Sparen of beleggen, wanneer spaart u te veel?

Nederlanders zijn spaarzaam. Uit een studie van de AFM is gebleken dat bijna de helft van de Nederlanders voldoende buffer heeft om te beleggen, maar dat niet doet. Met een negatieve spaarrente en een sterk oplopende inflatie, is beleggen voor veel huishoudens een betere optie.

Wanneer spaart u te veel?

Het Nibud adviseert om drie netto maandsalarissen per huishouden aan te houden als financiële buffer. Veel huishoudens hebben meer spaargeld dan nodig is. De Autoriteit Financiële Markten publiceerde in maart 2022 een onderzoek waaruit blijkt dat bijna de helft van de Nederlandse huishoudens voldoende financiële buffer heeft om te beleggen in plaats van te sparen: ‘Van de ruim 5 miljoen niet-beleggende huishoudens hadden er 3,1 miljoen, na aftrek van een veilige buffer voor financiële tegenslagen, ongeveer € 20.000 beschikbaar om te beleggen, terwijl ze dat niet deden.’ Opvallend is verder dat de mensen die wel beleggen, dat niet altijd op de juiste manier doen. Aangeraden wordt: investeren voor de lange termijn, tegen niet al te hoge kosten, in een goed gespreide portefeuille.

Inflatie maakt geld minder waard

Voor het eerst in jaren hebben we weer te maken met hoge inflatie. Door inflatie en de negatieve spaarrente daalt de waarde van spaargeld en kost sparen geld. Het leven werd in Nederland 7,2 procent duurder in de maand februari. Vooral de hoge energieprijzen zijn de oorzaak. Maar ook huren en de prijzen van levensmiddelen stijgen fors. Omdat de lonen niet meestijgen, doet inflatie bij iedereen direct pijn in de portemonnee.

De Belastingdienst en spaargeld

Vanaf het belastingjaar 2021 gaat de Belastingdienst voor box 3 niet langer uit van een fictieve vermogensverdeling, maar van de zogeheten spaarvariant. Hierbij telt de daadwerkelijke verdeling van het box 3-vermogen tussen spaargeld en overige bezittingen (beleggingen, onroerend goed, vorderingen, etc.). Wat het spaargeld opgebracht heeft wordt dan berekend aan de hand van de depositorente. Helaas krijgt u niet automatisch terugbetaald wat er in het verleden eventueel te veel is ingehouden, toen er nog werd gerekend met een fictief rendement. Voorlopig krijgen alleen mensen die bezwaar hebben gemaakt compensatie, het kabinet beslist later dit jaar over de groep die dit niet heeft ingediend.

Beleggen als alternatief

Als u overweegt om meer te gaan beleggen en minder te sparen, kan het zijn dat u vragen heeft. Hoe gaat u van start zonder ervaring? Of als u er toch wat onzeker over bent? Evi helpt u graag. Op de pagina Sparen of beleggen vindt u rekenvoorbeelden, waarmee zichtbaar wordt wat beleggen u kan opleveren ten opzichte van sparen.

Investeren voor de lange termijn, tegen niet al te hoge kosten, in een goed gespreide portefeuille; daarvoor bent u bij Evi aan het juiste adres. Daarnaast belegt Evi  duurzaam, zodat u ook op dat vlak een goed gevoel kunt hebben over uw financiële toekomst.

Behoefte aan persoonlijk advies? Maak dan een afspraak met één van onze beleggingscoaches.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.232.62.64