Herstel box 3: kabinet kiest voor de spaarvariant

Box 3 kabinet kiest voor spaarvariant

Eind 2021 besloot de Hoge Raad dat het huidige box 3-systeem in strijd is met het eigendomsrecht en het discriminatieverbod in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. In onze blog van 25 april 2022 beschreven we de verschillende opties die het kabinet voor ogen had voor het rechtsherstel van box 3. Inmiddels is duidelijk geworden dat het kabinet kiest voor de spaarvariant.

Hoe werkt de spaarvariant?

In plaats van de huidige fictieve vermogensverdeling, wordt bij de spaarvariant gekeken naar de werkelijke verdeling van het box 3-vermogen tussen spaargeld en overige bezittingen (beleggingen, onroerend goed, vorderingen, etc.) van iedere individuele belastingplichtige. Over het spaargeld wordt een rente berekend gebaseerd op de depositorente. Over de overige bezittingen wordt (net als nu) een forfaitair rendement berekend, dat gebaseerd is op een voortschrijdend gemiddelde van de afgelopen vijftien jaar.

Wat betekent dit concreet?

In onderstaande tabel ziet u de percentages waarmee in het herstel gerekend kan worden.

Spaarvariant 2017 2018  2019 2020 2021
Spaargeld 0,25% 0,12% 0,08% 0,04% 0,01%
Overige bezittingen 5,39% 5,38% 5,59% 5,28% 5,69%
Schulden 3,43% 3,20% 3,00% 2,74% 2,46%


Met de keuze voor de spaarvariant komt het kabinet de spaarders tegemoet. Uit de tabel hierboven blijkt dat het verondersteld rendement op spaargeld over 2021 is bepaald op 0.01%. Het veronderstelde rendement op beleggingen is vastgesteld op 5.69%.  De met deze veronderstelde rendementen behaalde winst, wordt vervolgens belast met 30%.

Voorlopig alleen compensatie voor massaal-bewaarmakers

Het kabinet kiest er in eerste instantie voor om alleen de belastingplichtigen te compenseren die meegedaan hebben aan het massaal bezwaar over de jaren 2017 tot en met 2020. Over compensatie voor de niet-bezwaarmakers wordt later dit jaar een besluit genomen. Het kabinet wacht hiervoor een Hoge Raad-uitspraak af, die uiterlijk medio oktober gepubliceerd wordt. Dan wordt naar verwachting duidelijk of deze groep een verzoek tot teruggave kan indienen. 

Daarnaast worden alle aangiftes over 2017 t/m 2020 waar nog geen definitieve aanslag voor opgelegd is, afgehandeld volgens de spaarvariant. Alle aangiftes over het belastingjaar 2021 en 2022 worden ook volgens de spaarvariant afgehandeld. U hoeft daar zelf geen actie voor te ondernemen.

We houden u via onze blogs op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u vragen over uw vermogen? Onze vermogenscoaches helpen u graag.

Geschreven naar de stand van zaken op 3 mei 2022.

3.215.186.30