Sparen of beleggen, wanneer spaart u te veel?

Nederlanders zijn spaarzaam. Uit een studie van de AFM is gebleken dat bijna de helft van de Nederlanders voldoende buffer heeft om te beleggen, maar dat niet doet. Met een negatieve spaarrente en een sterk oplopende inflatie, is beleggen voor veel huishoudens een betere optie.

Wanneer spaart u te veel?

Het Nibud adviseert om drie netto maandsalarissen per huishouden aan te houden als financiële buffer. Veel huishoudens hebben meer spaargeld dan nodig is. De Autoriteit Financiële Markten publiceerde in maart 2022 een onderzoek waaruit blijkt dat bijna de helft van de Nederlandse huishoudens voldoende financiële buffer heeft om te beleggen in plaats van te sparen: ‘Van de ruim 5 miljoen niet-beleggende huishoudens hadden er 3,1 miljoen, na aftrek van een veilige buffer voor financiële tegenslagen, ongeveer € 20.000 beschikbaar om te beleggen, terwijl ze dat niet deden.’ Opvallend is verder dat de mensen die wel beleggen, dat niet altijd op de juiste manier doen. Aangeraden wordt: investeren voor de lange termijn, tegen niet al te hoge kosten, in een goed gespreide portefeuille.

Inflatie maakt geld minder waard

Voor het eerst in jaren hebben we weer te maken met hoge inflatie. Door inflatie en de negatieve spaarrente daalt de waarde van spaargeld en kost sparen geld. Het leven werd in Nederland 7,2 procent duurder in de maand februari. Vooral de hoge energieprijzen zijn de oorzaak. Maar ook huren en de prijzen van levensmiddelen stijgen fors. Omdat de lonen niet meestijgen, doet inflatie bij iedereen direct pijn in de portemonnee.

De Belastingdienst en spaargeld

Vanaf het belastingjaar 2021 gaat de Belastingdienst voor box 3 niet langer uit van een fictieve vermogensverdeling, maar van de zogeheten spaarvariant. Hierbij telt de daadwerkelijke verdeling van het box 3-vermogen tussen spaargeld en overige bezittingen (beleggingen, onroerend goed, vorderingen, etc.). Wat het spaargeld opgebracht heeft wordt dan berekend aan de hand van de depositorente. Helaas krijgt u niet automatisch terugbetaald wat er in het verleden eventueel te veel is ingehouden, toen er nog werd gerekend met een fictief rendement. Voorlopig krijgen alleen mensen die bezwaar hebben gemaakt compensatie, het kabinet beslist later dit jaar over de groep die dit niet heeft ingediend.

Beleggen als alternatief

Als u overweegt om meer te gaan beleggen en minder te sparen, kan het zijn dat u vragen heeft. Hoe gaat u van start zonder ervaring? Of als u er toch wat onzeker over bent? Evi helpt u graag. Op de pagina Sparen of beleggen vindt u rekenvoorbeelden, waarmee zichtbaar wordt wat beleggen u kan opleveren ten opzichte van sparen.

Investeren voor de lange termijn, tegen niet al te hoge kosten, in een goed gespreide portefeuille; daarvoor bent u bij Evi aan het juiste adres. Daarnaast belegt Evi  duurzaam, zodat u ook op dat vlak een goed gevoel kunt hebben over uw financiële toekomst.

Behoefte aan persoonlijk advies? Maak dan een afspraak met één van onze beleggingscoaches.

3.230.143.213