5 Psychologische valkuilen bij beleggen

Houd rekening met psychologische valkuilen

Beleggers maken vaak onnodige kosten, zonder dat ze het zelf in de gaten hebben. Gevolg van onbewuste verkeerde beleggingsbeslissingen. Dat bleek uit een onderzoek van National Opinion Research Center van de Universiteit van Chicago en beleggingsfondsenbeoordelaar Morningstar. Met deze en andere inzichten kunt u uw voordeel doen.

De Amerikaanse onderzoekers vroegen 3.600 beleggers om $ 10.000 te beleggen. Ze hadden de keuze uit drie identieke indexfondsen op de Amerikaanse S&P 500-index die alleen in kosten van elkaar verschilden. De opdracht was simpel: alle drie de fondsen doen immers hetzelfde; de beursindex volgen. Om het hoogste rendement te behalen, hoeft de belegger dus alleen maar in het goedkoopste fonds te beleggen. Een moeilijke keuze voor beleggers, zo ontdekten de onderzoekers. Veel van hen kozen niet voor het goedkoopste fonds maar vielen terug op het beleggingsmantra van spreiden. Zij verdeelden de $ 10.000 over de drie fondsen, en raakten zo onnodig geld kwijt aan kosten.

Groot verschil in kosten

47% van de beleggers koos verstandig, dus voor het goedkoopste fonds. 14% van de deelnemers koos echter het fonds met de hoogste kosten. Een kostbare vergissing: de kosten die de drie indexfondsen uit het onderzoek in rekening brachten varieerden van 0,04% tot 0,40%. Het duurste fonds zou een belegger in twintig jaar ongeveer $ 1.300 aan vergoedingen kosten, het goedkoopste fonds slechts $ 134.

1. Duurkoop is duurkoop

Waarom kiezen beleggers toch voor het duurste fonds? Een boeiende vraag en behavioral finance probeert dit gedrag te verklaren. In deze tak van wetenschap komen psychologie en economie samen, in het onderzoek naar menselijke beslissingen in financiële zaken.

De inzichten verklaren ook het gedrag van de beleggers in de indexfondsen: wanneer mensen met lastige keuzes worden geconfronteerd, dan kiezen ze vaak voor de duurste optie vanuit het idee dat een hogere prijs voor hogere kwaliteit staat. Die aanname gaat bij beleggingsfondsen niet altijd op. Daarnaast zijn er ook andere typische eigenaardigheden zoals overmoed, een selectief geheugen, kuddegedrag en verliesaversie.

2. Overmoed

Overmoed is het vermogen van mensen om zichzelf verstandiger of bekwamer in te schatten dan het geval is. Vaak is die overmoed gebaseerd op een aantal successen waardoor de belegger minder kritisch wordt op zijn handelingen. Moedig zijn is natuurlijk op zichzelf geen slechte eigenschap, maar het wordt schadelijk als een belegger denkt de wijsheid in pacht te hebben.

3. Selectief geheugen

Overmoedig gedrag gaat vaak samen met een selectief geheugen. Mensen onthouden een pijnlijke gebeurtenis of ervaring uit het verleden niet graag. Helemaal niet als we die fout zelf hebben veroorzaakt. Bij beleggen is dat niet anders, we herinneren ons niet graag die beleggingsmiskleun, want dat tast ons zelfbeeld aan. We zullen ons het verleden selectief herinneren, zodat het aansluit bij onze behoeften en ons zelfbeeld intact laat. Aan die verkeerde beleggingsbeslissing denken we niet meer.

4. Kuddegedrag

Tegen de stroom in durven gaan is iets waar veel mensen moeite mee hebben. Het gebeurt regelmatig dat beleggers kiezen voor een belegging op basis van actueel nieuws of omdat andere beleggers er positief over zijn, zonder zich te verdiepen in het rendementspotentieel op de lange termijn.

Toch kan het bij beleggen voordeel opleveren om niet met de kudde mee te gaan. Laat de waan van de dag varen en kijk naar je beleggingen. Vraag uzelf af: waarom zou ik in dit beleggingsfonds moeten beleggen? Vind de mogelijke factoren die kunnen bijdragen aan een koersstijging van bijvoorbeeld het land of de sector waar het fonds in belegt.

En ook belangrijk: hoe is het fonds gespreid. Kijk ook naar de prestaties van het fonds tot nu toe. En de verwachtingen op lange termijn. Bedenk dat de huidige koers van een beleggingsfonds een momentopname is. Het komt regelmatig voor dat de analisten van een beleggingsfonds hun vertrouwen in een bedrijf in de portefeuille uitspreken, ook al is de koers gedaald. Bijvoorbeeld als andere beleggers hun aandelen verkopen na negatief nieuws over de onderneming zonder de langere termijn in de gaten te houden.

Bij de fondsen die Evi van Lanschot aanbiedt richten de analyse en selectie van beleggingen zich juist op de lange termijn verwachtingen.

5. Verliesaversie

Mensen ervaren de pijn van verlies sterker dan het genot van winst. Nobelprijswinaar Daniel Kahneman heeft dit verschijnsel, verliesaversie genoemd, uitvoerig onderzocht. Het blijkt dat een verlies ruim twee keer zo zwaar voelt als winst.

Het verlangen om financiële pijn te vermijden, kan ertoe leiden dat beleggers slecht presterende aandelen of beleggingsfondsen lang in hun portefeuille aanhouden, in de hoop dat de koers weer herstelt. Vaak hadden ze beter de verliesgevende belegging tijdig kunnen verkopen en hun verlies nemen. Het vrijgekomen geld kan dan worden belegd in een meer kansrijke belegging.

Psychologische valkuilen

Goed om er dus rekening mee te houden dat u uw financiële beslissingen vaak allesbehalve rationeel neemt. Dat inzicht is al waardevol. Houd bij uw beleggingsbeslissingen rekening met bovenstaande valkuilen. 

En ken uzelf. Laat u zich bijvoorbeeld makkelijk leiden door uw emoties? Dan is het laten beheren uw beleggingen door een beleggingsprofessional misschien verstandig. Zo haalt u de emotie uit uw beleggingen, vermijd u kostbare fouten en wordt u vaak een betere belegger. Valkuilen bespreken? Onze beleggingsspecialisten staan voor u klaar. 

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.232.62.64