Interview met Theo Nijssen

Theo Nijssen

We maken uitgebreider kennis met de mensen van Evi. Wat maakt hun werk zo bijzonder? Deze keer in de serie Leer de kenner kennen, spreken we met Theo Nijssen. Nijssen is Directeur Beleggingsfondsen bij Kempen Capital Management en verantwoordelijk voor alle beleggingsfondsen van Evi van Lanschot. Met zijn dertig jaar ervaring kent hij de kneepjes van het beleggingsvak en het fondsenmanagement als geen ander.

Om een beter inzicht te krijgen in de selectie van fondsen voor Evi, leggen we Theo een aantal vragen voor. Wat zijn beleggingsfondsen precies? Wat komt er allemaal kijken bij de selectie? Wanneer zijn beleggingsfondsen geschikt voor opname in de Evi Fondsen en waarmee onderscheidt Evi zich?

Wat zijn beleggingsfondsen?

Een beleggingsfonds belegt geld voor meerdere beleggers gezamenlijk. Het beleggingsbeleid wordt uitbesteed aan specialisten. Een aandelenfonds bijvoorbeeld heeft aandelen van verschillende bedrijven in de portefeuille. Door te beleggen in zo’n fonds, investeer je in meer bedrijven, sectoren of regio’s tegelijk. Zo spreid je de risico’s. Verlies van het ene bedrijf of sector wordt gecompenseerd door winst van een ander. Hoe de portefeuille van het fonds is samengesteld, hangt af van de fondsbeheerders. “Bovendien is een fonds altijd een juridische entiteit. Zo zijn de rechten van de aandeelhouder vastgelegd, hebben fondsen een rapportageverplichting, een vergunning van de AFM en een fondsbestuur met bij voorkeur onafhankelijke leden die toezicht houden ”.

“Omdat wij geld van onze klanten beleggen, willen we natuurlijk precies weten hoe zo’n fonds is opgebouwd en hoe het bestuurd wordt, voordat we het opnemen in onze portefeuille”.

Fondsselectie is net als headhunten

“Omdat achter elk fonds een gespecialiseerd team mensen zit, willen wij exact weten wie dat zijn en hoe die werken en samenwerken. Ik vergelijk het wel eens met headhunting. Als ik iemand in dienst neem, kijk ik niet alleen naar het cv. Ik ga dan een gesprek aan en beoordeel iemand op kennis én persoonlijkheid. Betrouwbaarheid en transparantie staan bijvoorbeeld voorop als wij vermogen aan een andere partij uitbesteden. Maar we willen ook bevestiging dat iemand goed samenwerkt. Mensen kunnen wel zeggen wat ze allemaal doen of kunnen, ik wil het eerst zien en voelen voordat ik daar vertrouwen aan kan geven”, benadrukt Nijssen.

“Gesprekken aangaan is dus een van de belangrijkste onderdelen van een goede fondsselectie. En natuurlijk checken we ook de referenties. Dat doen we door andere beleggers in dat fonds te vragen hoe de fondsmanager werkt, wat de positieve en minder positieve ervaringen zijn en waar we op moeten letten. Evi belegt namens haar klanten veel geld in fondsen en we willen dat op een veilige manier doen bij de beste beleggers. Wij zijn in feite recruiters van beleggingstalent over de hele wereld.”

Op welke elementen beoordelen jullie een fonds?

Alle fondsen waarin Evi belegt, zijn vooraf zorgvuldig beoordeeld op een aantal onderdelen. Zo kijken we naar Organisatie, Strategie, Portfolio, Performance, ESG (Milieu, mens en bestuur), hoe het juridisch in elkaar steekt, of aan de rapportageplicht wordt voldaan. Pas als dat allemaal getoetst is, kan een fonds in aanmerking komen voor Evi van Lanschot.

