Wat vertelt je Uniform Pensioen Overzicht (UPO)?

UPO

Het is niet de meest opwindende lectuur, het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) dat je pensioenuitvoerder elk jaar verstrekt. Toch is het verstandig er een blik op te werpen. Het geeft een globaal beeld van het pensioen dat je mag verwachten van deze pensioenuitvoerder zodra je met pensioen gaat. En heb je de indruk dat je hiermee onvoldoende hebt om straks van te leven, dan is het tijd om in actie te komen.

Slechts 40% van de Nederlanders weet hoeveel inkomen hij of zij na pensionering ongeveer zal ontvangen, zo blijkt uit de Pensioenmonitor 2018 van Wijzer in Geldzaken. Dat is best alarmerend, want bijna 1 op de 3 werknemers bouwt te weinig op om later fijn van te kunnen leven.

Wat staat in het UPO?

Ben je in loondienst, dan krijg je elk jaar een UPO van het pensioenfonds waar je bent aangesloten. Hierin kun je aflezen wat de huidige waarde van je pensioen is en zie je hoeveel je pensioen wordt wanneer je op dezelfde wijze blijft opbouwen. Ook de rechten die hierbij horen worden lees je terug in het UPO. Daarbij geeft het UPO aan over welk deel van je inkomen je pensioen opbouwt. Dit UPO zegt dus veel, maar niet alles: misschien heb je wel pensioen opgebouwd bij meerdere werkgevers. Als dat niet is overgedragen naar je huidige pensioenfonds, kun je kijken op mijnpensioenoverzicht.nl. Hier staan alle pensioenen die je hebt opgebouwd bij elkaar en krijg je een globale indicatie van hoeveel pensioen en AOW je later naar verwachting krijgt uitgekeerd.

Het UPO rekent het bruto jaarbedrag om naar een bruto maandbedrag, aangezien je ook nog belasting en premies bent verschuldigd over je pensioenuitkering. Het overzicht lijkt erg compleet, maar is dat ook zo? De prognose in het UPO gaat ervan uit dat je tot je pensionering in dienst blijft en zonder wijzigingen pensioen blijft opbouwen. Dat is natuurlijk lang niet bij iedereen het geval.

Krijg je daadwerkelijk wat op je UPO staat?

De daadwerkelijke hoogte van je pensioenuitkering bevat een aantal onzekerheden. Je kunt op enig moment te maken krijgen met bijvoorbeeld een echtscheiding, werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid en dat heeft allemaal invloed op de hoogte van het precieze bedrag. Daarnaast kunnen er kortingen worden doorgevoerd door je pensioenfonds. Hoe de beurzen en de rente zich in de toekomst ontwikkelen, is ook niet te voorspellen. Daarbij vergroten tegenvallende rendementen het risico dat je te weinig pensioen opbouwt. Er kan dus veel gebeuren waardoor de hoogte van je echte pensioen behoorlijk kan afwijken.

Ook kan wet- en regelgeving tussentijds veranderen. Denk aan een aanpassing van de AOW-leeftijd of een wijziging in de belastingtarieven. Dit blijft in het UPO buiten beschouwing, maar kan er wel voor zorgen dat je straks uiteindelijk niet zoveel te besteden hebt als je nu denkt.

Zie ik mijn eigen vermogen op het UPO?

Je eigen vermogen (in box 3) of een eventuele lijfrente zie je niet terug op je UPO. Terwijl dit een aanvulling kan zijn op je pensioenuitkering. Maar zelfs als alle bedragen bekend zijn, is het nog onzeker of je later voldoende inkomen hebt om van rond te komen.

Denk je dat je inkomen straks onvoldoende is of te onzeker? Dan is het een goed idee om zelf iets op te bouwen, naast de pensioenregeling van je werkgever. Ben je eenmaal gestopt met werken, dan zijn er niet veel mogelijkheden meer om je inkomen of vermogen nog aan te vullen. Aan de andere kant wil je ook nu genieten en niet alles apart zetten voor later. Het is dus vooral zaak om een goede balans te vinden. Hierbij is het UPO een mooi beginpunt.

Start met beleggen

Wil je graag meer overzicht of wat hulp om te starten met een eigen 'potje'? Maak dan gebruik van de service van Evi. Door te beleggen kun je zelf vermogen opbouwen. Zo heb je later een mooie aanvulling op je pensioen en kun je allerlei dingen doen waar straks wél tijd voor is.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

44.200.82.149