Evi Offensief

Meer risico

Gemiddeld rendement per jaar

5,06% na aftrek directe kosten, van september 2017 t/m augustus 2022


De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ik kies Evi Offensief

U ziet eerst een bevestigingspagina voordat u uw rekening opent.

Offensief beleggen met Evi Go offensief?

Evi Offensief is een profielfonds. Daarmee belegt u in één fondsvariant, dat vervolgens belegt in ruim twintig verschillende beleggingsfondsen. En dus indirect in duizenden aandelen en obligaties. Een goed gespreide portefeuille dus. 

Dit offensief beleggen fonds past bij u als u zich herkent in de volgende punten:

  • U vindt vermogensgroei op de lange termijn erg belangrijk en u hecht bijna niet aan vermogensbehoud op de korte termijn.
  • U belegt bijna volledig in risicodragende beleggingen zoals Aandelen, Obligaties high yield, Onroerend goed en Grondstoffen, en nagenoeg/haast niet in risicomijdende beleggingen zoals geldmarktinstrumenten en Obligaties investment grade.
  • U accepteert een zeer aanzienlijk negatief rendement in een slecht beleggingsjaar en een grote kans op vermogensverlies aan het einde van uw beleggingshorizon. U bent zich zeer bewust van de risico’s die aan beleggen verbonden zijn en heeft zeer veel kennis van en ervaring met risicodragende beleggingen.

Rendement Evi Offensief

Bij het kiezen van de juiste fondsvariant maakt u een afweging tussen risico en rendement. Hogere rendementen gaan gepaard met een hoger risico. Bekijk de rendementen van Evi Offensief.

De rendementen die wij u laten zien zijn altijd netto, dus na aftrek van directe kosten. De indirecte kosten zitten verwerkt in de koers van de beleggingsfondsen.

In de grafiek wordt gebruik gemaakt van gesimuleerde rendementen. Deze rendementen zijn gebaseerd op daadwerkelijk behaalde historische rendementen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bron: Evi, deze rendementcijfers worden maandelijks geactualiseerd.

Vermogensverdeling Evi Offensief

Elk Evi Fonds belegt in meerdere beleggingscategorieën. De verhouding tussen de verschillende beleggingscategorieën voor Evi Offensief ziet u hieronder.

Bron: Evi, december 2019

Regioverdeling Evi Offensief

Spreiden is ‘key’: het verlaagt het risico. De beleggingen spreiden we wereldwijd. We zijn dus niet alleen maar afhankelijk van de beurzen in Nederland of Europa.

Noord-Amerika

33,02%

Europa

53,78%

Azië

5,00%

Japan

4,29%

Overige

3,91%

Bron: Evi, december 2019

Kosten Evi Offensief

Evi is transparant over de kosten. Hieronder tonen we de totale kosten. Elk kwartaal ontvangt u een uitgebreid overzicht van de resultaten en de gemaakte kosten. Kiest u voor offensief beleggen met Evi Go offensief kunt u rekening houden met de volgende kosten:

  • Direct: servicefee Evi (incl btw) 0.26%
  • Indirect: gemiddelde kosten fondsen 0.85%
  • Gemiddelde totale kosten (incl btw) 1.11%

Per 1 juni 2022 geldt bovenstaande servicefee van Evi Go, uitgedrukt in een percentage van het beheerd vermogen.

Meer over de Evi Go tarieven

1,2miljard

€1,2 miljard

aan toevertrouwd vermogen in Nederland


Finner waardeert Evi met 5 sterren

Direct contact?

Wij zijn bereikbaar ma t/m vrij 08:30 - 21:00. Maak een afspraak met een van onze beleggingscoaches.

Second opinion?

Een frisse blik op uw beleggingen? Ontvang vrijblijvend een second opinion op uw vermogen.

Overstappen naar Evi?

Wilt u uw beleggingen overboeken naar Evi? Dan is dat zo geregeld met de Evi Overstapservice.

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.