Beleggingsfondsen

Er zijn grofweg 3 soorten beleggingsfondsen te onderscheiden: aandelenbeleggingsfondsen, obligatiebeleggingsfondsen en mixfondsen. Het verschil zit hem uiteraard in waar de fondsen in beleggen.

Wat is een beleggingsfonds?

Een beleggingsfonds is eigenlijk niets meer dan een verzameling beleggingen, een mandje, waarin meerdere beleggers investeren. Beheerders van beleggingsfondsen beleggen het geld vervolgens in bijvoorbeeld aandelen, obligaties, vastgoed en/of grondstoffen. U laat de beleggingsbeslissingen over aan experts.

De beheerder van het beleggingsfonds kan op ieder moment besluiten de samenstelling van het beleggingsfonds te wijzigen, binnen de afgesproken kaders van het prospectus. Bijvoorbeeld een aandeel verkopen, als gevolg van marktontwikkelingen waardoor de vooruitzichten voor een bepaald aandeel minder positief zijn.

Waarom beleggen in beleggingsfondsen?

Zeker voor een beginnende belegger is het samenstellen en bijhouden van een goede, gespreide portefeuille niet eenvoudig. Onmogelijk is het ook niet, maar het vergt de nodige inspanningen die veel mensen niet willen of kunnen doen. Simpelweg vanwege een gebrek aan tijd, kennis of een combinatie daarvan.

Met beleggingsfondsen maakt u op een relatief eenvoudige manier kennis met beleggen. Uw risico is gespreid en u profiteert van de kennis van beleggingsexperts. Een ander voordeel is dat beleggingsfondsen vaak toegang hebben tot aandelen en obligaties die voor particuliere beleggers niet bereikbaar zijn.

Nog een voordeel zit hem in de kosten. Voor elke transactie betaalt u transactiekosten. Wanneer u zelf belegt, zijn die kosten uiteraard voor uw rekening. Beleggingsfondsen moeten ook transactiekosten betalen, maar kunnen deze kosten spreiden over alle beleggers die investeren in het fonds. Wel kent het beleggingsfonds weer andere kosten, zoals kosten voor het beheren van het beleggingsfonds.

Soorten beleggingsfondsen

Er zijn grofweg 3 soorten beleggingsfondsen te onderscheiden: aandelenbeleggingsfondsen, obligatiebeleggingsfondsen en mixfondsen. Het verschil zit hem uiteraard in waar de fondsen in beleggen.

Aandelenbeleggingsfondsen

Aandelenbeleggingsfondsen beleggen in aandelen van verschillende bedrijven. Meestal heeft elk fonds zijn eigen specialisme. Bijvoorbeeld bedrijven uit een bepaald werelddeel of een bepaalde sector.

Obligatiefondsen

Obligatiefondsen beleggen in staats- of bedrijfsobligaties. Door het kopen van obligaties leent het fonds geld aan overheden of bedrijven en ontvangt hiervoor rente. Obligaties zijn een relatief veilige manier van beleggen, maar leveren in de regel minder rendement op.

Mixfondsen

Mixfondsen zijn opgebouwd uit verschillende beleggingscategorieën. Ze bevatten aandelen en obligaties, maar kunnen ook andere categorieën als vastgoed en grondstoffen bevatten. Mixfondsen bevatten vaak ook zogeheten Exchange Trated Funds (ETF’s). Ook wel trackers genoemd. Een ETF volgt de koers van een index. Het doel van het fonds is om zo min mogelijk af te wijken van onderliggende index.

Gespreid beleggen in beleggingsfondsen

Met beleggen in beleggingsfondsen brengen de Evi Fondsen spreiding aan in de portefeuille.  Zo heeft een beleggingsfonds meestal een specialisme. Bijvoorbeeld Amerikaanse aandelen, Europese bedrijfsobligaties of wereldwijd vastgoed. En één enkel beleggingsfonds belegt vaak al in tientallen tot honderden individuele aandelen of obligaties.