“We hechten ook waarde aan het feit dat fondsbeheerders actief in hun eigen fonds beleggen. En dat ze met de bedrijven waarin zij beleggen praten over de het klimaat beleid en ESG-principes. Dat ze aanwezig zijn op de aandeelhoudersvergadering en hun stemrecht gebruiken. Bijvoorbeeld over het beloningssysteem of de samenstelling van de Raad van Bestuur. Allemaal belangrijke aspecten die meewegen in de zorgvuldige selectie die we maken."

Blijven monitoren

“En als ze door de uitgebreide selectie zijn gekomen, blijven we ze op de voet volgen om de kwaliteit doorlopend te waarborgen. Dat doen we elk kwartaal tijdens formele monitor meetings waarbij we alle fondsen op al die verschillende onderdelen een groene, oranje of rode vlag toekennen. Hier hebben we een gestructureerd proces voor met een heldere checklist.

Als er bijvoorbeeld een aantal belangrijke mensen uit een team vertrekken, komt er een oranje vlag op Organisatie. Dan gaan we vragen hoe ze dat gaan oplossen, wat gaan ze doen om de juiste mensen weer aan te trekken. Lossen ze dat op dan krijgen ze weer een groene vlag. Maar als het niet lukt hebben we een issue en kan de vlag rood worden. Dan wordt de belegging uit de Evi Fondsen verwijderd.”

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker

“Onze klanten vragen ook steeds meer naar duurzame fondsen. In de eerste plaats kijken we naar de ESG-principes. Maar alleen een beleid zegt niet zoveel. We kijken ook of deze milieu, mens en goed bestuur-elementen echt geïntegreerd zijn in het beleggingsbeleid. Daarnaast hebben we ook een aantal uitsluitingscriteria bij Evi. Naast wapens, kinderarbeid en tabak sluiten we bedrijven uit met een “falen” classificatie van de Global Compact van de Verenigde Naties. Dit zijn bedrijven die betrokken zijn bij controversiële zaken zoals het schenden van mensenrechten, slechte arbeidsomstandigheden, vervuiling van het milieu en corruptie.

“Op deze manier kunnen we met alle beleggers samen de wereld een beetje verbeteren. Door de goede dingen te belonen, en aandacht te geven aan zaken die beter kunnen. Met het gezamenlijk vermogen van onze klanten kunnen we zo best veel positieve invloed uitoefenen op fondsen en de bedrijven waarin zij beleggen.”

Kun je niet net zo goed zelf je fondsen selecteren?

“We besteden heel veel aandacht aan een zorgvuldige selectie van onze fondsen en opvolgende monitoring. Tegen de tijd dat een fonds goedgekeurd is voor Evi hebben we dus echt al heel veel werk verzet. Daarom is het belangrijk om beleggingskeuzes niet alleen te baseren op rendementen uit het verleden.

En rendementscijfers zeggen mij niet zoveel omdat je dan alleen ziet, wat de fondsen gepresteerd hebben in de afgelopen jaren, terwijl het juist om de toekomst gaat. Er kunnen ondertussen zoveel zaken veranderen, denk alleen al aan veranderingen in het team dat het fonds beheert. Fondsen selecteren is dan ook kwalitatief vooruitkijken in plaats van kwantitatief terugkijken. Hoe gaat het de komende jaren? Dat staat bij ons voorop en dat onderzoeken we grondig. Bovendien maken wij ook afspraken met fondshuizen over vergoedingen. Met het gezamenlijk vermogen van onze klanten kunnen wij scherpe tarieven bedingen voor onze klanten. En omdat duurzaamheid steeds belangrijker wordt, kunnen wij daar ook eisen aan stellen. Daarom kun je beter in de fondsen van Evi beleggen dan ze zelf uitkiezen.”

Nog een tip voor klanten van Evi van Lanschot?

Daar kan ik heel kort over zijn: “Beleggen is en blijft een lange termijn investering. Houd je aan je plan en laat je niet leiden door de waan van de dag. En focus daarbij niet op de rendementen van het afgelopen kwartaal.”

3.238.121.7