Evi's maandupdate

Maandupdate van Evi april 2024

In deze maandupdate

Aanhoudend sterke aandelenmarkten ondanks iets hogere rentes en lagere winstverwachtingen

In maart zagen we opnieuw groei in de aandelenmarkten. De sterke Amerikaanse economie blijft de drijvende kracht. Ondanks stijgende rentes en lagere winstverwachtingen, blijft de opwaartse trend standhouden.

Meer weten? Bekijk de video of download het PDF

De visie van Evi

Marktontwikkeling

Noord-Amerika
 • Kans op zachte landing economie blijft. Arbeidsmarkt koelt iets af en minder sterke consumptiegroei.
 • Economische groeiverwachtingen voor 2024 ligt op 2,1%.
 • Inflatiepiek gepasseerd, voortzetting van daling naar acceptabele 2,4% in 2025 verwacht.
 • Markt gaat nu uit van drie renteverlagingen tot eind 2024 naar 4,5%
Europa
 • Groei 2024 lager ingeschat op 0,5% (was 0,6%). In 2025 licht groeiherstel naar 1,1%.
 • Inflatieverwachting daalt sneller dan verwacht naar 2,3% voor 2024. Voor 2025 blijft het 2,1%.
 • Marktverwachting voor beleidsrente (thans 4,0%) weer toegenomen naar 3,0% eind 2024.
Azië
 • Chinese groei 2024 op 4,6%. Voor 2025 verdere afkoeling naar 4,3%.
 • Lage inflatie door vraaguitval, kans op deflatie.
 • Investeringen en consumptie blijvend ondermaats.
 • Monetaire en fiscale stimulering noodzakelijk.
 • Japan handhaaft vooralsnog ruime geldbeleid. Vooruitzicht economische groei iets afgenomen.
Emerging Markets
 • Groeipad vlak en onder de trend, rond de 4% voor 2024 en 2025.
 • Blijvend zwak China drukt het groeiperspectief, maar diverse opkomende landen kunnen profiteren van verplaatsing productie vanuit China
 • Lager dollar en rentedaling VS kan rugwind gaan geven.
 • Kans op zachte landing economie blijft. Arbeidsmarkt koelt iets af en minder sterke consumptiegroei.
 • Economische groeiverwachtingen voor 2024 ligt op 2,1%.
 • Inflatiepiek gepasseerd, voortzetting van daling naar acceptabele 2,4% in 2025 verwacht.
 • Markt gaat nu uit van drie renteverlagingen tot eind 2024 naar 4,5%
 • Groei 2024 lager ingeschat op 0,5% (was 0,6%). In 2025 licht groeiherstel naar 1,1%.
 • Inflatieverwachting daalt sneller dan verwacht naar 2,3% voor 2024. Voor 2025 blijft het 2,1%.
 • Marktverwachting voor beleidsrente (thans 4,0%) weer toegenomen naar 3,0% eind 2024.
 • Chinese groei 2024 op 4,6%. Voor 2025 verdere afkoeling naar 4,3%.
 • Lage inflatie door vraaguitval, kans op deflatie.
 • Investeringen en consumptie blijvend ondermaats.
 • Monetaire en fiscale stimulering noodzakelijk.
 • Japan handhaaft vooralsnog ruime geldbeleid. Vooruitzicht economische groei iets afgenomen.
 • Groeipad vlak en onder de trend, rond de 4% voor 2024 en 2025.
 • Blijvend zwak China drukt het groeiperspectief, maar diverse opkomende landen kunnen profiteren van verplaatsing productie vanuit China
 • Lager dollar en rentedaling VS kan rugwind gaan geven.

Beleggingen

Aandelen

 • In maart presteerden de aandelenmarkten opnieuw sterk, gesteund door sterke bedrijfswinsten en meevallende economische cijfers.
 • Wereldwijde aandelen eindigden de maand maart met een stijging van gemiddeld 3,3%.
 • Aandelen Europa behaalde een rendement van 3,9%, Noord-Amerika 3,4% en zowel Pacific als opkomende landen noteerden een rendement van 2,4%.

Obligaties

 • In maart behaalden obligaties positieve resultaten, uitzicht op lagere rentes droeg bij aan voorzichtig stijgende obligatiekoersen.
 • Wereldwijde bedrijfsobligaties behaalden een rendement van 1,1%, terwijl Europese staatsobligaties een rendement van 1,0% behaalden.
 • Obligaties uit opkomende landen behaalden het hoogste rendement met 2,0%.

Overig

 • Europees onroerend goed herstelde met een winst van 8,5%.
 • Wereldwijd vastgoed won 3,6%.
 • De Amerikaanse Dollar werd iets sterker tegen de Euro met +0,1%.

Bekijk het rendement van de Evi beleggingsprofielen

Bij Evi wordt uw vermogen belegd volgens een van de 5 beleggingsprofielen. Deze variëren qua risico en rendementspotentieel. In onderstaande tool kunt u de verschillende profielen selecteren en ook diverse rendementsperiodes bekijken. Deze lopen vanaf start tot en met de laatste dag van de vorige maand.

{{item[1]}}

{{ item[2]}} risico

Rendement

na aftrek kosten dienstverlening

{{ currentFooterText }}

In de grafiek wordt gebruik gemaakt van gesimuleerde rendementen. Deze rendementen zijn gebaseerd op daadwerkelijk behaalde historische rendementen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bron: Evi, deze rendementcijfers worden maandelijks geactualiseerd.

Vraag aan Evi: Begin dit jaar zou de Hoge Raad een uitspraak doen over de heffing op basis van forfaitair rendement en in hoeverre dit mag afwijken van het werkelijk gerealiseerd rendement. Is er al nieuws?

Eind 2021 oordeelde de Hoge Raad in het beroemde Kerstarrest dat de box 3-heffing in strijd is met het Europese Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). Als gevolg van dit arrest is de box 3-systematiek aangepast.

Lees meer over box 3 en bekijk de update
Evi tip

Heeft u de Evi App al gedownload?

Met de Evi App heeft u altijd inzicht in uw rendement, bent u altijd op de hoogte van Evi's laatste beleggingsnieuws en kunt u eenvoudig bijstorten met iDEAL.

Download nu de Evi App
Screenshot Iphone

Verder lezen

 

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.

3.215.186.30