Belastingvrij schenken woning naar €100.000

Vanaf 2017 is het weer mogelijk om belastingvrij € 100.000 te schenken voor de eigen woning.  Deze schenkingsvrijstelling kenden we ook al in 2013 en 2014, maar nu is de vrijstelling permanent geworden. Ook nu kun je aan iedereen belastingvrij schenken, dus niet alleen aan je kind. Maar er zijn ook verschillen tussen de vrijstelling toen en de schenkingsvrijstelling vanaf 2017.

Ik zet vier belangrijke verschillen voor de mogelijkheden voor schenken voor een huis van je kind je op een rij:

1. Leeftijdsgrens

Bij de schenking in 2013 en 2014 was er geen leeftijdsgrens. Vanaf 2017 moet de ontvanger van de schenking in principe tussen de 18 en 40 jaar zijn. Is de ontvanger al ouder, maar is de fiscaal partner nog geen 40, dan mag de schenking toch belastingvrij worden ontvangen. Schenken aan een kind boven de 40 is ook mogelijk. Lees hier meer over belastingvrij schenken aan je kleinkind.

2. Eens geschonken blijft geschonken

Het is niet meer mogelijk om de schenking herroepelijk te doen. Dat betekent dus dat je de schenking niet meer terug kunt draaien. 

3. Spreiden over drie jaren

Vanaf 1 januari 2017 mag de schenking worden gespreid over drie aaneengesloten jaren. In 2013 en 2014 moest de schenking in één jaar plaatsvinden. Nu mag je bijvoorbeeld in 2017 een bedrag van € 20.000 schenken, in 2018 schenk je niets en dan schenk je in 2019 € 80.000. De schenkingen zijn allebei onbelast als ook aan de overige voorwaarden is voldaan.

4. Ontbindende voorwaarde

In 2013 en 2014 was alleen de schenking voor een verbouwing een schenking onder ontbindende voorwaarde. Nu zijn alle schenkingen voor de eigen woning schenkingen onder ontbindende voorwaarde. De schenking komt dus direct tot stand. De ontvanger heeft het lopende kalenderjaar en de twee jaar daarna de tijd om het ontvangen bedrag te gebruiken voor de eigen woning. Gebeurt dit niet, dan wordt de schenking teruggedraaid of moet de ontvanger alsnog schenkbelasting betalen.

Let op: het is een eenmalige vrijstelling. Heb je vóór 2017 iemand al een keer een schenking voor de eigen woning gedaan maar nog niet voor de volle € 100.000?  Dan is er sprake van een ingewikkeld overgangsrecht. In sommige gevallen mag je dan nog een aanvullende schenking doen. Laat dit goed uitzoeken voordat je een schenking doet.

Groet

Evi

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.239.152.207