Vergeet deze posten niet bij je belastingaangifte

Geldmunten, pennen en papier op elkaar gestapeld

Handig, die vooraf ingevulde belastingaangifte van de Belastingdienst! Maar let op: niet alle aftrekposten zijn daarin opgenomen. Benut de aftrekposten die op jou van toepassing zijn. Evi zet de belangrijkste voor je op een rij.

Aftrekken kosten eigen woning

De Belastingdienst neemt standaard een aantal aftrekposten rond de eigen woning in je belastingaangifte op. Je mist mogelijk een aantal aantrekkelijke aftrekposten als je in 2018 een huis kocht. Zo zijn de notaris- en advieskosten onder voorwaarden aftrekbaar. Benut ook de aftrekposten als je in 2018 hebt afgelost, een hypotheek hebt overgesloten of boeterente betaalde.

En staat je woning op grond die in erfpacht is uitgegeven? Vergeet dan niet de jaarlijkse erfpachtcanon – de huur die je betaalt voor de grond – op te nemen. Woon je in een monumentenpand? Dan is 2018 het laatste jaar waarin je de onderhoudskosten nog in aftrek kunt brengen. Met ingang van 2019 is deze aftrekregeling vervangen door een subsidieregeling.

Aftrekken zorgkosten

Had je in 2018 hoge zorgkosten, die de ziektekostenverzekering niet dekt? Misschien leiden die tot een teruggave. Denk aan de kosten voor een complexe tandartsbehandeling, vervoer van en naar het ziekenhuis of een medische behandeling in het buitenland. En het gaat daarbij niet alleen om je eigen zorgkosten. Je kunt ook ziektekosten van je (fiscale) partner en kinderen jonger dan 27 jaar in de aangifte opnemen.

Maar let op: niet alle zorgkosten zijn aftrekbaar. Je mag alleen het deel van de kosten aftrekken dat uitkomt boven een bepaald bedrag: het drempelbedrag. Dat verschilt per jaar en is gebaseerd op je inkomen en dat van je eventuele (fiscale) partner. Voor een inkomen van meer dan € 40.619 geldt bijvoorbeeld een aftrekdrempel € 670 plus 5,75% van het bedrag boven € 40.619. Alleen de kosten boven deze drempel kun je aftrekken. In de digitale aangifte wordt de drempel automatisch verrekend. Of gebruik de rekenhulp van de Belastingdienst.

Aftrekken giften aan goede doelen

De overheid stimuleert het geven aan goede doelen door middel van diverse aftrekposten. Vergeet dan ook niet alle bedragen die je schonk aan goede doelen op te nemen in je belastingaangifte. Je gift moet dan wel voldoen aan diverse voorwaarden.

Giften zijn bijvoorbeeld alleen aftrekbaar boven een bepaalde drempel. Ook moet je gift ten goede zijn gekomen aan een door de Belastingdienst erkend goed doel: een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) of een vereniging. Voor het aftrekken van periodieke giften gelden andere voorwaarden dan voor het aftrekken van gewone giften

Aftrekken studiekosten

Volgde je in 2018 een studie? Dan zijn de kosten mogelijk aftrekbaar. De opleiding of studie moet gericht zijn op je beroep of een beroep dat je in de toekomst wilt gaan uitoefenen. Ook moet er sprake zijn van een leertraject waarbij je kennis hebt opgedaan onder begeleiding of toezicht. Reis- en verblijfkosten zijn niet aftrekbaar.

Ben je ondernemer? Dan kun je de kosten voor een studie aftrekken als bedrijfskosten, mits de studie zakelijk relevant is. Als ondernemer kun je ook de gemaakte reis- en verblijfkosten aftrekken.

Aftrekken van premies om een pensioentekort aan te vullen

De overheid biedt verschillende mogelijkheden om een pensioentekort fiscaal vriendelijk aan te vullen. Heb je in 2018 geld opzij gezet voor je pensioen, bijvoorbeeld door het in te leggen in een lijfrenteverzekering of een bancaire lijfrente? Vergeet dan niet deze premies in je aangifte op te nemen.

Aftrekposten in box 3

In box 3 van de belastingaangifte betaal je belasting over je vermogen. Deze belasting (vermogensrendementsheffing) wordt automatisch verrekend. Controleer wel of de gegevens in je aangifte kloppen. Want in specifieke gevallen kun je recht hebben op aftrek, bijvoorbeeld als je dividend ontvangt.

Ontvang je dividend uit binnen- en buitenlandse aandelen? Dan mag je de betaalde dividendbelasting namelijk terugvragen, om dubbele belastingheffing te voorkomen. Op het financieel jaaroverzicht van je vermogensbeheerder zie je een overzicht van de betaalde dividendbelasting. Ook voor groene beleggingen is er een aparte vrijstelling.

Let op: Evi keert voor de buitenlandse dividenden een netto dividend uit. De dividendbelasting wordt via het beleggingsfonds verrekend, en kun (en hoef) je dus niet meer af te trekken bij je belastingaangifte.

In box 3 geef je ook de waarde van een tweede woning op. Vergeet daarbij vooral niet de hypotheekschuld die daarop rust, want die vormt ook een aftrekpost. En dat geldt ook voor veel andere schulden. Denk bijvoorbeeld aan eventuele erfbelasting die je nog moet betalen. Ze vormen een aftrekpost in box 3 waardoor de belasting die je betaalt over je vermogen daalt.

Veel succes met het benutten van de voor jou relevante aftrekposten!

Groet, Evi

100.28.132.102