Waar moet u op letten bij een risicoprofiel?

Een goede vermogensbeheerder kiezen is al lastig genoeg. Een vergelijking maken aan de hand van de naam van een risicoprofiel blijkt vrijwel onmogelijk. Dit komt omdat vermogensbeheerders en banken hier zelf een naam en invulling aan mogen geven. Zo kan een defensief risicoprofiel bij de één een hele andere invulling hebben als een defensief risicoprofiel bij de ander. Risicoprofielen vergelijken van verschillende beheerders wordt hierdoor een flinke studie.

Wat zegt een risicoprofiel eigenlijk?

Een risicoprofiel komt meestal tot stand op basis van uw antwoorden op een vragenlijst. Het profiel geeft aan wat voor risico u kunt en wilt lopen met uw beleggingen. Via het profiel maakt u afspraken met de beheerder over de verdeling van uw vermogen. Zo ligt er vast hoeveel er belegd mag worden in de verschillende beleggingscategorieën zoals obligaties, aandelen, vastgoed en grondstoffen.

In de praktijk blijkt dat beheerders hier nogal verschillende opvattingen over hebben. Zo belegt de een in een defensief risicoprofiel altijd tussen de 40% en 80% in obligaties. Een andere beheerder kiest bij een defensief risicoprofiel voor een weging van tussen de 50% en 100% in obligaties. En weer een andere heeft een bandbreedte van 20% tot 70% voor obligaties in een defensief risicoprofiel. Dit lijken relatief kleine verschillen, echter kunnen ze een groot verschil in risico tot gevolg hebben.

Een verschil in risico heeft doorgaans een verschil in rendement tot gevolg. Daarbij geldt het economische principe; hoe meer risico, hoe groter de beloning (lees rendement) die hiertegenover zou moeten staan. Zo kan een defensief risicoprofiel bij beheerder A over een bepaalde periode een hoger rendement hebben behaald dan een defensief risicoprofiel bij beheerder B. De keuze voor beheerder A is, op basis van rendement, snel gemaakt. Het verschil in rendement kan echter zijn ontstaan doordat beheerder A in deze periode meer risico heeft genomen. Zolang het goed gaat op de beurs is dit positief. Pas wanneer de markten dalen, kan dit problemen veroorzaken. Wanneer beheerder A inderdaad meer risico heeft genomen, daalt het vermogen sterker dan dat van beheerder B. Het is hierdoor mogelijk dat u een groot gedeelte van uw vermogen kwijt raakt, terwijl u dacht dat deze beheerder het juist beter deed dan de concurrent.

Waar moet ik op letten?

Zodra u een risicoprofiel geadviseerd krijgt, is het belangrijk om verder te kijken dan de naam van het risicoprofiel alleen. 3 punten waar u op kunt letten zijn:

  1. De geadviseerde verdeling van uw vermogen. Hoeveel procent van uw vermogen wordt risicodragend belegd (bijvoorbeeld aandelen, vastgoed en grondstoffen)? En hoeveel risicomijdend (bijvoorbeeld obligaties, garantieproducten en liquiditeiten)?
  2. De bandbreedtes waarbinnen de beheerder zich mag bewegen. Wellicht wordt er op het moment dat u een voorstel krijgt weinig in aandelen belegd. Door ruime bandbreedtes kan de beheerder echter wel de vrijheid hebben om uw portefeuille volledig in aandelen te gaan beleggen.
  3. De verschillen in het rendement tussen gelijknamige profielen bij  verschillende beheerders. Zijn er bijzonder grote schommelingen in het rendement van de portefeuille? Of beweegt de portefeuille zich stabieler, ook in tijden dat de beurzen negatief zijn? Doorgaans duidt een hogere bewegelijkheid op een portefeuille waarin meer risico is genomen.

Hoe doet Evi dit?

Evi gaat een stap verder dan het adviseren van een risicoprofiel alleen. Zodra u een rekening opent vragen wij u naar uw wensen en doelstellingen voor uw vermogen. Daarnaast vragen wij u naar uw financiële positie, uw kennis en ervaring en uw risicobereidheid. Zo kan het voor u belangrijk zijn om over 10 of 20 jaar een bepaald vermogen te hebben opgebouwd om uw hypotheek mee af kunnen te lossen. Of u wilt beleggen met als doel om uw pensioeninkomen aan te vullen. Evi maakt de haalbaarheid van deze financiële doelstellingen voor u inzichtelijk aan de hand van een zogenaamde haalbaarheidsanalyse. Deze analyse drukt in een percentage uit, wat de kans is dat u uw financiële doelstelling behaalt met het geadviseerde risicoprofiel en het bedrag dat u gaat beleggen. Dit geeft u meer inzicht in de korte –en lange termijnrisico’s die beleggen volgens het geadviseerde risicoprofiel met zich meebrengen ten opzichte van de doelstellingen die u wilt behalen. Het kan zijn dat uw doelstellingen moeilijk of niet haalbaar zijn met het geadviseerde risicoprofiel en het bedrag dat u wilt en kunt beleggen.

Conclusie

De naam van een risicoprofiel leent zich maar beperkt voor een vergelijking tussen vermogensbeheerders. Het is van belang om goed te kijken naar de invulling van het risicoprofiel en de bandbreedtes die de beheerder hanteert voor de verschillende beleggingscategorieën. Nog belangrijker is het om te kijken of het specifieke profiel past bij uw doelstellingen, financiële positie en risicobereidheid. In de ideale situatie behaalt u uw financiële doelstelling terwijl u zo min mogelijk risico neemt met uw vermogen.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.232.62.64