Het achtste wereldwonder: rente-op-rente

Rente op rente

Albert Einstein is met name beroemd vanwege zijn wetenschappelijk onderzoek. En een beetje om zijn bijzondere uiterlijk. Decennia geleden maakte hij een opmerking in een interview, die vandaag de dag nog steeds niet is vergeten. Een interviewer vroeg hem wat hij het achtste wereldwonder vond. Hij antwoordde: samengestelde rente. Tegenwoordig noemen we dat vaak het rente-op-rente effect. Hoe men het ook noemt, een klein wonder is het zeker.

Wat is rente-op-rente?

Het betekent simpelweg dat als u rente ontvangt over uw geld en dat niet opneemt, u over die rente ook weer rente ontvangt. Dankzij dit effect kan uw vermogen groeien, zonder dat uzelf opnieuw geld hoeft in te leggen.

Hoewel we vaak spreken van rente-op-rente, is er bij beleggen eigenlijk sprake van rendement-op-rendement. Het principe werkt hetzelfde: als uw beleggingen meer waard worden, maar u geen geld onttrekt aan uw portefeuille, dan kan er over het eerdere rendement ook weer rendement worden gemaakt. Dit heeft een enorm effect op de omvang van uw vermogen. Wanneer dit principe jarenlang door kan werken, treedt er een sneeuwbaleffect op. Uw vermogen groeit steeds sneller.

Rendement-op-rendement berekenen

Stel dat u, in een hypothetische situatie, eenmalig € 10.000 belegt, met een jaarlijks rendement van 4%. De tabel hieronder laat zien hoe het vermogen zich ontwikkelt bij iemand die het rendement jaarlijks onttrekt aan de portefeuille en iemand die het rendement juist niet onttrekt. De tabel laat zien dat bij niet-onttrekken het bedrag na een aantal jaar een vlucht neemt. Het effect van rendement-op-rendement gaat dan werken. De ingelegde € 10.000 groeit in 20 jaar uit tot € 21.911! De kolom ernaast laat zien wat er met het vermogen gebeurt als het rendement ieder jaar aan de portefeuille onttrokken wordt. Let op: dit is een fictieve situatie, in de werkelijkheid zal de waarde van uw beleggingen fluctueren. Daarnaast is het belangrijk om te realiseren dat beleggen natuurlijk ook risico’s kent, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

 

Jaar

Ontwikkeling van het vermogen zonder jaarlijkse onttrekking

Ontwikkeling van het vermogen met jaarlijkse onttrekking van € 400

1

€ 10.400,00

€ 10.400,00

2

€ 10.816,00

€ 10.400,00

3

€ 11.248,64

€ 10.400,00

18

€ 20.258,17

€ 10.400,00

19

€ 21.068,49

€ 10.400,00

20

€ 21.911,23

€ 10.400,00

Vermogen na 20 jaar

€ 21.911,23

€ 18.000,00 (€ 10.000 + 20 jaar a € 400)

Rendement cumulatief absoluut

€ 11.911,23

€ 8000,00

Rendement cumulatief procentueel

119,11%

80%

 

Onderstaande grafiek toont duidelijk het verschil. Na verloop van tijd wordt het effect van rendement-op-rendement steeds beter waarneembaar, de lijnen lopen steeds verder uit elkaar. Het eindkapitaal bij een fictief rendement van 4% per jaar zonder onttrekking verschilt na 20 jaar € 3.911 ten opzichte van wel onttrekken. Dit komt neer op ruim 21% verschil.

 

In deze grafiek wordt gebruikgemaakt van een fictief rendement van 4%. Anders dan in het voorbeeld, kan de waarde van uw beleggingen fluctueren. Bij de groene lijn wordt dit rendement jaarlijks uit de fictieve portefeuille onttrokken. Bij de paarse lijn blijft het rendement in de portefeuille staan.

Beleg voor de lange termijn

Het voorbeeld in de grafiek laat zien dat de totale opbrengst van deze fictieve beleggingsportefeuille hoger is als u ook het rendement voor u laat werken, in plaats van het rendement jaarlijks te onttrekken. In beide gevallen wordt geen rekening gehouden met eventuele belastingen, inflatie of andere factoren die van invloed kunnen zijn op het rendement.

Hoe langer u uw beleggingen laat renderen zonder te onttrekken, hoe meer u kunt profiteren van het effect van rendement-op-rendement, zolang uw beleggingen renderen. Beleg daarom voor de lange termijn door op tijd te beginnen.

Zelf uitrekenen wat het effect van rendement-op-rendement bij een verwacht fictief rendement en looptijd is? Dat kan via deze calculator.

Factoren voor succes

Hoe groot het effect van samengestelde rendement bij beleggingen is, hangt van drie factoren af:

  1. Tijd. Hoe langer u het geld laat staan, hoe beter. De grafiek toont aan dat het effect groter wordt naarmate het vermogen langer de tijd heeft om te groeien.
  2. Het percentage aan rendement. Een laag rendement beperkt het uiteindelijke effect van rendement-op-rendement. Hoe hoger het rendement, hoe groter de impact van wat Einstein het achtste wereldwonder noemde.
  3. De inleg. Hoe hoger uw inleg, hoe groter het effect.

Wat zijn uw mogelijkheden?

Om te profiteren van rendement-op-rendement kunt u starten met beleggen. Evi helpt u graag. Voordat u daadwerkelijk gaat beginnen met beleggen is het goed om een paar dingen scherp te hebben, zoals uw beleggingsdoel. Is dit een pensioendoelstelling? Dan is Evi Pensioenbeleggen voor u misschien interessant. Wilt u sparren over de beste oplossing voor u? Neem dan contact op met onze vermogenscoaches of met een financieel adviseur.

Let op: beleggen kent risico’s, u kunt (een deel) van uw inleg verliezen. Deze tekst is geen advies.

3.238.121.7