Belastingvrij schenken woning naar €100.000

Vanaf 2017 is het weer mogelijk om belastingvrij € 100.000 te schenken voor de eigen woning.  Deze schenkingsvrijstelling kenden we ook al in 2013 en 2014, maar nu is de vrijstelling permanent geworden. Ook nu kun je aan iedereen belastingvrij schenken, dus niet alleen aan je kind. Maar er zijn ook verschillen tussen de vrijstelling toen en de schenkingsvrijstelling vanaf 2017.

Ik zet vier belangrijke verschillen voor de mogelijkheden voor schenken voor een huis van je kind je op een rij:

1. Leeftijdsgrens

Bij de schenking in 2013 en 2014 was er geen leeftijdsgrens. Vanaf 2017 moet de ontvanger van de schenking in principe tussen de 18 en 40 jaar zijn. Is de ontvanger al ouder, maar is de fiscaal partner nog geen 40, dan mag de schenking toch belastingvrij worden ontvangen. Schenken aan een kind boven de 40 is ook mogelijk. Lees hier meer over belastingvrij schenken aan je kleinkind.

2. Eens geschonken blijft geschonken

Het is niet meer mogelijk om de schenking herroepelijk te doen. Dat betekent dus dat je de schenking niet meer terug kunt draaien. 

3. Spreiden over drie jaren

Vanaf 1 januari 2017 mag de schenking worden gespreid over drie aaneengesloten jaren. In 2013 en 2014 moest de schenking in één jaar plaatsvinden. Nu mag je bijvoorbeeld in 2017 een bedrag van € 20.000 schenken, in 2018 schenk je niets en dan schenk je in 2019 € 80.000. De schenkingen zijn allebei onbelast als ook aan de overige voorwaarden is voldaan.

4. Ontbindende voorwaarde

In 2013 en 2014 was alleen de schenking voor een verbouwing een schenking onder ontbindende voorwaarde. Nu zijn alle schenkingen voor de eigen woning schenkingen onder ontbindende voorwaarde. De schenking komt dus direct tot stand. De ontvanger heeft het lopende kalenderjaar en de twee jaar daarna de tijd om het ontvangen bedrag te gebruiken voor de eigen woning. Gebeurt dit niet, dan wordt de schenking teruggedraaid of moet de ontvanger alsnog schenkbelasting betalen.

Let op: het is een eenmalige vrijstelling. Heb je vóór 2017 iemand al een keer een schenking voor de eigen woning gedaan maar nog niet voor de volle € 100.000?  Dan is er sprake van een ingewikkeld overgangsrecht. In sommige gevallen mag je dan nog een aanvullende schenking doen. Laat dit goed uitzoeken voordat je een schenking doet.

Groet

Evi

3.215.186.30