Vergeet deze posten niet bij je belastingaangifte

Geldmunten, pennen en papier op elkaar gestapeld

Handig, die vooraf ingevulde belastingaangifte van de Belastingdienst! Maar let op: niet alle aftrekposten zijn daarin opgenomen. Benut de aftrekposten die op jou van toepassing zijn. Evi zet de belangrijkste voor je op een rij.

Aftrekken kosten eigen woning

De Belastingdienst neemt standaard een aantal aftrekposten rond de eigen woning in je belastingaangifte op. Je mist mogelijk een aantal aantrekkelijke aftrekposten als je in 2018 een huis kocht. Zo zijn de notaris- en advieskosten onder voorwaarden aftrekbaar. Benut ook de aftrekposten als je in 2018 hebt afgelost, een hypotheek hebt overgesloten of boeterente betaalde.

En staat je woning op grond die in erfpacht is uitgegeven? Vergeet dan niet de jaarlijkse erfpachtcanon – de huur die je betaalt voor de grond – op te nemen. Woon je in een monumentenpand? Dan is 2018 het laatste jaar waarin je de onderhoudskosten nog in aftrek kunt brengen. Met ingang van 2019 is deze aftrekregeling vervangen door een subsidieregeling.

Aftrekken zorgkosten

Had je in 2018 hoge zorgkosten, die de ziektekostenverzekering niet dekt? Misschien leiden die tot een teruggave. Denk aan de kosten voor een complexe tandartsbehandeling, vervoer van en naar het ziekenhuis of een medische behandeling in het buitenland. En het gaat daarbij niet alleen om je eigen zorgkosten. Je kunt ook ziektekosten van je (fiscale) partner en kinderen jonger dan 27 jaar in de aangifte opnemen.

Maar let op: niet alle zorgkosten zijn aftrekbaar. Je mag alleen het deel van de kosten aftrekken dat uitkomt boven een bepaald bedrag: het drempelbedrag. Dat verschilt per jaar en is gebaseerd op je inkomen en dat van je eventuele (fiscale) partner. Voor een inkomen van meer dan € 40.619 geldt bijvoorbeeld een aftrekdrempel € 670 plus 5,75% van het bedrag boven € 40.619. Alleen de kosten boven deze drempel kun je aftrekken. In de digitale aangifte wordt de drempel automatisch verrekend. Of gebruik de rekenhulp van de Belastingdienst.

Aftrekken giften aan goede doelen

De overheid stimuleert het geven aan goede doelen door middel van diverse aftrekposten. Vergeet dan ook niet alle bedragen die je schonk aan goede doelen op te nemen in je belastingaangifte. Je gift moet dan wel voldoen aan diverse voorwaarden.

Giften zijn bijvoorbeeld alleen aftrekbaar boven een bepaalde drempel. Ook moet je gift ten goede zijn gekomen aan een door de Belastingdienst erkend goed doel: een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) of een vereniging. Voor het aftrekken van periodieke giften gelden andere voorwaarden dan voor het aftrekken van gewone giften

Aftrekken studiekosten

Volgde je in 2018 een studie? Dan zijn de kosten mogelijk aftrekbaar. De opleiding of studie moet gericht zijn op je beroep of een beroep dat je in de toekomst wilt gaan uitoefenen. Ook moet er sprake zijn van een leertraject waarbij je kennis hebt opgedaan onder begeleiding of toezicht. Reis- en verblijfkosten zijn niet aftrekbaar.

Ben je ondernemer? Dan kun je de kosten voor een studie aftrekken als bedrijfskosten, mits de studie zakelijk relevant is. Als ondernemer kun je ook de gemaakte reis- en verblijfkosten aftrekken.

Aftrekken van premies om een pensioentekort aan te vullen

De overheid biedt verschillende mogelijkheden om een pensioentekort fiscaal vriendelijk aan te vullen. Heb je in 2018 geld opzij gezet voor je pensioen, bijvoorbeeld door het in te leggen in een lijfrenteverzekering of een bancaire lijfrente? Vergeet dan niet deze premies in je aangifte op te nemen.

Aftrekposten in box 3

In box 3 van de belastingaangifte betaal je belasting over je vermogen. Deze belasting (vermogensrendementsheffing) wordt automatisch verrekend. Controleer wel of de gegevens in je aangifte kloppen. Want in specifieke gevallen kun je recht hebben op aftrek, bijvoorbeeld als je dividend ontvangt.

Ontvang je dividend uit binnen- en buitenlandse aandelen? Dan mag je de betaalde dividendbelasting namelijk terugvragen, om dubbele belastingheffing te voorkomen. Op het financieel jaaroverzicht van je vermogensbeheerder zie je een overzicht van de betaalde dividendbelasting. Ook voor groene beleggingen is er een aparte vrijstelling.

Let op: Evi keert voor de buitenlandse dividenden een netto dividend uit. De dividendbelasting wordt via het beleggingsfonds verrekend, en kun (en hoef) je dus niet meer af te trekken bij je belastingaangifte.

In box 3 geef je ook de waarde van een tweede woning op. Vergeet daarbij vooral niet de hypotheekschuld die daarop rust, want die vormt ook een aftrekpost. En dat geldt ook voor veel andere schulden. Denk bijvoorbeeld aan eventuele erfbelasting die je nog moet betalen. Ze vormen een aftrekpost in box 3 waardoor de belasting die je betaalt over je vermogen daalt.

Veel succes met het benutten van de voor jou relevante aftrekposten!

Groet, Evi

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.232.62.64