Met deze spreiding verlagen de Evi Fondsen het risico. Zo heeft een faillissement van één van de onderliggende beleggingen door de spreiding nauwelijks effect op de totale portefeuille.

Actief of passief beleggen: wat is het verschil?

Een passief beheerd beleggingsfonds wordt ook wel een indextracker genoemd. Een indextracker streeft ernaar het rendement van de onderliggende index zo goed mogelijk te volgen, tegen zo laag mogelijke kosten. Bij het beheer van een indextracker volgt de beheerder de samenstelling van de onderliggende index. Hierdoor kennen passieve beleggingen vaak lage beheerkosten. Door de kosten zal de indextracker het nooit beter doen dan de onderliggende index.

Bij actieve beleggingsfondsen proberen de fondsbeheerders door het selecteren van de juiste fondsen de onderliggende index (de benchmark) te verslaan. Het selecteren van de juiste beleggingen is arbeidsintensief en daardoor kostbaar. Bij een actief beheerd fonds betaal je in de regel hogere kosten, waarvoor je de kans op een hoger rendement dan de benchmark terugkrijgt.

Kosten

Het nadeel van beleggingsfondsen is dat u een vergoeding betaalt voor het beheer. De beheerders van beleggingsfondsen moeten uiteraard ook een boterham op tafel krijgen. Zij werken in feite voor u en willen daar een vergoeding voor terugzien. Dit is doorgaans een klein percentage van het belegd vermogen. Op grote bedragen kan dit toch een groot bedrag zijn. Let dus goed op de beheerkosten voordat u investeert in een beleggingsfonds.

Gespreid Beleggen

Bij Evi beleggen in beleggingsfondsen

Bij Evi belegt u in Evi Fondsen die onderliggend zijn opgebouwd uit circa 20 zorgvuldig geselecteerde beleggingsfondsen en/of indextrackers. Uit de wereldwijd duizenden beschikbare beleggingsfondsen maken de beheerders van de Evi Fondsen een selectie.

De specialisten beoordelen hoe een fonds kwalitatief en kwantitatief scoort en in hoeverre een beleggingsfonds kan bijdragen aan het bereiken van de gestelde doelstellingen in een bepaalde beleggingscategorie, sector of regio.

graph-screen

Beleggingsfondsen vergelijken, zorgvuldig geselecteerd

Uit de wereldwijd duizenden beschikbare beleggingsfondsen maken de Evi Fondsen een selectie. De specialisten beoordelen hoe een fonds kwalitatief en kwantitatief scoort en in hoeverre een beleggingsfonds kan bijdragen aan het bereiken van de gestelde doelstellingen in een bepaalde beleggingscategorie, sector of regio.

  • Heeft een fonds een heldere beleggingsstrategie en een gestructureerd proces?
  • Is het team dat in het fonds belegt stabiel en van hoge (bewezen) kwaliteit?
  • Is de fondsbeheerder in staat het hoofd koel te houden in moeilijke marktomstandigheden en ook dan goed te presteren?
  • Werken de beheerders volgens het principe van verantwoord beleggen en reageren ze goed op onze kritische vragen daarover?

Pas als al deze seinen op groen staan en blijven staan zit een fonds in onze selectie. Door dagelijkse evaluatie houden we onze fondsselectie actueel. Na diepgaande analyse wordt in een continu proces besloten of een fonds in de lijst blijft, wordt toegevoegd of verwijderd.

Evi Avatar 5

Direct contact?

Wij zijn bereikbaar ma t/m vrij 08:30 - 21:00. Maak een afspraak met een van onze beleggingscoaches.

Second opinion?

Een frisse blik op uw beleggingen? Ontvang vrijblijvend een second opinion op uw vermogen

Overstappen naar Evi?

Wilt u uw beleggingen overboeken naar Evi? Dan is dat zo geregeld met de Evi Overstapservice.

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.

3.234.244.181