Beleggingsvisie 2019: de pijlers

Een beleggingsvisie voor 2019 delen terwijl er zoveel onzekerheden zijn, hoe kan dat? En met welke onzekerheden moeten we in 2019 rekening houden? Van Lanschot’s hoofdeconoom Luc Aben vertelt je op welke pijlers de beleggingsvisie voor 2019 is gebaseerd.

Dynamisch beleggingsbeleid

Bij het begin van het nieuwe jaar hoort traditioneel een jaarvisie. Maar met alle onzekerheden die we nu kennen, moeten we wel flexibel blijven volgens Aben. “De markten bewegen elke dag, de politiek beweegt elke dag, de economie beweegt elke dag. Je moet altijd scherp blijven.” Daar passen we bij Evi onze beleggingsvisie op aan. Aben: “We gaan voor een dynamisch beleggingsbeleid.”

De pijlers

De beleggingsvisie is gebaseerd op 3 grote pijlers: het economische klimaat, de bedrijfswinsten en de obligatierente.

Gebeurtenissen die die pijlers onderuit kunnen halen, dus de risico’s, liggen volgens Aben in de politiek. “Net als vorig jaar. Het Brexit-verhaal bijvoorbeeld, is echt nog niet ten einde.” Ook de Europese verkiezingen in mei 2019 en de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China zijn meespelende factoren.

Handelsoorlog

De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China blijft de gemoederen bezig houden. “Het is een heel ondoorzichtig verhaal,” vertelt Aben,”want in essentie gaat het niet alleen over handel, of niet alléén over handel. Het gaat over de nieuwe geostrategische politiek en militaire positie van China in een nieuwe wereld. Dat maakt het best een complex verhaal.”

Recessie in de VS

Er zijn ook veel zorgen over een naderende recessie in de Verenigde Staten. Luc Aben zegt hierover dat we het in de gaten moeten houden. “Het economisch herstel in de Verenigde Staten is al een hele tijd bezig. De arbeidsmarkt is krap. Lonen zouden kunnen oplopen. Als die lonen oplopen, kan dat de inflatie stimuleren. Daardoor moet de Amerikaanse Centrale Bank forser dan verwacht de rente optrekken.” Dat is slecht voor de economische groei, ook voor aandelen. “Het knijpt zuurstof af. Zowel van de groei als van financiële marken.”

Trump

Het belastingplan van president Trump heeft de groei gestimuleerd, maar daartegenover staat een begrotingstekort. “Mocht die groei afkoelen, is er dan nog voldoende begrotingsruimte om de boel aan te vuren?”

Conclusie

Wat we hieruit kunnen concluderen: het gaat weer om business as usual. Aben: “Ik heb nog nooit meegemaakt dat er geen enkele onzekerheid was. Er zijn altijd zaken die anders kunnen uitpakken.”

Beleggingsvisie 2019

In Evi’s beleggingsvisie voor 2019 gaan we uitgebreider in op de verwachtingen voor de economische groei voor Europa, de Verenigde Staten, China en Japan. We kijken daarbij goed naar de (actuele) uitdagingen in iedere markt, zoals de Brexit, de handelsoorlog en de kans op inflatie. Ook kijken we in onze beleggingsvisie naar de verwachtingen voor 2019 voor de geld- en kapitaalmarkt, aandelenmarkt, en beleggingen in vastgoed en grondstoffen.

100.28.132.102