Heb je een schenking ontvangen?

Heb je een schenking ontvangen? Dan moet je daar misschien schenkbelasting over betalen. Soms hoef je geen schenkbelasting te betalen of betaalt de schenker deze voor jou. Drie aandachtspunten bij schenking.

1. Vrijgesteld bedrag

Je mag in 2019 € 5.428 belastingvrij van je ouders ontvangen. Een schenking van anderen, bijvoorbeeld je grootouders, is voor € 2.173 vrijgesteld. Over het meerdere ben je schenkbelasting verschuldigd. Blijft de schenking onder het vrijgestelde bedrag, dan hoef je geen aangifte te doen.
Als je in 2019 van je ouders een hogere schenking gekregen hebt, dan is deze onder voorwaarden éénmalig vrijgesteld tot € 26.040. Als je de schenking gebruikt hebt voor de aanschaf van je eigen woning of aflossing van je eigen woningschuld, dan wordt de éénmalige vrijstelling zelfs verhoogd tot € 54.246 (2019). Als je een schenking onder deze hoge vrijstelling ontvangt, moet je wel aangifte doen.

2. Aangifte doen vóór 1 maart

Je aangifte moet vóór 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarin je de schenking kreeg binnen zijn bij de Belastingdienst. Op de site van de Belastingdienst kun je het aangifteformulier downloaden. Je kunt dit formulier ook digitaal invullen. Je moet de schenkbelasting betalen binnen zes weken nadat je de aanslag van de Belastingdienst hebt ontvangen. Kun je de aanslag op dat moment niet betalen? Of kun je de aanslag niet in één keer betalen? Dan zijn er zijn mogelijkheden voor uitstel van betaling of een betalingsregeling. Neem daarvoor contact op met de Belastingdienst.

3. Schenking vrij van recht

Normaal gesproken betaal jij als ontvanger van de schenking de schenkbelasting. Maar als de schenker bij de schenking bepaalt dat deze vrij van recht is, dan betaalt de schenker zelf de schenkbelasting. Je ontvangt dan een netto bedrag. Daarvoor moet de schenker wel wat meer rekenwerk doen, want het feit dat jij als ontvanger de schenkbelasting niet zelf hoeft te betalen wordt ook als een schenking gezien. En daarover moet dan ook weer schenkbelasting worden betaald. De schenker zal dan ook de Aangifte schenkbelasting moeten indienen.

Heb je een schenking ontvangen? Bedenk daar dan ook een mooi beleggingsdoel voor.

Groet,
Evi

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.232.62.64