Levenslooptegoed

Misschien heb je nog een bestaande levensloopregeling waarin je vermogen hebt opgebouwd. In 2015 geldt de 80%-regeling weer voor opname van je gehele levenslooptegoed. Je kent deze regeling wellicht al uit 2013, toen gold deze regeling ook. De 80%-regeling houdt in, dat er maar 80% van je levenslooptegoed belast wordt in Box 1. Heb je hier destijds geen gebruik van gemaakt? Bekijk dan dit jaar of je deze mogelijkheid wilt benutten.

Vijf aandachtspunten:

1. Saldo 31 december 2013

De 80%-regeling is van toepassing over het levenslooptegoed dat op 31 december 2013 op je levenslooprekening stond. Het tegoed wat daarna is opgebouwd wordt bij opname volledig belast.

2. Alleen bij volledige opname

Verder geldt de 80%-regeling alleen bij volledige opname van het tegoed. Bij gedeeltelijke opname van het levenslooptegoed geldt de regeling niet. Gedeeltelijke opnames van het levenslooptegoed worden geheel in de heffing betrokken.

3. Regeling eindigt in 2021

De levensloopregeling wordt algeheel afgeschaft per 31 december 2021. Een eventueel aanwezig tegoed wordt op dat moment belast tegen het reguliere IB-tarief. De 80%-regeling geldt dan niet meer.

4. Vrijwillige besteding

Sinds 1 januari 2013 zijn er geen bestedingseisen meer bij opname van het levenslooptegoed. Je kunt dus zelf bepalen wat je wilt doen met vrijgekomen middelen uit de levensloopregeling.

5. 80%-regeling versus vermogensrendementsheffing

Realiseer je wel dat bij (vervroegde) opname van het levenslooptegoed, dit vermogen tot de Box 3 grondslag kan gaan behoren, wanneer je het geld bijvoorbeeld op een privé spaarrekening zet. Voor zover je vermogen in Box 3 boven het heffingsvrije vermogen van  € 21.330 (of € 42.660 met fiscaal partner) uitkomt, betaal je vermogensrendementsheffing.

Of het interessant is om gebruik te maken van deze 80%-regeling is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Bespreek samen met jouw adviseur of je dit jaar actie wilt ondernemen. Mocht je het vrijgekomen vermogen willen sparen of beleggen, dan kan dat via Evi!

Groet,
Evi

Geschreven naar de stand van zaken januari 2015

3.230.143.213