In het verleden hadden directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) ruime mogelijkheden om een pensioenvoorziening binnen hun eigen onderneming op te bouwen. Deze mogelijkheden zijn in de afgelopen jaren ingeperkt. Het is niet langer toegestaan om verder pensioen in eigen beheer op te bouwen. Een al opgebouwd pensioen in eigen beheer mocht worden omgezet in een oudedagsverplichting (ODV). Als u nog een ODV op uw balans heeft, kan het interessant zijn om deze om te zetten in een lijfrente.

Oudedagsverplichting (ODV)

Vóór 2017 mochten DGA's hun pensioen opbouwen bij hun eigen BV. Dit werd ‘pensioen in eigen beheer’ genoemd. Sinds 2017 is het niet meer toegestaan om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Bestaande pensioenregelingen in eigen beheer mochten toen worden afgekocht of omgezet in een ODV. Bij afkoop moest direct belasting worden betaald over de fiscale waarde (verminderd met een korting). Bij het omzetten naar een ODV is de belastingheffing uitgesteld tot het moment van uitkeren.

ODV omzetten naar een lijfrente

Als u een ODV heeft, dan kan het interessant zijn om die om te zetten in een lijfrente, zoals Evi Pensioenbeleggen. Dit wordt ook wel afstorten van de ODV genoemd. Een lijfrente biedt meer flexibiliteit bij de uitkeringen dan een ODV. Zo is het bij een lijfrente onder voorwaarden mogelijk om die sneller dan een ODV te laten uitkeren: bij een lijfrente geldteen minimale looptijd van 5 jaar, terwijl die bij een ODV minimaal 20 jaar bedraagt. Ook is het bij een lijfrente mogelijk om de uitkeringen later dan bij een ODV te laten ingegaan. Een lijfrente moet uiterlijk ingaan 5 jaar na het jaar van bereiken van de AOW-leeftijd, terwijl een ODV uiterlijk moet ingaan 2 maanden na de AOW-datum.

Het is mogelijk om uw ODV helemaal of gedeeltelijk af te storten. Dit geldt ook als de ODV al is ingegaan. Als u de ODV afstort als lijfrente kunt u ook overwegen om uw BV op te heffen, afhankelijk van wat er in de BV zit. Dit kan verdere voordelen bieden, zoals het verminderen van administratieve lasten en het vereenvoudigen van uw fiscale situatie.

Geen ODV maar wel profiteren van belastingvoordeel?

Bent u DGA maar heeft u geen ODV? Ook dan kan het slim zijn om een oudedagsvoorziening op te bouwen in de vorm van een lijfrente. Lijfrenteproducten kunnen aantrekkelijke fiscale voordelen bieden, waaronder belastinguitstel en mogelijk lagere belastingtarieven in de toekomst. Bent u geïnteresseerd in het opbouwen van een lijfrente? Lees hier meer over Evi Pensioenbeleggen.

Vragen of contact

Heeft u nog vragen? Onze specialisten staan voor u klaar. Wij geven geen (fiscaal) advies, neemt u hiervoor contact op met een (fiscaal) adviseur. Fiscale mogelijkheden en eventuele voordelen zijn afhankelijk van uw individuele omstandigheden en kunnen in de toekomst wijzigen.

Deze tekst is geschreven naar de stand van 20 juni 2024.

Wilt u ons persoonlijk spreken?

Heeft u ergens vragen over? Onze vermogenscoaches staan klaar om met u te sparren of u te begeleiden bij uw keuze.

Maak nu vrijblijvend een afspraak

Gerelateerd

Pensioen

Een lijfrente afsluiten: bij een bank of bij een verzekeraar?

Een lijfrente kan zowel worden afgesloten bij een verzekeraar als bij een bank of beleggingsinstelling. Bij een verzekeraar gaat het doorgaans om een lijfrenteverzekering. Bij een bank of beleggingsinstelling om een geblokkeerde lijfrenterekening. Beide zijn bedoeld als aanvulling op het pensioen. Toch bestaan er enkele belangrijke verschillen.

Pensioen

FOR omzetten in lijfrente kan interessant zijn voor zzp’ers

Zzp’ers konden in het verleden eenvoudig reserveren voor een oudedagsvoorziening in hun eigen onderneming. Tegenwoordig is het niet meer mogelijk om een fiscale oudedagsreserve (FOR) verder op te bouwen. Een al opgebouwde FOR blijft op de fiscale balans staan. Als u nog een FOR heeft op uw fiscale balans, kan het interessant zijn om deze te gebruiken voor een lijfrente.

Pensioen

Uw pensioen aanvullen in box 1 of in box 3?

Als u zelf vermogen wilt opbouwen als aanvulling op uw pensioen, dan kunt u ervoor kiezen om dat in box 1 of in box 3 te doen. De jaarruimte en de reserveringsruimte bepalen het maximale bedrag dat u mag inleggen en fiscaal kan aftrekken. Beide mogelijkheden hebben hun eigen voordelen.

3.238.121.7