UPO: waar moet je op letten?

Bouw je via je werkgever pensioen op? Dan heb je pasgeleden weer een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ontvangen. Dat is een jaarlijks overzicht van je opgebouwde pensioen. Veel pensioenuitvoerders kennen ook een online ‘mijn-omgeving’ met een digitale UPO. Waar moet je op letten als je het UPO leest?  

 1. Bruto bedragen
  In het UPO staan de bedragen die je ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. Het zijn bruto bedragen, je moet er later dus nog premies en belasting over betalen.  

  Zo geeft het UPO een indicatie van het te bereiken ouderdomspensioen: het bedrag dat je ontvangt als je tot pensionering in dienst blijft en zonder wijzigingen pensioen blijft opbouwen.

  Ook wordt het opgebouwde pensioen per 31 december van het voorgaande jaar vermeld. Dat is het bedrag dat je op pensioendatum ontvangt als het dienstverband niet doorloopt. Daarnaast is het bedrag opgenomen dat je eventuele partner en kinderen jaarlijks krijgen als je overlijdt.

 2. Pensioen bij vorige werkgevers
  Heb je via eerdere werkgevers pensioen opgebouwd en is dat niet overgedragen aan je huidige pensioenuitvoerder? Dan krijg je van die pensioenuitvoerders eens in de vijf jaar een apart UPO. Je kunt de bedragen uit de verschillende overzichten per dezelfde datum bij elkaar optellen zodat je een totaalbeeld krijgt van wat je kunt verwachten. Dit totaalbeeld kun je ook digitaal vinden door met je DigiD-code in te loggen op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar staat ook je AOW genoemd.

 3. Lijfrenteverzekering
  In het UPO tref je dus alleen informatie aan over je pensioenaanspraken. De lijfrenteverzekering die je zelf hebt afgesloten vind je hier niet terug.

Berg je UPO nu eens niet ongelezen op in een map, maar neem dit jaar de moeite om te kijken welk bedrag je kunt verwachten op pensioenleeftijd. Valt dat tegen? Laat je dan informeren en adviseren over de (fiscale) mogelijkheden om zelf aanvullende voorzieningen te treffen.

100.28.132.102