Heb je een schenking ontvangen?

Heb je een schenking ontvangen? Dan moet je daar misschien schenkbelasting over betalen. Soms hoef je geen schenkbelasting te betalen of betaalt de schenker deze voor jou. Drie aandachtspunten bij schenking.

1. Vrijgesteld bedrag

Je mag in 2019 € 5.428 belastingvrij van je ouders ontvangen. Een schenking van anderen, bijvoorbeeld je grootouders, is voor € 2.173 vrijgesteld. Over het meerdere ben je schenkbelasting verschuldigd. Blijft de schenking onder het vrijgestelde bedrag, dan hoef je geen aangifte te doen.
Als je in 2019 van je ouders een hogere schenking gekregen hebt, dan is deze onder voorwaarden éénmalig vrijgesteld tot € 26.040. Als je de schenking gebruikt hebt voor de aanschaf van je eigen woning of aflossing van je eigen woningschuld, dan wordt de éénmalige vrijstelling zelfs verhoogd tot € 54.246 (2019). Als je een schenking onder deze hoge vrijstelling ontvangt, moet je wel aangifte doen.

2. Aangifte doen vóór 1 maart

Je aangifte moet vóór 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarin je de schenking kreeg binnen zijn bij de Belastingdienst. Op de site van de Belastingdienst kun je het aangifteformulier downloaden. Je kunt dit formulier ook digitaal invullen. Je moet de schenkbelasting betalen binnen zes weken nadat je de aanslag van de Belastingdienst hebt ontvangen. Kun je de aanslag op dat moment niet betalen? Of kun je de aanslag niet in één keer betalen? Dan zijn er zijn mogelijkheden voor uitstel van betaling of een betalingsregeling. Neem daarvoor contact op met de Belastingdienst.

3. Schenking vrij van recht

Normaal gesproken betaal jij als ontvanger van de schenking de schenkbelasting. Maar als de schenker bij de schenking bepaalt dat deze vrij van recht is, dan betaalt de schenker zelf de schenkbelasting. Je ontvangt dan een netto bedrag. Daarvoor moet de schenker wel wat meer rekenwerk doen, want het feit dat jij als ontvanger de schenkbelasting niet zelf hoeft te betalen wordt ook als een schenking gezien. En daarover moet dan ook weer schenkbelasting worden betaald. De schenker zal dan ook de Aangifte schenkbelasting moeten indienen.

Heb je een schenking ontvangen? Bedenk daar dan ook een mooi beleggingsdoel voor.

Groet,
Evi

3.238.121.7