Kunst & Beleggen

Als je een liefhebber bent van kunst en wel eens kunst hebt aangekocht als privépersoon, maakt dit deel uit van je vermogen. Kunst is naast een financiële waarde, voor veel mensen een verrijking in emotionele en intellectuele zin. In de basis wordt over vermogen belasting geheven, maar zogenaamde ‘voorwerpen van kunst en wetenschap’ hoef je niet op te geven in Box 3, omdat ze zijn vrijgesteld. Dat betekent dat je hierover geen vermogensrendementsheffing verschuldigd bent. Om kunst te laten kwalificeren voor de vrijstelling moet je wel rekening houden met een aantal zaken.

Vijf tips

1.   Persoonlijk genieten van kunst

Belangrijk is dat je de kunstobjecten niet hoofdzakelijk, dat is voor ten minste 70%, als belegging koopt of aanhoudt. Het gaat er met name om dat je persoonlijk kunt genieten van de kunst die je in het bezit hebt en kunstobjecten bijvoorbeeld niet in een kluis bewaart met de bedoeling deze later met winst te verkopen.

2.   Volle eigendom

De vrijstelling geldt alleen als je een kunstobject volledig in eigendom hebt en je ook het hele belang hebt bij een eventuele waardeontwikkeling. Wanneer je bijvoorbeeld het vruchtgebruik hebt van een schilderij en dus niet de volledige eigendom, moet je de waarde van het vruchtgebruik wél in Box 3 aangeven.

3.   Tijdelijk in bruikleen

Wanneer je een kunstobject tijdelijk in bruikleen geeft aan een museum, voor culturele of wetenschappelijke doeleinden, komt de vrijstelling in Box 3 niet in gevaar.

4.   Ontlopen peildatum

Als je kunst eind december aankoopt en vlak na de peildatum in het nieuwe jaar weer verkoopt, vindt de Belastingdienst de vrijstelling in Box 3 niet passend. De kunstobjecten worden dan geacht te zijn aangekocht om de vrijstelling te ontlopen en niet om van de kunst zelf te genieten.

5.   Bewijslast bij de fiscus

Dat kunst vanuit fiscaal oogpunt als belegging kwalificeert moet de Belastingdienst aantonen. Zij hebben de zogenaamde bewijslast hiervan. Je hoeft zelf dus geen actie te ondernemen als je gebruik wenst te maken van de vrijstelling in Box 3.

Wil je wél beleggen in kunst? Realiseer je dan, dat deze kunstobjecten behoren tot de Box 3 grondslag, net als ‘gewone’ tegoeden op een spaar- of beleggingsrekening. Als je de bedoeling hebt om alleen te genieten van jouw kunst, maak dan gebruik maken van de vrijstelling. Wil je (nog) meer genieten van kunst? Bezoek dan de PAN Amsterdam! Laat je verrassen en inspireren door een zeer gevarieerd aanbod: van schilderijen van oude meesters, antiek en sieraden, tot design, fotografie en installaties van hedendaagse kunstenaars.

Groet,
Evi

 

Geschreven naar de stand van zaken november 2014

3.238.121.7