Evi’s beleggingsfilosofie

Evi volgt de beleggingsfilosofie van Van Lanschot: een gespecialiseerde vermogensbeheerder die werkt met een sterke focus en een consistent toegepaste en transparante beleggingsfilosofie. Met deze filosofie wordt al jaren belegd voor de klanten van Van Lanschot, en nu ook voor Evi.

Evi ziet kansen waar anderen ze niet zien

Evi is realistisch, verliest risico’s niet uit het oog, maar ziet over het algemeen meer kansen dan bedreigingen. Ook als markten tegenzitten heeft ze vertrouwen in de strategie beleggen is voor langere termijn en kijkt ze waar zich nog wel mogelijkheden en kansen voordoen.

Voor de samenstelling van haar Evi Fondsen kiest Evi samen met de beheerder voor gespecialiseerde beleggingsfondsen, de zogenaamde ‘niche spelers’. Evi is daarmee dus echt een cherry picker. En niet, zoals veel andere partijen, een volledig computergestuurd model.

De 5 zekerheden van Evi

 1. We zijn selectief

  We selecteren alleen specialistische beleggingsfondsen waarvan we de fondsmanagers persoonlijk kennen en die zelf ook in het fonds investeren.

 2. We spreiden

  Door spreiding in de portefeuille ontstaat de grootste kans dat wij de doelen van onze klanten bereiken, zelfs in onrustige tijden.

 3. We zijn proactief

  Uw beleggingsportefeuille heeft continu aandacht nodig. We gaan actief om met marktomstandigheden en de wensen van klanten om doelen te bereiken.

 4. We houden koers

  We laten ons niet leiden door de waan van de dag. Een langetermijnhorizon voegt waarde toe in een wereld die wordt gedomineerd door spelers die op de korte termijn gericht zijn.

 5. We geloven in verantwoord ondernemen

  De fondsen van Evi voldoen aan de ESG-criteria. Als fondsen of de onderliggende bedrijven niet meer aan onze eisen voldoen, dan spreken we ze hierop aan. Wanneer ze niet veranderen sluiten we ze uit.

Direct contact?

Wij zijn bereikbaar ma t/m vrij 08:30 - 21:00. Maak een afspraak met een van onze beleggingscoaches.

Second opinion?

Een frisse blik op uw beleggingen? Ontvang vrijblijvend een second opinion op uw vermogen

Overstappen naar Evi?

Wilt u uw beleggingen overboeken naar Evi? Dan is dat zo geregeld met de Evi Overstapservice.

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.

3.238.121.7