Levenslooptegoed

Misschien heb je nog een bestaande levensloopregeling waarin je vermogen hebt opgebouwd. In 2015 geldt de 80%-regeling weer voor opname van je gehele levenslooptegoed. Je kent deze regeling wellicht al uit 2013, toen gold deze regeling ook. De 80%-regeling houdt in, dat er maar 80% van je levenslooptegoed belast wordt in Box 1. Heb je hier destijds geen gebruik van gemaakt? Bekijk dan dit jaar of je deze mogelijkheid wilt benutten.

Vijf aandachtspunten:

1. Saldo 31 december 2013

De 80%-regeling is van toepassing over het levenslooptegoed dat op 31 december 2013 op je levenslooprekening stond. Het tegoed wat daarna is opgebouwd wordt bij opname volledig belast.

2. Alleen bij volledige opname

Verder geldt de 80%-regeling alleen bij volledige opname van het tegoed. Bij gedeeltelijke opname van het levenslooptegoed geldt de regeling niet. Gedeeltelijke opnames van het levenslooptegoed worden geheel in de heffing betrokken.

3. Regeling eindigt in 2021

De levensloopregeling wordt algeheel afgeschaft per 31 december 2021. Een eventueel aanwezig tegoed wordt op dat moment belast tegen het reguliere IB-tarief. De 80%-regeling geldt dan niet meer.

4. Vrijwillige besteding

Sinds 1 januari 2013 zijn er geen bestedingseisen meer bij opname van het levenslooptegoed. Je kunt dus zelf bepalen wat je wilt doen met vrijgekomen middelen uit de levensloopregeling.

5. 80%-regeling versus vermogensrendementsheffing

Realiseer je wel dat bij (vervroegde) opname van het levenslooptegoed, dit vermogen tot de Box 3 grondslag kan gaan behoren, wanneer je het geld bijvoorbeeld op een privé spaarrekening zet. Voor zover je vermogen in Box 3 boven het heffingsvrije vermogen van  € 21.330 (of € 42.660 met fiscaal partner) uitkomt, betaal je vermogensrendementsheffing.

Of het interessant is om gebruik te maken van deze 80%-regeling is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Bespreek samen met jouw adviseur of je dit jaar actie wilt ondernemen. Mocht je het vrijgekomen vermogen willen sparen of beleggen, dan kan dat via Evi!

Groet,
Evi

Geschreven naar de stand van zaken januari 2015

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.232.62.64