%

Evi Neutraal

Gemiddeld risico
Kosten dienstverlening 0,26%
Kosten beleggingen 0,85%
Gemiddeld totaal te verwachten kosten 1,11%

Evi Offensief

Meer risico
Kosten dienstverlening 0,26%
Kosten beleggingen 0,91%
Gemiddeld totaal te verwachten kosten 1,17%

Evi Zeer Offensief

Groot risico
Kosten dienstverlening 0,26%
Kosten beleggingen 0,98%
Gemiddeld totaal te verwachten kosten 1,24%
Fondsvariant Kosten
dienstverlening
  Kosten
beleggingen
  Gemiddeld totaal
te verwachten kosten
 
Evi Zeer Defensief 0,26% + 0,65% = 0,91%
Evi Defensief 0,26% + 0,77% = 1,03%
Evi Neutraal 0,26% + 0,85% = 1,11%
Evi Offensief 0,26% + 0,91% = 1,17%
Evi Zeer Offensief 0,26% + 0,98% = 1,24%

In bovenstaande tabel zijn de actuele tarieven weergegeven. Deze gelden sinds 1 januari 2023. De genoemde Kosten van de Beleggingen zijn de gemiddelde kosten. Hieronder vindt u een uitgebreide toelichting op deze soorten kosten.

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

7,5miljard

€7,5 miljard

aan vermogen in Nederland toevertrouwd.

Finner waardeert Evi van Lanschot met 5 sterren

Kosten nader toegelicht

Kosten dienstverlening

Voor Evi Go betaalt u Evi een servicefee. Voor de berekening van deze kosten bepalen we dagelijks de totale waarde van alle beleggingen op uw beleggingsrekening. Per dag berekenen we vervolgens de verschuldigde servicefee. Aan het eind van ieder kwartaal tellen we de verschuldigde servicefee van dit kwartaal bij elkaar op, en verkopen wij beleggingen ter waarde van dit bedrag van uw beleggingsrekening. In ruil daarvoor verlenen wij u een zelf beleggen dienst of execution only dienstverlening. Over het saldo op uw Evi-spaarrekening betaalt u geen servicefee.

Kosten beleggingen

De kosten van de beleggingen bij Evi zijn opgebouwd uit lopende kosten en transactiekosten. Zowel bij het Evi Fonds als de onderliggende beleggingen is sprake van lopende kosten. De lopende kosten bij beleggingen bestaan onder meer uit managementfee, administratiekosten, accountantskosten, vergunningen en bewaarvergoeding. De lopende kosten zijn meestal een percentage van het fondsvermogen en wordt van het fondsvermogen afgetrokken. Evi houdt bij de selectie van haar beleggingen uiteraard rekening met de kosten.

Transactiekosten bij het Evi Fonds ontstaan als er door de beheerders van de Evi Fondsen transacties gedaan worden. Deze transactiekosten gaan ten laste van het fondsvermogen. Op dezelfde manier ontstaan transactiekosten bij de onderliggende beleggingen van het Evi Fonds.  Deze kosten worden verwerkt in de koers van het betreffende beleggingsfonds.

Andere kosten:

Bij in- en uittreding in een Evi Profielfonds worden kosten gemaakt door het fonds. Deze kosten noemen wij de swing-factor en worden niet rechtstreeks bij u in rekening gebracht maar worden als op- of afslag verwerkt in de koers van het fonds.  Deze koers bestaat uit de intrinsieke waarde plus een ‘swing factor’ indien er sprake is van een instroom in het fonds. Bij een uitstroom uit het fonds bestaat de koers uit de intrinsieke waarde minus de swing factor. Of de swing-factor positief of negatief is, kunnen wij vooraf niet tonen omdat de swing-factor besloten zit in de transactieprijs. Wij kunnen deze kosten daarom niet laten zien.  De manier waarop de swing-factor door het Evi Profielfonds wordt toegepast wordt gepubliceerd op website van Kempen, www.kempen.com/nl/asset-management.

Verschil in kosten per Evi fonds?
Over het algemeen zijn de kosten van (actieve) aandelenbeleggingsfondsen hoger dan die van obligatiebeleggingsfondsen. Daarom lopen de kosten op naarmate er in een beleggingsprofiel een groter belang in aandelen is.

Meer over de kosten
Welke kosten er precies in rekening worden gebracht staat in het Essentiële informatiedocument (Eid) van het Evi Fonds en de onderliggende beleggingsfondsen. Deze kunt u vinden in de Evi App en/of in Mijn Evi. Meer informatie over de verschillende soorten kosten is te vinden in de
Afspraken voor Evi Go.

Op uw gemak nalezen hoe Evi Go werkt?

Mail me het introductiepakket

Direct contact?

Wij zijn bereikbaar ma t/m vrij 08:30 - 21:00. Maak een afspraak met een van onze beleggingscoaches.

Second opinion?

Een frisse blik op uw beleggingen? Ontvang vrijblijvend een second opinion op uw vermogen.

Overstappen naar Evi?

Wilt u uw beleggingen overboeken naar Evi? Dan is dat zo geregeld met de Evi Overstapservice.

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.

3.227.240.72